Umění produktivity: Základní průvodce správou úkolů v CRM

Zveřejněno 31. 8. 2023

Představte si rušné pracovní prostředí, ve kterém panuje zmatek, termíny splývají do neznáma a projekty uvázly na mrtvém bodě. E-maily s důležitými úkoly jsou zahrabané pod hromadou nových zpráv a zmeškané jsou i následující kroky u klientů. Členové týmu jsou přetížení a vztahy s klienty zaostávají. Co s tím?

Tento chaos může být odrazem špatně řízeného týmu, ale i výsledek nedostatečného systému správy úkolů. Možná to naznačuje potřebu využití pokročilých nástrojů jako jsou systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM), které jsou speciálně navrženy pro zefektivnění vztahů se zákazníky a organizaci úkolů.

Efektivita správy úkolů se dnes stává klíčovou otázkou. Tak se pojďme podívat na to, jak tuto otázku vyřešit pomocí CRM systému s plynulou integrací nástrojů jako je Microsoft Outlook.

Pomůže vám s centralizací úkolů a týmovou spoluprací v reálném čase a poskytne organizovaný a intuitivní přístup ke správě úkolů.

Na reálném příkladu z praxe se také podíváme, jak firmám pomáhá eWay-CRM.

 

"Spojení je začátek, udržení spojení je pokrok a společná práce je úspěch."

-Henry Ford, americký průmyslník a podnikatel

 

Obsah:

Vývoj správy úkolů v digitálním věku
Základy CRM softwaru a správy úkolů
Praktické aplikace správy úkolů v CRM systému
Spolupráce a kontrola v různých oblastech
Skok vpřed: Integrace s Outlookem
Využití správy úkolů pro strategické rozhodování
Globální spolupráce s eWay-CRM ve společnosti POYNTING
Nedílná součást strategie úspěchu

 

Vývoj správy úkolů v digitálním věku

chaos on the desk

Tradiční správa úkolů: Náhled do minulosti

V nedávné minulosti byla správa úkolů manuálním procesem. Lepící štítky, fyzické plánovače, bílé tabule a nekonečná vlákna e-mailů byly zcela běžné. Ale tyto tradiční metody měly svá omezení, často vedly k neorganizovanosti a zmeškaným termínům.

Vzestup digitálních platforem a softwaru přinesl ve správě úkolů revoluci. Vrcholem toho je specializovaný software pro řízení projektů, který přinesl nejefektivnější způsob vytváření, přidělování, sledování a dokončování úkolů.

 

Správa úkolů v CRM systémech

CRM systémy byly původně navrženy k řízení vztahů se zákazníky a prodejních pipeline.

Nicméně, mezi vztahy se zákazníky samozřejmě provází i správou úkolů, a tak se integrace obojí nabízela a CRM systémy se vyvinuly tak, že dnes často zahrnují funkce pro sledování a organizaci úkolů.

Integrace správy úkolů do CRM systémů přináší:

 

 • Centralizace: Všechny úkoly spojené se zákazníky, prodejem, či projekty jsou soustředěny na jedné platformě, která poskytuje kompletní přehled.
 • Spolupráce v reálném čase: Všichni členové týmu mohou kdykoliv a kdekoliv vidět a upravovat úkoly, což zlepšuje jejich spolupráci a efektivitu.
 • Přizpůsobení: Úkoly lze přizpůsobit vytvořením vlastních uživatelských polí nebo vlastních workflow, aby vyhovovaly specifickým potřebám různých projektů a týmů.
 • Analýzy a reporty: Manažeři mohou sledovat postup, analyzovat výkonnost a generovat reporty pro hodnocení celkové produktivity.

 

Digitální transformace správy úkolů, zejména její integrace do CRM systémů, představuje zásadní posun v tom, jak firmy přistupují ke svým každodenním činnostem.

Centralizací úkolů, podporou spolupráce v reálném čase a zlepšením dostupnosti mohou firmy nyní dosáhnout lepší organizace a produktivity.

Další části tohoto článku budou dále zkoumat metody, výhody a osvědčené postupy v oblasti správy úkolů.

 

Věděli jste, že…?
Průměrný zaměstnanec tráví kolem 51 % každého pracovního dne úkoly, které mají jen malou nebo dokonce žádnou hodnotu.

 

Základy CRM softwaru a správy úkolů

 

Porozumění správě úkolů

Task Management module

Správa úkolů znamená více než jen sepsání věcí, které je třeba udělat.

V CRM prostředí lze využít řadu dalších funkcí:

 

 • Vytváření úkolů: Schopnost vytvářet individuální nebo týmové úkoly a podúkoly s konkrétními detaily, termíny a prioritami.
 • Přiřazování úkolů: Přiřazování úkolů správným členům týmu na základě dovedností, pracovního zatížení a požadavků projektu.
 • Sledování úkolů: Sledování průběhu úkolů od zahájení po dokončení.
 • Spolupráce na úkolech: Společná komunikace, sdílení souborů a aktualizace úkolů v reálném čase uvnitř týmu.
 • Analýza úkolů: Analýza výkonnosti úkolů zajistí soulad s vytyčenými cíli a identifikaci oblastí pro zlepšení.

 

Techniky pro efektivní správu úkolů

Efektivní správa úkolů v rámci CRM systémů vyžaduje strategické plánování a správné provedení.

Zde jsou některé osvědčené techniky:

 

 • Nastavení jasných cílů: Definování účelu a požadovaného výsledku úkolů zajistí zaměření a směr – ať už jde o interní projekty, e-mail marketing nebo obchod.
 • Využití workflow: Vytváření nebo přizpůsobení vlastního workflow umožňuje sledovat různé fáze u úkolů, což zajišťuje lepší přehled.
 • Vytvoření vlastních polí: Přidání vlastních polí umožňuje podrobnější popisy úkolů, které jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám.
 • Prioritizace a plánování: Prioritizace úkolů na základě důležitosti a plánování s realistickými termíny zajistí včasné dokončení.
 • Mobilní dostupnost: Využívání mobilních aplikací pro správu úkolů zajišťuje flexibilitu v tom, že úkoly lze sledovat a aktualizovat kdykoliv a kdekoliv.

 

Osvědčené postupy pro delegování úkolů a spolupráci

Moderní CRM systémy usnadňují delegování úkolů a spolupráci, ale znalost osvědčených postupů je stejně důležitá:

 

 • Přehledná komunikace: Poskytnutí jasných pokynů pro dokončení úkolu předchází zmatkům.
 • Pravidelné aktualizace: Informování všech členů týmu o změnách a průběhu práce na úkolu rovněž přispívá k lepší spolupráci.
 • Zodpovědnost za přidělené úkoly: Přiřazení konkrétních rolí a zodpovědností zajišťuje lepší přehled a přístup zaměstnanců.
 • Zpětná vazba: Nepřetržitá zpětná vazba a schopnost upravovat role a termíny vedou k efektivnímu dokončení úkolů.

 

Porozumění základům správy úkolů v rámci CRM a dodržování osvědčených postupů je klíčové pro naplnění potenciálu digitální správy úkolů. V další části se podíváme na reálné příklady. Ukážeme, jak jsou tyto principy aplikovány v různých odvětvích k dosažení pozoruhodných výsledků.

 

Praktické aplikace správy úkolů v CRM systému

 

Integrace s každodenními nástroji

Outlook with CRM

Správa úkolů v rámci CRM systému, zejména když je integrována se populárními e-mailovými platformami jako je Outlook, přináší sjednocený zážitek. Podívejte se, jak z toho různé týmy mohou těžit:

 

 • Obchodní oddělení: Po přeměně e-mailových dotazů na úkoly mohou týmy plánovat následná jednání, nastavit připomenutí a efektivně spravovat potenciální zákazníky.
 • Řízení projektů: Integrace správy úkolů do e-mailové platformy umožňuje bezproblémové přidělování a sledování úkolů.
 • Zákaznická podpora: E-maily od zákazníků lze převést na požadavky a zařadit je do fronty zákaznické podpory, což zajišťuje efektivní přístup k řešení problémů.

 

Spolupráce a kontrola v různých oblastech

Moderní systémy správy úkolů umožňují přijmout více organizovaný přístup v různých odvětvích.

 

Jak různá odvětví využívají správu úkolů:

 

 • Zdravotnictví: Lékařské týmy mohou využít správu úkolů ke koordinaci péče o pacienty, nastavení připomenutí k návštěvám, sledování plánů léčby a monitorování postupu pacientů. To umožňuje okamžitou komunikaci mezi různými odděleními a odborníky, zajišťující včasnou a personalizovanou péči.
 • HR recruitment: Správa úkolů pomáhá s delegováním odpovědností, sledováním kandidátů a řízením přihlášek o pracovní místa. Náboroví specialisté mohou zůstat ve spojení s uchazeči, členy týmu a manažery náboru, což vede k efektivnějšímu procesu náboru.
 • Potravinářský průmysl: Správa úkolů v CRM může pomoci s přiřazováním a sledováním úkolů jako je zpracování objednávek, plánování dodávek, správa inventáře a další. To zajišťuje, že dodavatelský řetězec zůstává sjednocený a že jsou požadavky zákazníků promptně splněny.
 • Výroba: Výrobní týmy mohou tyto nástroje použít k plánování údržby, přiřazování úkolů a zajištění kontroly kvality. Komunikace v reálném čase a sledování úkolů přispívá k dodržování termínů a schopnosti přizpůsobit se změnám v poptávce.
 • Doprava a logistika: V této oblasti je správa úkolů klíčová při plánování a monitorování úkolů týkajících se dopravy a dodávek. Od sledování zásilek až po přidělování tras a koordinaci s řidiči přispívá k optimalizované a transparentní logistické síti.

 

Skok vpřed: Integrace s Outlookem

Integrace CRM s Microsoft Outlookem, jako je tomu v případě eWay-CRM, představuje zásadní milník ve vývoji správy úkolů. Tato kombinace schopností e-mailového klienta se CRM softwarem s modulem pro správu úkolů nabízí řadu výhod, které zlepšují nejen individuální produktivitu, ale také týmovou spolupráci.

Podívejte se, v čem tato integrace představuje krok dopředu:

 

1. Převod e-mailů na úkoly:

 • Automatizace a efektivita: Převodem e-mailů přímo na úkoly je eliminován manuální proces kopírování detailů a plánování úkolů. To zajišťuje automatické nastavení detailů, jako je deadline, priorita a další. Ušetříte tak spoustu času.

 

 • Uchování obsahu e-mailu: Při převodu se uchová celý obsah e-mailu, včetně podstatných informací a příloh. Tím je zajištěno, že při převodu z e-mailu na úkol se nic neztratí.

 

2. Zlepšená komunikace:

 • Jednotný pohled: Udržování všech e-mailů týkajících se úkolu uvnitř samotného úkolu konsoliduje informace a komunikační vlákna. To vytváří jednotný pohled na úkol, což pomáhá členům týmu pochopit kompletní kontext.

 

 • Transparentnost: Tato integrace umožňuje větší transparentnost mezi členy týmu, což činí spolupráci plynulejší a efektivnější.

 

3. Synchronizace:

 • Aktualizace v reálném čase: Jakákoliv úprava nebo vytvoření úkolu v Outlooku se okamžitě synchronizuje s CRM systémem. To zajistí, že změny se odrážejí napříč platformami a všemi uživateli. Tato synchronizace v reálném čase udržuje všechny členy týmu na stejné vlně.

 

 • Přístup z více zařízení: Bez ohledu na to, zda používáte Outlook nebo CRM systém, uživatelé mají konzistentní přístup ke svým úkolům, což jim zajišťuje flexibilitu a možnost pracovat kdykoliv a kdekoliv.

 

4. Připomenutí a navazující akce:

 • Včasné oznámení: Integrace umožňuje nastavit připomenutí a navazující akce přímo v rámci úkolu, což zajišťuje, že důležité aktivity neupadnou v zapomnění.

 

 • Automatické spouštěče: Na základě pokroku úkolu nebo dalších konkrétních podmínek lze konfigurovat automatická připomenutí, což přidává další pojistku v tom, aby se na nic nezapomnělo.

 

5. Mobilní přístup:

 • Dálkový přístup: Díky této integraci lze úkoly spravovat na mobilních zařízeních, což nabízí přístup a správu na cestách.

 

 • Synchronizace mezi více zařízeními: Jakékoliv změny provedené na mobilním zařízení se odráží napříč všemi ostatními platformami, což poskytuje plynulý zážitek bez ohledu na použité zařízení.

 

6. Prostředí pro spolupráci:

 • Sdílení v týmu: Úkoly, deadliny a zodpovědnosti lze sdílet přímo s členy týmu, což podporuje týmovou a spolupráci.

 

 • Spolupráce v reálném čase: Členové týmu mohou pracovat na sdílených úkolech současně, což umožňuje kolektivní rozhodování a efektivnější spolupráci.

 

7. Vlastní pole a workflow:

 • Personalizovaný zážitek: Do úkolů lze implementovat vlastní pole a workflow, což umožňuje přizpůsobení unikátním potřebám různých projektů nebo týmů.

 

 • Dynamické workflow: Schopnost vytvářet dynamické workflow umožňuje flexibilní přístup ke správě úkolů, přizpůsobení změnám a složitým strukturám projektů.

 

Správa úkolů v CRM integrovaném s Outlookem se netýká jen vytváření a sledování úkolů; jde o jejich bezproblémové začlenění do komunikační firemní sítě.

Od každodenního seznamu úkolů jednotlivce po složité pracovní postupy projektů, tato integrace dělá správu úkolů inteligentnější, přizpůsobitelnější a propojenější. Je to skok, který přináší novou úroveň efektivity, spolupráce a flexibility v moderním pracovním prostoru.

 

Využití správy úkolů pro strategické rozhodování

manager thinking

Sladění úkolů s obchodními cíli

Správa úkolů v rámci systému CRM není pouze o organizaci denních aktivit; jde také o sladění úkolů s širšími obchodními cíli.

 

Tady je způsob, jak toho dosáhnout:

 

 • Nastavení jasných cílů: Úkoly by měly být propojeny s konkrétními obchodními cíli, které poskytují jasný směr a jsou v souladu s celkovou strategií společnosti.

 

 • Sledování pokroku: Pravidelné sledování dokončení úkolů a ukazatelů výkonnosti pomáhá sledovat pokrok směrem k dosažení těchto cílů.

 

Přizpůsobení se změnám

V rychle se měnícím obchodním prostředí je klíčová adaptabilita:

 

 • Flexibilní workflow: Možnost upravovat workflow nebo přidávat vlastní pole umožňuje rychlé přizpůsobení se měnícím se obchodním potřebám.

 

 • Škálovatelnost: Kvalitní CRM systém s modulem pro správu úkolů může růst spolu s firmou a poskytovat kontinuální podporu při rozvoji podnikání.

 

Využití správy úkolů pro strategické rozhodování proměňuje jednoduchý organizační nástroj v silný prostředek pro růst a rozvoj podnikání.

 

Globální spolupráce s eWay-CRM ve společnosti POYNTING

POYNTING

POYNTING je předním světovým inovátorem v oblasti anténních produktů se zastoupením v Jižní Africe, Evropě a USA. Společnost POYNTING, která má také výrobní zařízení v Jižní Africe a Číně, čelila náročnému úkolu organizace pracovních postupů a spolupráce napříč svými pobočkami po celém světě.

S téměř 100 zaměstnanci měla společnost za cíl zefektivnit obchod, marketing a řízení projektů. Proto v roce 2017 začali hledat nový CRM systém, který by byl integrovaný s Microsoft Outlookem.

Jejich volba padla na eWay-CRM. Podívejme se, jak využití jeho správy úkolů pomohlo společnosti POYNTING k větší efektivitě.

 

Výběr eWay-CRM

Pro společnost POYNTING byl výběr CRM systému odpovídajícího jejich potřebám složitým úkolem. Hledali řešení, které by zahrnovalo řízení obchodu, marketingu a projektů, a zároveň bylo uživatelsky přívětivé.

Protože Microsoft Outlook byl jejich hlavním nástrojem pro komunikaci a organizaci práce, byla plná integrace s novým CRM pro ně nezbytná. eWay-CRM se stala konečnou volbou díky svému komplexnímu prostředí a kompatibilitě s Outlookem. Poskytovala potřebné nástroje, vše v rámci známého prostředí Outlooku.

 

Spolupráce v oblasti marketingu

Díky eWay-CRM mohou marketingové týmy společnosti POYNTING účinně spolupracovat na oslovování zákazníků, přípravě newsletterů a nových obchodních příležitostí, aniž by musely přepínat mezi aplikacemi.

U dokončených kampaní mohou sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, reakce zákazníků, navazovat na ně dalšími kampaněmi nebo proměňovat reakce na obchodní příležitosti.

 

Prodeje napříč kontinenty

Díky eWay-CRM sdílí všichni zaměstnanci databázi kontaktů a společností v Outlooku. Zaměstnanci napříč společností mohou být z této centralizované databáze účinně pověřováni úkoly, což zajišťuje, že prodejní cíle zůstávají na správné cestě.

Sdílený přístup umožňuje bezproblémovou komunikaci a sdílení dokumentů. Mezinárodní komunikace je zjednodušena, protože e-maily a dokumenty lze získat bez žádosti kolegů o jejich přeposlání. eWay-CRM proměňuje Outlook v nástroj pro spolupráci napříč obchodními odděleními, přizpůsobený mezinárodním obchodním potřebám společnosti POYNTING.

 

Řízení složitých projektů

Společnost POYNTING využívá eWay-CRM napříč pobočkami v Evropě, USA a Jižní Africe pro obchod a marketing. Systém centralizuje a automatizuje informace a zlepšuje spolupráci mezi týmy.

Optimalizuje také procesy a správu úkolů pro složité projekty. Díky lepšímu přiřazování a organizaci úkolů se snížila administrativní práce. To znamená, že obchodní a marketingové týmy se mohou soustředit na uzavírání obchodů namísto papírování.

 

Strategický růstový management

V době, kdy se společnost POYNTING rozšiřuje globálně, eWay-CRM usnadňuje organizaci práce obchodních týmů a zvyšuje jejich produktivitu. Pomáhá organizovat a sdílet e-mailovou komunikaci, úkoly a schůzky podle projektů, podporuje organizovaný růst a dobře naplánované řízení.

 

Příklad úspěchu

Zvolení eWay-CRM společností POYNTING ilustruje úspěšnou implementaci CRM systému, který je schopen se přizpůsobit existujícím procesům společnosti, a vytváří tak nástroj pro bezproblémovou spolupráci napříč celou firmou.

eWay-CRM zlepšuje spolupráci zaměstnanců na dálku a poskytuje vítané řešení pro správu složitých procesů napříč různými kontinenty.

 

Nedílná součást strategie úspěchu

Správa úkolů v prostředí CRM, zejména když je synchronizována s platformami jako je Outlook, je takřka revolučním prvkem.

Nepřispívá pouze k produktivitě a efektivitě, ale také přetváří způsob, jakým organizace komunikují se zákazníky a spolupracují interně.

Předtím než však pro své podnikání zvolíte CRM s funkcí správy úkolů, zamyslete se nad následujícím:

 

 • Jednoduchost: Nabízí CRM systém intuitivní rozhraní, které uživatelé snadno chápou a využívají? Složitost může brzdit produktivitu, proto je klíčový jednoduchý design.
 • Integrace s Outlookem: Integruje se CRM systém s Outlookem? Integrace je klíčovým prvkem, který může plynule transformovat e-mailovou komunikaci do strukturovaných úkolů a zajišťovat, že všechna související korespondence zůstane pohromadě.
 • Uživatelská přívětivost: Je systém příliš složitý a plný funkcí, které nevyužijete? Uživatelsky přívětivý CRM systém zajišťuje, že zaměstnanci se mohou rychle adaptovat. To urychluje proces učení a umožňuje týmu plně využít potenciál nástroje od prvního dne.
 • Přizpůsobitelnost a flexibilita: Má systém schopnost přizpůsobit se konkrétním potřebám vašeho podnikání? Od vlastních polí až po specifické workflow by měl být schopen se maximálně přizpůsobit vaší organizaci.
 • Pracovní prostředí: Podporuje CRM systém efektivní pracovní prostředí pro spolupráci? Integrace s nástroji jako je Outlook, sdílení úkolů a deadliny mohou transformovat nesourodé úsilí v koordinovaný týmový přístup.

 

Budoucnost patří firmám, které si uvědomují důležitost správy úkolů v prostředí CRM a investují do správných nástrojů. Úspěch nezáleží pouze na využívání technologie; vyžaduje hluboké porozumění unikátním potřebám firmy a pečlivost při volbě CRM systému, který by měl být jednoduchý, integrovaný s platformami jako je Outlook, uživatelsky přívětivý a přizpůsobitelný.

 

CRM je klíčovým nástrojem pro zvýšení produktivity firmy. Více informací o něm naleznete zde: Zvyšte produktivitu vašeho týmu: Praktické tipy, jak používat Outlook jako CRM systém

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce