Jak pracovat s dokumenty v eWay-CRM Mobile

Nahrajte, stáhněte a sdílejte dokumenty na svých cestách

Jak používat eWay-CRM » eWay-CRM Mobile » Jak pracovat s dokumenty v eWay-CRM Mobile

Obsah

  1. Přiložení nových dokumentů
  2. Sdílení a stáhování přiložených dokumentů

Přiložení nových dokumentů

V případě, že ve vašem mobilním telefonu máte nějaké dokumenty, které chcete přiložit ke kontaktu, společnosti, příležitosti nebo k projektu, postupujte dle následujících instrukcí:

  1. Otevřete položku (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém dolním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.

  2. Vyberte Nový dokument.

  3. Klikněte na šipku směrem dolů u pole Soubor, najděte a vyberte požadovaný dokument nebo obrázek.

  4. Vyplňte požadovaná pole, včetně názvu dokumentu. Do pole Poznámka můžete napsat vaše poznámky a poté klikněte na Uložit v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu.

V případě, že potřebujete upravit nebo vymazat dokument, prosíme, upravte ho nebo smažte v eWay-CRM Outlook plug-in.

Sdílení a stahování přiložených dokumentů

  1. Otevřete dokument nebo obrázek, který je uložený v eWay-CRM.
  2. Klikněte na tlačítko Sdílet nebo Stáhnout.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!