Tři kroky úspěšného školení pro uživatele CRM systému

Zveřejněno 9. 9. 2019

Školení uživatelů CRM systémů lze provádět různými způsoby. Než se rozhodnete, kterou možnost zvolit, musíte implementovat plán školení uživatelů CRM. To nejen definuje způsob školení, ale také jeho obsah.

Nedávný průzkum v oblasti CRM zjistil, že 48,97 % zaměstnanců používá firemní CRM systémy. To je téměř polovina zaměstnanců. A pokud jste startupem nebo malou až střední společností, pravděpodobně dokonce větší část vašeho týmu bude využívat bude CRM.

S ohledem na tuto skutečnost je zásadní, jak uživatelé systém přijmou. Problémy se nejčastěji netýkají technologických problémů, nýbrž je způsobuje neschopnost dostát firemní kultuře. Pokud zaměstnanci nevidí výhody ve využívání systému, nepřijmou ho. Školení jim musí ukázat nejen to, jak používat CRM, ale jak jim CRM usnadní provádět každodenní úkoly mnohem efektivněji a jak některé mohou nahradit automatickými procesy.

 

Postupujte podle našich tří kroků, aby váš plán školení uživatelů CRM správně fungoval.

 

1. Přizpůsobte se jednotlivci.

Neorganizujte školení jako jeden blok, který by měl vyhovovat všem. Ne všichni zaměstnanci používající CRM budou mít stejné dovednosti. Někteří budou lépe pracovat s online kurzy, zatímco jiní budou potřebovat osobní školení. Zkuste připravit mix. Snaha dostat zaměstnance od jejich stolů a připravit jim „zábavné“ školení se bude cenit. A také si pak zakoupí víc licencí. Musíte také zapojit vedení, jejich znalosti jsou komplexnější. Mohou pomoci s dohledem během implementace, což zajistí, že se dodrží „best practice“.

 

2. Využijte svůj tým CRM.

Měli byste již mít vedle sebe silný tým, který vám bude pomáhat při úspěšné realizaci. Využijte je. Produktivita se zvýší, pouze pokud budou zaměstnanci používat CRM systém správně. Jako osoba odpovědná za proces implementace CRM budete mít jistotu, že váš tým bude tvořit dobrá skupina lidí s funkčními a technickými dovednostmi a příslušnými znalostmi. Zapojte je, aby pomohli vyvolat pozitivní reakci na školení. Možná budete chtít jmenovat jednu osobu z týmu vedoucím školení. Bude prvním, kdo se o systému dozví nejvíc, bude kontaktní osobou pro uživatele a jejich otázky, bude jim poskytovat podporu.

 

3. Zaveďte neustálé vzdělávání.

Po dokončení implementace by školení měla pokračovat. Zaveďte opakovaná školení po určitých časových obdobích. Požádejte o zpětnou vazbu od uživatelů. Pokud se vyskytnou problémy, připravte zvláštní následné školení. Průběžné vzdělávání podpoří motivovanost a zaujetí zaměstnanců.

Tím, že budete školení uživatelů věnovat náležitou pozornost, a že z něj uděláte součást implementačního procesu CRM, všichni zúčastnění budou vědět, že je to důležité. Nedělejte chybu a nevyvolejte pocit, že školení je jen dalším doplňkem k vám nabízenému produktu, a že není tak významné. Společnosti, které instalují nový CRM software a pak nechávají uživatele, aby se naučili sami ho používat, mohou místo očekávaného úspěchu naopak čelit katastrofálním problémům.

 

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce