Jak vyhodnotit výsledky brainstormingu a vybrat ten nejlepší nápad

Zveřejněno 29. 6. 2023

V minulém článku jsme si stanovili deset základních zásad úspěšného brainstormingu, jehož výsledkem by měla být hromada zajímavých, bláznivých, špatných i dobrých nápadů. Jak z nich ale vybrat ten správný?

Zkusme si celý postup přiblížit na hypotetickém příkladu. Pomocí brainstormingu se pokoušíte zjistit, jak učinit vaši firmu ještě úspěšnější. Po jeho skončení se na flipchartové tabuli sešlo úctyhodné množství nápadů. Některé z návrhů počítají jen s drobnými změnami, většina z nich ale znamená spoustu dřiny a často s sebou nesou i potřebu vyjasnit si firemní priority. Navíc nebudete schopni zrealizovat zdaleka všechny navrhované změny, protože vaše možnosti jsou omezené a některé z nápadů za námahu vlastně ani nestojí.

 

Nerozhodujte se během první brainstormingové schůzky

Do brainstormingu je potřeba zapojit kreativní myšlení, shromáždit co nejvíce nápadů a odpustit si jakékoli kritické poznámky. Ale při hledání správného řešení se naopak musí zapojit náš kritický rozum. Navíc pokud svými nápady přispěli všichni členové vašeho týmu, měla by panovat i obecná shoda na způsobu jejich vyhodnocení. Následujících pár tipů se vám bude hodit i v případě, kdy jste jako šéf všem předem poděkoval za jejich nápady, ale zároveň jim vysvětlil, že za konečné rozhodnutí budete odpovědný jen vy sám.

V zájmu oddělení kreativní části od části vyhodnocovací doporučujeme uskutečnit brainstorming a jeho následné zhodnocení během dvou oddělených mítinků, konaných ideálně s odstupem několika dnů. Je potřeba nechat rozvinout ty nejlepší nápady a nechat je pozitivně působit na tvůrčí náladu vašeho týmu.

 

Jak na to

Prvním, co musíte po skončení brainstormingu udělat, je odstranit opakující se návrhy a jiné duplikáty. Následně je potřeba:

 • Vypustit evidentní hlouposti
 • Zhodnotit jednotlivé nápady
 • Rozhodnout se, které návrhy se dají využít
 • Zapojit své oblíbené postupy

Po odstranění duplicit potřebujete vytřídit využitelné postupy, rozhodnout se, které si zaslouží další rozpracování, a zbavit se těch, se kterými nebudete dále pracovat. Nápady, které považujete za dobré, se pokuste co nejrychleji uvést do praxe. Vzájemně podobné nápady seřaďte do společných skupin a snažte se je co nejvíce zobecnit a najít společné koncepty.

Některé návrhy mohou být velmi prospěšné, ale je potřeba je důkladněji promyslet. Vydělávat více peněz je výborná rada, pokud se výkony vaší firmy zpomalují, zároveň se ale jedná o hodně obecný návrh. Potřebujete zjistit, jak můžete vydělávat více peněz. Můžete i svolat další brainstorming a snažit se najít odpověď na otázky „jak můžeme vydělávat více?“ nebo „co je potřeba udělat, abychom vydělávali více?“.

 

Před dalším rozpracováním vybraných nápadů můžete stanovit několik jednoduchých kritérií, s jejichž pomocí odfiltrujete návrhy, se kterými už nebudete chtít dále pracovat. Ideálně se dají použít otázky jako:

 • Vyplatí se to? Nápady, které se nevyplatí, se automaticky vyřadí.
 • Zvládneme to? Máme dost peněz, času a lidí? Náměty, které nezvládneme, nemá cenu se dále zabývat.
 • Je to v našem zájmu? Pokud není, nemá cenu se o návrhu dále bavit.

Pokud na vyřazení konkrétního nápadu nepanuje obecná shoda, ponechte jej pro další diskusi. Zkuste menší brainstorming ohledně jiných vhodných otázek a kritérií na vyřazení irelevantních návrhů z původního sezení.

 

Vyhodnocení vhodných nápadů

Abychom mohli správně stanovit, které nápady jsou dobré a kterými nemá cenu se dále zabývat, je potřeba stanovit si další sadu hodnotících kritérií relevantních k zadání původního brainstormingu.

 • Jak dlouho nám to zabere?
 • Jaké budou výhody?
 • Jak obtížné to bude?
 • Kolik to bude stát?
 • Jaká jsou související rizika?
 • Jaký z toho mám/e pocit?

Opět můžete zkusit kratší brainstorming o dalších možných kritériích.

K volbě postupu se nabízejí následné dvě strategie.

 

Vícesložkové hlasování

Jeho prostřednictvím může každý hlasující označit několik nápadů. Každý člen týmu dostane stejný počet bodů (ideálně čtyři nebo pět). Ty použije k označení návrhů, které považuje za nejvhodnější. Může použít všechny body k podpoře jednoho nápadu, označit pět různých možností nebo svůj výběr libovolně nakombinovat.

Je možné také využít variantu, kdy se mezi hlasující rozdělí takový počet bodů, který bude odpovídat polovině nabízených možností. Pokud se rozhoduje o dvaceti nápadech, hlasující budou mít k dispozici deset bodů a na jeden nápad mohou umístit maximálně dva hlasy.

 

Rozhodovací matrice

Metoda vícesložkového hlasování je rychlá a účinná, ale neumožňuje zhodnotit nápady na základě vybraných kritérií. Postup využívající rozhodovací matrici je více analytický, ale stále poměrně jednoduchý. Dá se navíc použít jako druhý stupeň rozhodování právě po vícesložkovém hlasování.

Jak zapojit rozhodovací matrici do skupinového rozhodování:

 • Pomocí brainstormingu nebo jiné metody si stanovte hodnotící kritéria
 • Využijte vícesložkové hlasování pro výběr relevantních kritérií. Jejich počet záleží na konkrétním nápadu (pro začátek by mělo stačit pět)
 • Nakreslete rozhodovací matrici na tabuli, flipchart neb monitor

Vrchní řádek: Jednotlivé nápady nebo jejich názvy

První řádek: Rozhodovací kritéria

Formulář rozhodovací matrice:

KritériaNápad 1Nápad 2Nápad 3
Rychlost
Výhody
Obtížnost
Cena
Rizika
Celkový pocit
Součet

 

Každý účastník označí vítěze pro každé z kritérií na vlastním formuláři. Doporučuje se nechat hlasování proběhnout jako tajné. Následné formuláře od hlasujících vybereme a provedeme jejich vyhodnocení. Každý nápad dostane bod pokaždé, když se umístí jako vítěz některého z kritérií. Absolutním vítězem je pak nápad s nejvyšším počtem bodů.

 

Závěr

Vyhodnocení výsledků brainstormingu a výběr nejlepšího nápadu je klíčovým krokem k úspěchu. Doporučuje se oddělit kreativní fázi od vyhodnocování a rozhodování. Po odstranění duplicit a nesmyslných nápadů je důležité zhodnotit jednotlivé nápady a vybrat ty, které jsou proveditelné a sladěné s firemními cíli. K výběru nejlepšího nápadu lze využít vícesložkové hlasování nebo rozhodovací matici.

Správné vyhodnocení a výběr nejlepšího nápadu z brainstormingu může vést k inovativním a úspěšným krokům ve firmě. Je důležité zapojit tým do tohoto procesu a zohlednit různá hlediska, abyste vybrali ten správný nápad, který povede k dosažení stanovených cílů.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce