Jak úkolu přidat připomínku s notifikací

Jak používat eWay-CRM » eWay-CRM Mobile » Jak úkolu přidat připomínku s notifikací

  1. Přejděte do dialogu pro vytvoření nového úkolu. (Více v článku Jak vytvořit úkol v eWay-CRM Mobile.)
  2. Při vytváření úkolu je potřeba nastavit připomínku. Vyberte datum a čas, kdy chcete úkol připomenout.

  3. Uložte úkol.

  4. V případě, že úkol nebude již dokončený, vyskočí vám na vašem telefonu ve zvolený čas notifikace, která vám připomene, že je potřeba úkol dokončit.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!