Jak používat eWay-CRM

Poznejte svůj oblíbený CRM systémem. Poznejte eWay-CRM.

 

eWay-CRM Getting Started

Začínáme

Jak vybrat správnou verzi
Jak začít pracovat s eWay-CRM

Jak importovat data z Microsoft Excel

Jak zakoupit eWay-CRM Premium

eWay-CRM Emails

E-maily

Jak vytvořit kontakty z e-mailů
Jak vytvořit příležitosti z e-mailů

Jak uložit přílohy e-mailů

Jak připojit e-maily ke kontaktům
Jak připojit e-maily ke společnostem
Jak připojit e-maily k příležitostem
Jak připojit e-maily k projektům

Jak zasílat hromadné e-maily
Jak zasílat hromadné e-maily s Korespondencí aplikace Microsoft Word

Jak kategorizovat e-maily uložené v eWay-CRM

Jak mít e-maily k dispozici offline

eWay-CRM Companies

Společnosti

Jak vytvořit společnosti manuálně
Jak importovat společnosti z Microsoft Excel

Jak připojit e-maily ke společnostem automaticky
Jak připojit e-maily ke společnostem manuálně

eWay-CRM Contacts

Kontakty

Jak synchronizovat kontakty v aplikaci Outlook s eWay-CRM
Jak importovat kontakty z Microsoft Outlook
Jak importovat kontakty z Microsoft Excel

Jak vytvářet kontakty manuálně
Jak vytvořit kontakty z e-mailů
Jak vytvořit kontakt z příležitosti

Jak připojit e-maily ke kontaktům automaticky
Jak připojit e-maily ke kontaktům manuálně

Jak přidat deník ke kontaktům
Jak vytvořit follow-up úkoly pro kontakty
Jak přiřadit události v kalendáři ke kontaktům
Jak připojit dokumenty ke kontaktu

eWay-CRM Leads

Příležitosti

Jak importovat příležitosti z Microsoft Excel
Jak příležitost vytvořit manuálně
Jak vytvořit příležitosti z e-mailů

Jak připojit e-maily k příležitostem

Jak přidat deník k příležitosti
Jak vytvořit follow-up úkoly pro příležitosti
Jak přidat události v kalendáři k příležitostem
Jak připojit dokumenty k příležitosti

Jak používat prodejní statusy
Jak převést příležitosti na společnosti, kontakty a projekty

eWay-CRM Projects

Projekty

Jak vytvářet projekty manuálně
Jak převést příležitost na projekt

Jak připojit e-maily k projektům

Jak přidat deníky k projektům
Jak vytvořit follow-up úkoly pro projekty
Jak propojit události v kalendáři s projekty
Jak připojit dokumenty k projektu

eWay-CRM Task

Úkoly

Jak vytvořit nový úkol
Jak přiřazovat a přijímat/odmítat úkoly
Jak přidat deníky nebo dokumenty do úkolů
Jak zobrazit položky z eWay-CRM na seznamu úkolů v Microsoft Outlook

eWay-CRM Documents

Dokumenty

Jak uložit dokumenty
Jak uložit a revidovat dokumenty
Jak zobrazit náhledy obrázků

eWay-CRM Marketing

Marketing

Jak zasílat hromadné e-maily s Korespondencí aplikace Microsoft Word
Jak zasílat profesionální hromadné e-maily

Reports and Notifications

Reporty a notifikace

Jak přizpůsobit vzhled seznamu
Jak zvýraznit buňky

Jak dostávat oznámení o překročených deadlinech na příležitostech
Jak informovat tým o nových záznamech u příležitostí/projektů

eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Mobile

 Jak začít s eWay-CRM Mobile

Jak přidat deník v eWay-CRM Mobile
Jak přiložit fotografie v eWay-CRM Mobile
Jak pracovat s dokumenty v eWay-CRM Mobile
Jak nastavit připomínku v eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Administration

Administrace / Přizpůsobení

 

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!