Jak spustit funkce pro GDPR

Jak používat eWay-CRM » GDPR » Jak spustit funkce pro GDPR

  1. Otevřete Administrační nastavení.

  2. Klikněte na tlačítko Globální nastavení.

  3. Otevřete sekci Hlavní.

  4. Dvojklikem otevřete položku Aplikovat pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR).

  5. Zaškrtněte pole a potvrďte tlačítkem OK.

  6. V eWay-CRM se aktivují funkce, které jsou relevantní pro GDPR – viz tento článek.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!