Jak zorganizovat brainwriting: Inovativní způsoby generování nápadů

Zveřejněno 17. 10. 2023

minulém článku jsme čtenáře seznámili s generováním potřebných nápadů pomocí metody brainwritingu. Dnes si ukážeme, jak prakticky zařídit průběh takové schůzky.

Je několik způsobů, jak brainwriting pojmout. Může se jednat o interaktivní brainwriting, metodu 6-3-5, postup za pomoci kartiček s nápady nebo pomocí online formulářů. Postupně si popíšeme všechny tyto techniky.

 

Deset zásad interaktivního brainwritingu

  1. Seznamte účastníky s naplánovaným postupem.
  2. Rozdejte papíry, na které bude každý z účastníků vypisovat své nápady.
  3. Vysvětlete jasnou definici výchozího problému a z něj vyplývající otázky, na kterou mají účastníci najít vhodné odpovědi a daný problém tak vyřešit (vstupní dotaz může být uveden i v hlavičce rozdaných papírů nebo napsaný na tabuli).
  4. Určete časový rozvrh pro jednotlivá kola brainwritingu (například tři minuty pro první kolo a dvě minuty pro následující čtyři) a jasný postup pro předávání formulářů s odpověďmi (třeba po směru hodinových ručiček). Nejasně definovaný systém střídání může narušit důvěryhodnost celého sezení a narušit jeho průběh.
  5. Ujistěte se, zda nemá někdo ze zúčastněných nějaký doplňující dotaz, ať už k formulaci úvodního dotazu nebo ohledně naplánovaného postupu.
  6. Upozorněte účastníky, ať si nezapomenou přečíst nápady svých předchůdců a neváhat je kdykoliv dále rozšířit, pozměnit nebo jakkoliv nakombinovat.
  7. Zajistěte pro všechny dostatek náhradních papírů.
  8. Zahajte první kolo.
  9. Zřetelně oznamte konec prvního kola, stejně jako začátek i konec všech následujících. Na konci každého kola požádejte účastníky o předání vyplněných papírů domluveným směrem.
  10. Na konci sezení vyberte od účastníků všechny formuláře a připravte je pro další komentáře, nápady a podněty.

 

6-3-5

V rámci brainwritingové metody označované jako 6-3-5 požádáte šest účastníků nebo účastnic, aby během pěti minut vymysleli/y tři nápady, jak vyřešit zadaný dotaz. Pokuste se je motivovat k návrhům neotřelých řešení a kombinaci vlastních nápadů s návrhy ostatních.

Účastníci sepisují své odpovědi v tichosti, aby se nemohli ovlivňovat jinak, než prostřednictvím napsaných řešení. Po prvních pěti minutách předají účastníci své nápady svému sousedovi, který se nad nimi zamyslí a přidá své vlastní.

Celý proces se opakuje šestkrát, což znamená 6 × 3 × 6 a ve výsledku pak celkem 104 nápadů. V praxi navíc obvykle zjistíte, že účastníky často přijdou více než jen se třemi požadovanými nápady.

 

Kartičky s nápady

V rámci této metody poprosíte účastníky, aby sepisovali své nápady kontinuálně na jednotlivé kartičky a po dopsání je odložili na stranu. Pokud některý z účastníků potřebuje inspiraci, může si půjčit pár kartiček od některého ze svých kolegů a navázat na ně. Na každé kartě by měl být uveden vždy jen jeden nápad.

Postup se dá pozměnit i formou „jeden nápad a rychlá přihrávka“, kdy každý účastník napíše na papír jeden nápad a pak ho předá svému sousedovi, který naváže vlastním návrhem. Proces se opakuje, dokud organizátor nezavelí dost.

 

sticky notes

 

Online formuláře

Chcete-li uskutečnit brainwriting na dálku, můžete využít online formuláře Excel Spreadsheet. Sestavíte seznam účastníků a každého požádáte o zanesení jeho nápadů do jednoho řádku formuláře.

Pokud každý napíše své nápady do jedné buňky, mohou je ostatní využít pro vlastní inspiraci. Tím pomůžete vyvolat ducha soutěživosti, který může v reálném čase dodat celému procesu potřebnou šťávu.

 

Brainwriting nebo brainstoming?

Jak jsme psali v úvodním článku o brainwritingu, oproti známějšímu brainstormingu má tato metoda několik výhod. Vzhledem k tomu, že účastníci sepisují svoje nápady potichu a nevedou žádnou diskusi, získáte velké množství podnětů během relativně krátké doby. Na jejich vzniku se podílejí všichni zúčastnění a dostane se tak potřebné pozornosti i jinak spíše nemluvným nebo stydlivým účastníkům.

Své odpovědi navíc jejich autoři nepodepisují a brainwriting je tak do značné míry anonymní. Mohou tak přijít i návrhy, které by autoři jinak považovali za příliš odvážné nebo by měli obavy z jejich přijetí vedoucími pracovníky. Kolování papírů s vypsanými nápady také umožňuje dále rozvíjet nápady kolegů způsoby, které by jejich původní navrhovatele možná ani nenapadli.

Pro vyhodnocení došlých návrhů je možné využít stejné postupy, jaké jsme doporučovali v případě brainstormingu.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce