Jak evidovat souhlasy se zpracováním osobních údajů

Jak používat eWay-CRM » GDPR » Jak evidovat souhlasy se zpracováním osobních údajů

GDPR požaduje, aby byl evidován souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zvlášť pro každý účel zpracování. V eWay-CRM si vytvoříme sadu políček, které představují získání souhlasu pro každý z účelů zpracování. Můžeme použít obyčejná zaškrtávací pole nebo evidovat datum a čas a evidovat tak Datum získání souhlasu. Druhá z variant nám později umožní vyfiltrovat si kontakty, které nám daly kontakt před pěti lety (protože nám naše interní politika přikazuje souhlas po pěti letech obnovit, resp. klienta z databáze smazat).

  1. Otevřete si Administrační nastavení.

  2. Klikněte na sekci Uživatelská pole.

  3. Klikněte na modul Kontakty (popř. Příležitosti, resp. Společnosti).

  4. Vlevo nahoře stiskněte tlačítko Nový.

  5. Vyberte požadovaný typ – Datumové pole nebo Zaškrtávací pole.

  6. Napište název pole – např. Datum získání souhlasu pro marketingové účely nebo Souhlas pro marketingové účely (popř. libovolně jiný dle preference).

  7. Stiskněte OK.
  8. Kroky 4-7 opakujte pro každý z účelů zpracování zvlášť.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!