Jak nastavit automatické vyplňování pravděpodobnosti v příležitostech

Jak používat eWay-CRM » Administrace / Přizpůsobení » Jak nastavit automatické vyplňování pravděpodobnosti v příležitostech

V momentě, kdy si přizpůsobíte nebo vytvoříte nové workflow schéma, je možné, že budete chtít, aby se pole Pravděpodobnost automaticky vyplňovalo procentem pravděpodobnosti ve chvíli, kdy příležitost přechází z jedné fáze do druhé.

Například:

 • 0% Nové
 • 20% Převedeno
 • 50% Nabídka
 • 100% Uzavřeno

Procento pravděpodobnosti můžete vložit ručně, ale jestliže chcete, aby bylo vyplněno automaticky skrz celou vaší organizaci, postupujte dle následujících instrukcí:

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM jděte do záložky Administrační nastavení.

 2. V záložce Nastavení modulů vyberte Workflow schémata > Deal – Opportunity. Po pravé straně jsou k dispozici dva sloupce workflow – Počáteční stav a Konečný stav.

 3. Například, chcete-li nastavit pravděpodobnost 20% ve chvíli, kdy přesouváte příležitost ze stavu Nový na Převedený, tak dvojitým klikem klikněte na řádek Nový – Převedený. V tu chvíli se vám otevře okno, kde pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

 4. V rozbalovacím menu vyberte položku Předcházející akce a klikněte na tlačítko Přidat akci.

 5. Zde vyberte položku Nastavit hodnotu pole a dále klikněte na tlačítko Další.

 6. Do pole Databázové pole napište slovo „Pravděpodobnost“ a v poli Hodnota pole specifikujte konkrétní procento. (např.: 0.2 pro pravděpodobnost 20%).

 7. Pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit a Další.
 8. Případně můžete stejný proces udělat ve workflow schématu zpětně – PřevedenýNový a to tak, že pokud jste příležitost uložili omylem jako Převedený s 20% pravděpodobností, můžete ji zpět nastavit jako Nový s 0% pravděpodobností.

 9. Do pole Hodnota pole napište 0.

 10. Nyní zopakujte výše uvedený postup pro následující workflow schémata:
 • Převedený – Nabídka
 • Nabídka – Uzavřený

A případně můžete také pro další workflow schémata, jako např.:

 • Nabídka – Přidělený
 • Nový – Nabídka
 1. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

V případě, že potřebujete pomoc s přizpůsobením nebo chcete, abychom to udělali za vás, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!