Co používám eWay-CRM, mám spoustu času. A tak jsem založil další firmu

Zveřejněno 26. 11. 2018

Jednou z českých firem, která dlouhodobě využívá eWay-CRM, je společnost Moonlake. Ta se specializuje na e-shopy, weby a serverová řešení. Jejím ředitelem je pan Martin Mrajca, který souhlasil s návrhem poskytnout nám rozhovor.

 

ZAČÁTKY

Můžete nám představit začátky vašeho podnikání? Jak dlouho už Moonlake funguje?

Firma Moonlake už přes 15 let vytváří internetové obchody a poskytuje jim hosting. Za ty roky se postupně přidávaly další služby jako online aplikace na míru a některé i ubyly úspěšným prodejem části firmy jako např. monitoring serverů nebo datové centrum v Brně.

Já jsem začal vytvářet weby už na střední škole. Mému otci, který pracoval jako advokát, jsem zpracoval web už asi ve dvanácti letech. Na to se ozvali další jeho známí z řad právníků a já dělal jeden web za druhým. Postupně jsem začal podnikat regulérně za peníze, ale v tomhle věku to nebylo zrovna jednoduché, kvůli mému nízkému věku to muselo jít přes firmu matky. Dělal jsem tedy internetové stránky a postupně se přidal i hosting. Koupil jsem první server a postupně jsem potřeboval na práci další lidi.

 

ROZHODNUTÍ PRO CRM

Jak jste došli k tomu, že potřebujete CRM? Používali jste dříve jiné řešení?

Používali jsme celou řadu různých aplikací pro evidenci zákazníků, nebo lépe řečeno všech kontaktů, do jejichž firem jsme zavolali. Dělali jsme aktivní obchod, obvolávali jsme firmy z veřejně dostupných databází.

S růstem počtu obchodníků docházelo k tomu, že jsme stejnou firmu oslovili třeba dvakrát za týden. Takže bylo potřeba zavést jakousi evidenci toho, kam jsme už volali. Udělali jsme si aplikaci a tam se zapisovalo, koho jsme už oslovili. Když se pak s námi už firma domluvila na dodávce, tak jsme zase používali jinou aplikaci.

 

DŮVODY PRO eWay-CRM

Proč jste si vybrali právě eWay-CRM?

Skoro od začátku jsme používali Outlook. Před nějakými osmi lety pro nás byly klíčové právě outlookovské úkoly, jejichž prostřednictvím byly u nás zadávány projekty. V tom byl nepořádek. Splnily se úkoly, ale chybělo nějaké nastavení workflow. Jakmile se úkol dokončil, přišel proces fakturace. Vše bylo poměrně nepřehledné, asi dvacet procent jsme nevyfakturovali a už nevyfakturujeme. To mě vedlo k tomu najít řešení, kde by šlo procesně udělat to, že zákazník něco objedná, my to včas dodáme a pak i vyfakturujeme. Mě zaujala eWay v podstatě hned ve svých začátcích. Líbilo se mi, že je to v prostředí Outlooku. Je to něco, na co jsem zvyklý, vyhovuje mi pracovat s drag and dropem, maily a přílohami.

Máte eWay-CRM hodně customizovanou po svém?

Ano, je tam hodně individuálních úprav. Pracujeme s obchodními databázemi, dále máme aplikaci, která sbírá informace o e-shopech a naši obchodníci je oslovují s nabídkou lepšího řešení. Máme přes sto tisíc firem v databázi, které potřebujeme uchovávat na jednom místě.

Které z našich modulů využíváte?

Úplně všechny vyjma marketingu. Používáme Příležitosti, používáme Projekty, tyto moduly jsou pro nás nejdůležitější. Veškeré úpravy, které pro zákazníky děláme, jsou evidovány mezi Projekty. Řešíme tu i reklamace. Prostě každý požadavek na jakoukoli úpravu nebo opravu projde přes Projekty. Dále pracujeme s moduly Společnosti, Kontakty, Uživatelé, to je takový náš interní adresář s kontakty na kolegy, Dovolené, prostě všechno. eWay máme také napojenou na Pohodu.

ilustracni

CO SE TÍM ZMĚNILO

V čem se vaše práce zjednodušila od té doby, co používáte eWay-CRM?

Mně to vzalo spoustu práce! Já jsem do tehdy hlídal sám projekty, to jinak nešlo. Používali jsme úkoly v Outlooku a to nešly více zprocesovat. A tak jsem hlídal, aby se to fakturovalo, to mi málem hlava vybuchla! Teď do toho procesu principiálně skoro nezasahuji. Pokud tam obchodník zadá nějakou úpravu, technici to udělají a přepnou to do stavu fakturace. A pak se to zkrátka vyfakturuje, jednou nebo dvakrát za týden.

Takže vidíte úsporu časovou i finanční?

Určitě je tu časová úspora moje, i finanční. A taky teď rozhodně vyfakturujeme všechno.

Ale především si myslím, že jsme teď schopni mnohem rychleji zákazníkům dodávat objednané úpravy. My v systému vidíme i to, jak jsme vytíženi, takže jsme schopni ihned říci, kdy bude úprava hotova. A jsme schopni ji velmi rychle dodat, obvykle v řádu jednotek dní. Co se týče úprav na e-shopech, není to v našem oboru úplně obvyklé. K nám přecházejí zákazníci často z toho důvodu, že mají nějakého stálého poskytovatele, kde na změny čekají v průměru měsíc nebo dva. U nás ji mají druhý nebo třetí den hotovou.

Co mám eWay, nedělám skoro nic z toho, co jsem musel dělat předtím. Musel jsem mít neustále dohled nad projekty, fakturaci jsem dělal sám. Tam nebylo ani možno jednoduše někomu říct, co má vyfakturovat. Teď k projektu jednoduše přiřadíme položky, jako například pět hodin programátora a jedna hodina grafika. To jsem dřív dělal já v hlavě. Oproti tehdejšímu stavu dělám tak 10 % své původní práce. Projektové řízení a fakturace už jde 100% mimo mě.

Dokonce vám zbyl čas založit další firmu. Co je to za projekt?

Založil jsem před 3 lety se společníkem firmu 81 klima, která dělá klimatizace. Už za první rok obratem přesáhla Moonlake, který jsem budoval řadu let! Za tři roky fungování jsme se stali v Česku největší firmou specializující se na prodej a montáž rezidentních klimatizací.

Tak, ještě vás napadá něco, co by mělo zaznít?

Lidé v Moonlake ze začátku neměli radost, že se budou při práci ještě zdržovat nějakým CRM, neměli v to příliš důvěru. Dnes jsem ale moc rád, že se mi je podařilo přesvědčit a u eWaye jsem zůstal. Oni to pochopili a jsou se systémem spokojeni. Je tam evidované úplně všechno.

moonlake

V čem vidíte hlavní přínos pro zaměstnance jako takové?

Systém je skvělý v tom, že lidi, kteří dělají práci, mají ihned k dispozici všechny informace, které k práci potřebují. Nestává se často, že by se museli vzájemně doptávat.

Máme dobře propracovaný systém toho, že když je někdo přiřazený k projektu, tak se automaticky přiřazuje i k nadřazeným projektům. Díky tomu mají technici, ve chvíli, kdy je někdo přiřadí na nějaký úkol, možnost dohledat si celkové informace o konkrétním projektu.

Na druhou stranu máme také striktně vymezená práva. Nikdo nevidí nic víc, než potřebuje. V tom jsme si dali spoustu práce, trvalo nám měsíce nastavit práva tak, jak je to nyní. A je to super.

Myslím si, že aktuálně na trhu není jiný systém, který by tak dokonale umožňoval na úrovni jednotlivých sloupců pro jednotlivé role nastavit citlivě práva, aby se s tím zároveň dalo pracovat tak, jak my potřebujeme. U nás je opravdu důležité mít v bezpečí nejen naše data, ale i data zákazníků. Jakýkoli únik by byl v našem businessu zcela nepřijatelný. V tomhle eWayi hodně věřím, že data, která tam zadáme nikdo nevidí. Zároveň ale nikomu nechybí nic, co potřebuje.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů oběma vašim firmám.

Hovořili jsme s panem Martinem Mrajcou, majitelem firmy Moonlake.

 

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce