Jak používat kontextové menu položky v seznamu

Zveřejněno 20. 1. 2021
VĚDĚLI JSTE,...

...že v eWay-CRM můžete používat kontextové menu u jednotlivých položek? Můžete položky otevírat, mazat, upravovat, tisknout, duplikovat atd. Je to jednoduché. Postupujte následovně:

  1. Pokud chcete otevřít položku, stačí na ni dvakrát kliknout, nebo kliknout pravím tlačítkem a vybrat možnost Otevřít. Snadno si tak doplníte nové údaje nebo upravíte stávající.
  2. Pro vytištění dané položky stačí na ni kliknout pravým tlačítkem, vybrat Tisk a následně volbu Položky.
  3. Potřebujete-li vytvořit kopii položky, stačí na ni kliknout pravým tlačítkem a vybrat Duplikovat. Vytvoří se přesná kopie, kterou si můžete upravit dle potřeby a uložit.
  4. Někdy se vám hodí i možnost Smazat, pokud již položka není aktuální nebo ji jednoduše nepotřebujete.
  5. Kontextové menu nabízí mnohem více možností a pro různé položky má i specifické hodnoty (např. přes pravé tlačítko můžete dokončit úkol, můžete posunout nebo nastavit termín úkolu, dále můžete vytvořit novou položku, připojit nový deník nebo dokument, atd.).​

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce