Jak používat eWay-CRM

Poznejte svůj oblíbený CRM systémem. Poznejte eWay-CRM.

 

eWay-CRM Getting Started

Začínáme

Jak vybrat správnou verzi
Jak nainstalovat eWay-CRM
Jak nainstalovat eWay-CRM na jiný počítač
Jak začít pracovat s eWay-CRM

Jak importovat data z Microsoft Excel

Předplatné

Předplatné

Jak zakoupit eWay-CRM Premium
Jak změnit eWay-CRM předplatné
Jak změnit platební metodu
Jak odhlásit předplatné eWay-CRM

GDPR

GDPR

Jak spustit funkce pro GDPR

Jak nastavit sledování historie práce s položkou
Jak zobrazit historii změn položky

Jak evidovat souhlasy se zpracováním osobních údajů
Jak získat souhlasy se zpracováním osobních údajů

Jak zajistit právo subjektů na přístup k osobním údajům
Jak zajistit právo na opravu údajů
Jak zajistit právo na přenositelnost údajů
Jak zajistit právo na omezení zpracování údajů
Jak zajistit právo vznést námitku
Jak zajistit právo na výmaz osobních údajů

eWay-CRM Emails

E-maily

Jak vytvořit kontakty z e-mailů
Jak vytvořit příležitosti z e-mailů

Jak uložit přílohy e-mailů

Jak připojit e-maily ke kontaktům
Jak připojit e-maily ke společnostem
Jak připojit e-maily k příležitostem
Jak připojit e-maily k projektům

Jak zasílat hromadné e-maily
Jak zasílat hromadné e-maily s Korespondencí aplikace Microsoft Word

Jak kategorizovat e-maily uložené v eWay-CRM

Jak mít e-maily k dispozici offline

eWay-CRM Companies

Společnosti

Jak vytvořit společnosti manuálně
Jak importovat společnosti z Microsoft Excel

Jak připojit e-maily ke společnostem automaticky
Jak připojit e-maily ke společnostem manuálně

eWay-CRM Contacts

Kontakty

Jak synchronizovat kontakty v aplikaci Outlook s eWay-CRM
Jak importovat kontakty z Microsoft Outlook
Jak importovat kontakty z Microsoft Excel

Jak vytvářet kontakty manuálně
Jak vytvořit kontakty z e-mailů
Jak vytvořit kontakt z příležitosti

Jak připojit e-maily ke kontaktům automaticky
Jak připojit e-maily ke kontaktům manuálně

Jak přidat deník ke kontaktům
Jak vytvořit follow-up úkoly pro kontakty
Jak přiřadit události v kalendáři ke kontaktům
Jak připojit dokumenty ke kontaktu

eWay-CRM Leads

Příležitosti

Jak importovat příležitosti z Microsoft Excel
Jak příležitost vytvořit manuálně
Jak vytvořit příležitosti z e-mailů

Jak připojit e-maily k příležitostem

Jak přidat deník k příležitosti
Jak vytvořit follow-up úkoly pro příležitosti
Jak přidat události v kalendáři k příležitostem
Jak připojit dokumenty k příležitosti

Jak používat prodejní statusy
Jak převést příležitosti na společnosti, kontakty a projekty

Jak kategorizovat příležitosti

eWay-CRM Projects

Projekty

Jak vytvářet projekty manuálně
Jak převést příležitost na projekt

Jak připojit e-maily k projektům

Jak přidat deníky k projektům
Jak vytvořit follow-up úkoly pro projekty
Jak propojit události v kalendáři s projekty
Jak připojit dokumenty k projektu

Jak kategorizovat projekty

eWay-CRM Task

Úkoly

Jak vytvořit nový úkol v eWay-CRM
Jak převést e-mail na úkol
Jak RYCHLE převést e-mail na úkol

Jak přiřadit (delegovat) úkol kolegovi

Jak posunout termín u více úkolů zároveň
Jak nastavit úkolu připomínku
Jak nastavit úkolu opakování

Jak automaticky synchronizovat úkoly s Outlookem
Jak synchronizovat vybrané úkoly s Outlookem

eWay-CRM Documents

Dokumenty

Jak uložit dokumenty
Jak uložit a revidovat dokumenty
Jak zobrazit náhledy obrázků

eWay-CRM Marketing

Marketing

Jak zasílat hromadné e-maily s Korespondencí aplikace Microsoft Word
Jak zasílat profesionální hromadné e-maily

Reports and Notifications

Reporty a notifikace

Jak přizpůsobit vzhled seznamu
Jak zvýraznit buňky

Jak dostávat oznámení o překročených deadlinech na příležitostech
Jak informovat tým o nových záznamech u příležitostí/projektů

eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Mobile

 Jak začít s eWay-CRM Mobile

Jak vytvořit úkol v eWay-CRM Mobile
Jak úkolu přidat připomínku s notifikací
Jak snadno označit úkol jako splněný

Jak přidat deník v eWay-CRM Mobile
Jak přiložit fotografie v eWay-CRM Mobile
Jak pracovat s dokumenty v eWay-CRM Mobile
Jak nastavit připomínku v eWay-CRM Mobile

Jak vytvořit novou společnost v eWay-CRM Mobile
Jak vytvořit nový kontakt v eWay-CRM Mobile

Jak upravovat příležitost a přecházet mezi stavy workflow
Jak upravovat projekt a přecházet mezi stavy workflow

eWay-CRM Administration

Administrace / Přizpůsobení

 Jak vytvořit uživatelské účty
Jak resetovat heslo k uživatelskému účtu
Jak aktualizovat eWay-CRM

Jak nastavit uživatelská oprávnění

Jak vytvořit kategorie
Jak vytvořit vlastní pole
Jak skrýt pole a jak vytvořit povinná pole
Jak nastavit měny

Jak přizpůsobit rozbalovací menu

Jak přizpůsobit výchozí workflow schéma
Jak vytvořit nové workflow schéma
Jak vytvořit automatizované úkoly pro příležitosti a projekty
Jak nastavit automatizované e-maily v příležitost a projektech
Jak nastavit automatické vyplňování pravděpodobnosti v příležitostech
Jak vytvořit povinné pole v příležitostech a projektech

Jak navrhnout formulář
Jak skrýt modul

Jak pracovat se sdílenými uživatelskými pohledy

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!