Prohlubující se odklon Microsoftu od OpenAI: co za tím stojí?

Zveřejněno 21. 9. 2023

Spolupráce mezi Microsoftem a OpenAI vyvolala ve světě technologií vlnu zájmu. Toto partnerství mělo přinést inovace, které by předefinovaly interakci mezi lidmi a stroji.

Jenže nyní přichází zvrat – Microsoft začíná utahovat vazby s OpenAI, což naznačuje, že toto partnerství může být u konce. Místo toho Microsoft investuje své zdroje do začleňování umělé inteligence do své vlastní služby Azure Cloud.

Takže otázkou je, co změnilo názor Microsoftu?

 

Věděli jste, že...?
Microsoft není jedinou společností, která se distancuje od OpenAI. Mnoho technologických gigantů má obavy z potenciálního ohrožení svých dat v důsledku využití ChatGPT.

 

Vyjadřují obavy o bezpečnost svých dat a stávají se opatrnějšími při používání této platformy, která byla dříve podporována.

Tyto obavy nejsou bezdůvodné.

V tomto článku se podíváme na faktory, které vedly k odklonu Microsoftu od OpenAI i na důsledky této změny na oblast umělé inteligence.

 

Obsah:

Microsoft chce mít věci pod kontrolou
ChatGPT a obavy o bezpečnost
Představení Azure ChatGPT
Dlouhodobá strategie Microsoftu v oblasti umělé inteligence
Závěr

 

Microsoft chce mít věci pod kontrolou

Pro budoucnost Microsoftu je cloudová platforma Azure klíčová. Jejich projekty umělé inteligence jsou velkým příslibem do budoucnosti. Na služby Microsoftu se však spoléhá příliš mnoho zákazníků a společnost si nemůže společnost dovolit brát bezpečnost dat na lehkou váhu. Z důvodu obav o bezpečnost dat jejich klientů se tedy Microsoft rozhodl vzít věci do vlastních rukou.

 

ChatGPT a obavy o bezpečnost

Nedávné incidenty týkající se ChatGPT od OpenAI vyvolaly obavy mezi podniky ohledně bezpečnosti dat. Víc než 200 tisíc přihlašovacích údajů OpenAI bylo ukradeno a nalezeno na prodej na dark webech.

Velké korporace, jako je Apple, Spotify a Wells Fargo, kvůli obavám z neúmyslného sdílení důvěrných informací zakázaly používání ChatGPT svým zaměstnancům. Itálie z toho samého důvodu zakázala ChatGPT také. Kromě Itálie je zakázán také v dalších 14 zemích.

 

major corporations that banned ChatGPT's use

 

Navzdory tvrzení, že se nepoužívá k vylepšení modelu, praxe OpenAI uchovávat data poslaná prostřednictvím svého API pro účely výcviku dále podkopává důvěru. Společnosti se obávají, že jejich duševní vlastnictví by mohlo být ohroženo, což je vedlo k hledání alternativních řešení.

Společnosti, jako je Microsoft, mohou čelit několika rizikům v oblasti bezpečnosti při používání OpenAI a ChatGPT. Některá z těchto rizik zahrnují:

  • Únik dat: Společnosti se mohou obávat úniku dat, která zadávají do modelů umělé inteligence, jako je ChatGPT. Pokud by se během interakcí s umělou inteligencí neúmyslně sdílely citlivé nebo důvěrné informace, mohlo by dojít k porušení soukromí s právními následky.
  • Obavy o duševní vlastnictví: Společnosti by mohly mít obavy ze sdílení vlastního nebo důvěrného materiálu s modely umělé inteligence, protože by mohlo dojít k odcizení duševního vlastnictví, pokud by umělá inteligence generovala obsah, který připomíná nebo zpřístupňuje citlivé obchodní informace.
  • Dodržování právních předpisů: Při používání modelů umělé inteligence musí podniky dodržovat všechny příslušné zákony a normy, včetně pravidel o ochraně soukromí a dalších etických zásad pro umělou inteligenci. Pokud nedodržujete pravidla, můžete se dostat do právních a finančních potíží.
  • Kybernetické hrozby: Nasazení modelů umělé inteligence jako součásti infrastruktury společnosti přináší nový potenciální prostor pro kybernetické útoky. Hackeři by mohli cílit na systémy umělé inteligence, aby získali neoprávněný přístup nebo narušili provoz společnosti.

Pro zmírnění těchto rizik by měly společnosti zvážit použití služeb umělé inteligence, zavést robustní bezpečnostní opatření, pravidelně monitorovat a auditovat, a úzce spolupracovat s poskytovateli umělé inteligence, aby řešili obavy týkající se ochrany dat a dalších aspektů bezpečnosti.

 

Představení Azure ChatGPT

Aby se vyrovnal s důvěrou a obavami o bezpečnost dat, představil Microsoft Azure ChatGPT a nabídnul ho jako bezpečnější alternativu. Microsoft izoluje data zákazníka od operací OpenAI, což by mělo obnovit důvěru a přilákat více podnikových zákazníků.

 

key security features of Azure ChatGPT

 

Microsoft tímto krokem dává najevo, že Azure Cloud bude na prvním místě a že se pokouší vyřešit obavy týkající se bezpečnosti dat spojené se službami OpenAI.

Azure ChatGPT přináší řadu funkcí, jako jsou:

  • Izolace dat: Jednou z hlavních obav u ChatGPT bylo vystavení dat zákazníka operacím OpenAI. Azure ChatGPT řeší tuto obavu tím, že izoluje data zákazníka od OpenAI, vytváří kontrolované prostředí, kde data zůstávají v soukromí a bezpečí. Tato izolace zajišťuje, že citlivé informace nejsou přístupné externím stranám, a snižuje riziko neúmyslných úniků dat.
  • Soukromá zkušenost s ChatGPT: S Azure ChatGPT mají podniky prospěch ze soukromého a kontrolovaného prostředí pro interakce s umělou inteligencí. Tato soukromá zkušenost odstraňuje obavy z přístupu třetích stran k citlivým informacím a poskytuje bezpečnou platformu pro zaměstnance, aby mohli interagovat s modely umělé inteligence.
  • Zvýšená důvěra uživatelů: Microsoft zdůrazňuje bezpečnost dat a soukromí, aby zvýšil důvěru uživatelů. Nabízením řešení umělé inteligence, které klade bezpečnost dat na první místo, Microsoft usiluje o posílení důvěry mezi podniky, umožňujíc jim využívat potenciál umělé inteligence bez ohrožení jejich citlivých informací.
  • Přizpůsobení pro podniky: Azure ChatGPT lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval různým potřebám různých podniků. Toto přizpůsobení umožňuje organizacím sladit interakce s umělou inteligencí s jejich specifickými požadavky a normami v souladu s jejich politikami ochrany dat.
  • Integrace s Azure službami: Integrace Azure ChatGPT s celkovým balíčkem služeb Azure od Microsoftu poskytuje zákazníkům možnost využít schopnosti umělé inteligence v rámci komplexního cloudového ekosystému dále zvyšuje praktičnost a hodnotovou nabídku Azure ChatGPT.

 

training chatbots

 

Otázka datové bezpečnosti a jejího potenciálního zneužití pro výcvik modelů je hlavní motivací pro rozdělení Microsoftu a OpenAI. Zatímco praxe OpenAI vyvolala obavy, model Azure ChatGPT se zdá být těmto obavám přizpůsoben tím, že poskytuje izolované prostředí pro data zákazníka. Závazek Microsoftu chránit a oddělovat informace zákazníka od operací OpenAI odráží jeho odhodlání udržet důvěru zákazníka.

 

Dlouhodobá strategie Microsoftu v oblasti umělé inteligence

Budoucí plány Microsoftu naznačují dlouhodobý zájem o využití umělé inteligence. Investice do OpenAI znamenala závazek firmy podporovat pokrok ve vývoji umělé inteligence.

Společnost bude nadále začleňovat schopnosti umělé inteligence, jako je Azure a Microsoft 365, do svých nabídek. Tento krok pomůže Microsoftu udržet svou pozici na předním místě v oblasti inovace v oblasti umělé inteligence a využít rostoucí poptávku po řešeních umělé inteligence ve všech odvětvích.

 

Časová osa ukazující vývoj společnosti Microsoft v oblasti umělé inteligence, od investic do OpenAI až po integraci umělé inteligence do služeb Microsoft 365 a Azure.

 

Také začlenění umělé inteligence do produktů a služeb Microsoftu může zvýšit příjmy společnosti. Představení Microsoft 365 Copilot, nástroje pro produktivitu poháněného umělou inteligencí, ukazuje, že společnost je odhodlaná monetizovat své aplikace umělé inteligence.

 

Závěr

Jak spolupráce mezi Microsoftem a OpenAI končí a zájem Microsoftu o zapojování umělé inteligence do svých vlastních produktů roste, je zřejmé, že společnost má velké vize.

Zaměření společnosti na potřeby podniků a bezpečnost dat vedlo k narůstajícímu oddělení od OpenAI. Představení Azure ChatGPT jasně odráží závazek Microsoftu obnovit důvěru a řešit zákaznické obavy.

I když je budoucnost umělé inteligence plná výzev a je těžké předvídat, strategické postavení Microsoftu a jeho odhodlání k inovacím ho staví do skvělé pozice.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce