Na cestě k dokonalému CRM: Jak naše inovace podporují vaše ambice

Zveřejněno 19. 1. 2024

Pozitivní pocity zákazníka z užívání produktu či služby by měly být naprostou prioritou každého prodejce. I když je nemožné se slabinám v CRM systému úplně vyhnout, alespoň ne v začátcích jeho vývoje, měla by na nich firma vždy pracovat a systém postupně vylepšovat. A to co nejdříve se o slabinách dozví. Přesně toto děláme i my v eWay. Jak? To zjistíte níže.


 

Svou práci vnímáme jako misi. Misi jejíž cílem je firmám i jednotlivcům pomáhat být efektivnější a informovanější. A přesně toho můžete docílit díky našemu eWay-CRM.

Zpětná vazba klientů je pro nás neocenitelná. Bereme si ji k srdci. A snažíme se náš produkt vyšperkovat, jak nejlépe to jen umíme.

A péče o zákazníky? Na té pracujeme podobně jako na našem produktu. Vždy stojíme po boku našich zákazníků a vnímáme jejich individuální potřeby při řešení problémů.

 

Obsah:

Co to je slabina?
Slabiny CRM systémů
Jak řešíme slabiny my
Závěrem

 

Co to je slabina?

Prvně si řekněme, co to slabina vůbec je. Jedná se o problém, kvůli němuž uživatel nemůže produkt využívat naplno. Tak, jak by si představoval.

Slabé stránky, které zůstávají neřešeny způsobují, že je produkt méně užitečný. Jinými slovy se stává to, že je nedokonalý produkt pro uživatele méně atraktivní.

Uživatel tak o něj může časem úplně ztratit zájem. Neplní totiž funkci, kvůli které si jej pořídil – nepomáhá mu řešit jeho problém.

Pro každého prodejce je proto naprosto zásadní, aby se o slabiny svého produktu zajímal. A především, aby je řešil.

Jen bezproblémový produkt totiž může být u uživatele oblíbený a zvládne uspokojit jeho potřeby.

Dokonalý produkt vám zajistí zástupy věrných zákazníků a bude přitahovat pozornost i těch potenciálních.

 

Slabiny CRM systémů

CRM systémy existují, aby svým uživatelům zjednodušily práci s jinými aplikacemi. A aby jim usnadnily komunikaci v rámci firmy. Slabá místa se však nevyhýbají ani softwarům.

Patří mezi ně například problémy se správou a tokem dat, nemožnost přizpůsobit aplikaci individuálním potřebám firmy a nedokonalá komunikace v rámci týmu i s klienty.

Nevýkonný a nesprávně fungující CRM systém má negativní vliv na vnitřní i vnější části společnosti – tedy na zákazníky i zaměstnance.

Proto je pro podnikatele zásadní používat takový software, který jim zajišťuje dostatečnou podporu a je pravidelně aktualizován.

 

Jak řešíme slabiny my

Zde je 14 nejčastějších slabin, se kterými se v CRM můžete setkat. A náš způsob jejich řešení:

 

 1. Nepřehledné uživatelské rozhraní

Nedostatečně intuitivní prostředí aplikace má negativní vliv na produktivitu uživatele. Ba co více, může jej i frustrovat.

Způsobuje také, že se mu bude v aplikaci velmi těžko orientovat.

 

eWay-CRM

eWay-CRM byl navržen tak, aby vypadal a fungoval stejně jako Microsoft Outlook.

Proč? Protože mnoho podniků používá právě Outlook. Komunikují v něm se svými klienty i obchodními partnery.

Chtěli jsme jim dopřát práci v prostředí, které již znají. A vylepšit aplikaci tak, aby obsahovala všechny informace, které firma ke svému chodu potřebuje.

 

user interface

 

 1. Potíže s integrací

Mnoho lidí začalo CRM používat, aby jej mohlo integrovat s jinými aplikacemi a nástroji. Většinou se jedná o e-mailové schránky, marketingové nástroje nebo ERP systémy.

Potíže s integrací vedou k izolaci dat a problémům s jejich tokem.

 

eWay-CRM

eWay-CRM spolupracuje s platformami Zapier a Make. Díky těmto platformám můžeme náš CRM systém integrovat s tisícovkou dalších aplikací.

Těmi nejužitečnějšími jsou: Outlook, Word, Excel, Power BI, QuickBooks, WordPress, 3CX a Adobe Sign.

 

 1. Problémy se správou dat

Nepřesná, zastaralá nebo duplicitní data snižují efektivitu práce. Uživatel je špatně informován a přichází o důležité zdroje.

 

eWay-CRM

Našim uživatelům umožňujeme si eWay-CRM upravit dle svých potřeb.

Mohou si jej přizpůsobit pomocí povinných a volitelných polí, workflow schémat a upozornění.

 

 1. Software není optimalizován pro mobilní zařízení

Většina marketérů a obchodních zástupců často pracuje mimo kancelář. Používají nejen laptopy, ale také chytré telefony. A to několikrát denně.

Chybějící optimalizace softwaru pro mobilní zařízení je tedy velkou slabinou, která je může nutit změnit produkt.

 

eWay-CRM

eWay-CRM je dostupný i na mobilních zařízeních.

A to jak těch s operačním systémem Android, tak s iOS.

Webová verze našeho systému je integrována s mobilní aplikací Outlook. Je tak možné e-maily ukládat doslova kdekoliv a kdykoliv.

Naši uživatelé mají ale samozřejmě možnost využívat i eWay-CRM offline.

 

clients

 

 1. Omezení v přizpůsobení

Každá firma je něčím výjimečná. A jeden typ softwaru nemusí vyhovovat potřebám každé.

Proto jsou omezení v přizpůsobení slabinou.

 

eWay-CRM

Náš systém si může každá firma přizpůsobit svým potřebám.

Naši uživatelé si mohou vytvářet vlastní pole i workflow.

Je také možné si vytvořit vlastní formuláře a nastavit vlastní uživatelská oprávnění.

 

 1. Vysoké náklady

Drahé cenové plány mohou některé odradit od pořízení softwaru.

Tato slabina zahrnuje vysoké licenční poplatky, zpoplatnění doplňků nebo povinně placené školení.

 

eWay-CRM

Pokud mají firmy zájem o CRM zdarma, mohou používat základní verzi našeho eWay-CRM.

Nabízíme ale i několik placených plánů.

Postarali jsme se o to, aby si z našeho ceníku vybral opravdu každý.

 

 1. Nepřesná data v přehledech a analýzách

Co se přehledů a analýz týče, firmy na CRM systémy plně spoléhají. Díky nim mohou sledovat chování zákazníků a mají přehled o svých prodejních číslech.

Pokud jsou však data nepřesná, dochází ke komplikacím.

Kromě samotných dat je ale potřeba věnovat pozornost i znázornění výsledků. Pokud jsou grafy nepřehledné, jsou firmě k ničemu.

 

eWay-CRM

Děláme vše pro to, aby byla data v našem systému vždy přesná. A aby tak firmy věděly, jak se jim daří.

Díky bezchybným a úplným přehledům mohou dělat lepší rozhodnutí.

Z tohoto důvodu jsme začali využívat Power BI.

Díky němu mají uživatelé svá data na jednom místě.

A aby se jim s nimi dobře pracovalo, mají možnost si vybrat, v jakém formátu se jim budou zobrazovat – mají na výběr z několika typů grafů.

Vzhledem k tomu, že je Power BI jedním z nejlepších nástrojů pro sledování úspěšnosti firmy, máme velkou radost, že jej můžeme nabídnout i našim klientům.

 

Power BI

 

 1. Chybějící návod a neproškolená zákaznická podpora

Zatímco bez návodu nemusí uživatel vědět, jak CRM využívat naplno, neproškolená a pomalá zákaznická podpora zhoršuje jeho celkové vnímání poskytovatele softwaru.

Obojí přispívá ke snížení zájmu o dané CRM.

 

eWay-CRM

Naši klienti se mohou na návody, jak jednotlivé funkce v eWay-CRM používat podívat na platformě YouTube.

Co se týče zákaznické podpory, klientům se věnuje náš výborně proškolený personál.

Uživatelé eWay-CRM nás v případě potřeby mohou kontaktovat hned několika způsoby: e-mailem, přes helpdesk, chatovací okno, nebo telefonicky.

Vždy se snažíme zodpovědět všechny jejich dotazy.

 

 1. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Obavy z nedostatečné ochrany dat a nedodržování standardů v IT mohou potenciální klienty odradit.

 

eWay-CRM

Řídíme se standardy pro bezpečnost ISO 27001 a GDPR.

Navíc máme šifrované spojení mezi eWay-Cloudem a zařízeními našich uživatelů.

Naši klienti se tedy o svá data nemusejí bát.

 

cloud

 

 1. Malá flexibilita škálovatelnosti

Potřeby firmy se v průběhu času mění. Což ovlivňuje i to, jak CRM používají. A k čemu přesně jej potřebují.

Pokud se software nedokáže potřebám rostoucí firmy přizpůsobit, není pro ni atraktivní.

Tato slabina mimo jiné negativně ovlivňuje to, jak se firmě daří. Protože ji v růstu nepodporuje.

 

eWay-CRM

Většina našich uživatelů pracuje na zefektivnění komunikace v rámci své firmy.

Dělají také vše pro to, aby bylo vypracovávání úkolů jednotlivců rychlé a efektivní.

S růstem firmy tak čím dál více implementují funkce zlepšující komunikaci mezi členy týmů.

V eWay-CRM mohou firmy využívat povinná pole. A pracovat s úkoly, které workflow generují automaticky u jednotlivých fází projektu.

Některé společnosti využívají i uživatelská oprávnění. Díky tomu mají svá data v bezpečí.

Výše zmíněné jsou však pouze útržkem z mnoha dalších možností, jak eWay-CRM využívat ke zvyšování efektivity podniku.

 

 1. Chybějící automatizace

Automatizace zásadně zvyšuje efektivitu jednotlivců i firem.

Pokud CRM neumožňuje zautomatizovat rutinní úkoly, jsou uživatelé nuceni i nadále vypracovávat vše manuálně.

Zbytečně tak ztrácejí čas, který by mohli věnovat důležitějším povinnostem.

 

eWay-CRM

My v eWay neustále pracujeme na automatizacích.

Snažíme se zautomatizovat vše, co lze, abychom našim klientům zjednodušili jejich práci.

S eWay-CRM lze vytvořit automatizované úkoly i e-maily.

 

 1. Nepravidelné aktualizace

Bez pravidelných aktualizací je software rychle zastaralý. Nezvládá pak plnit potřeby firmy a je méně bezpečný.

 

eWay-CRM

Náš software pravidelně aktualizujeme.

Opravujeme chyby v systému a tím předcházíme jakýmkoliv komplikacím, které v jejich souvislosti mohou vzniknout.

 

bug

 

 1. Proprietární uzamčení

Některé CRM neumožňují migraci dat. Jedná se o velkou slabinu, kvůli které se uživatel dostává do složité situace. A cítí se jako v pasti.

Lidé používají CRM, aby si usnadnili práci. Pokud jim ale systém neumožňuje data převádět, ztrácí svůj účel.

 

eWay-CRM

eWay-CRM povoluje data konvertovat do Excelu a CSV.

Jeho uživatelé tak mohou své databáze jednoduše zálohovat. A sdílet je se svými spolupracovníky.

 

 1. Překážky v komunikaci

Pokud CRM nezjednodušuje komunikaci (v rámci firmy i se zákazníky), nesplňuje svůj hlavní účel.

CRM by mělo vytvářet bezpečný prostor pro všechny zúčastněné. Pokud tomu tak není, jedná se o velkou slabinu.

 

eWay-CRM

eWay-CRM automaticky ukládá a organizuje e-maily dle uživatelem zvolených kritérií.

Abychom našim uživatelům komunikaci ještě více usnadnili, integrovali jsme eWay-CRM s Microsoft Teams.

 

easy communication

 

Závěrem

CRM systémy mohou mít mnoho slabin. Ty samozřejmě nemá pouze software, nýbrž jakýkoliv produkt na trhu.

A co nejdůležitějšího si z dnešního článku odnést? Nejspíše to, že práce na slabinách by měla být pro všechny prodejce naprostou prioritou. Pokud nebudete svůj produkt vylepšovat, vaše firma nebude mít díky čemu růst. A nebudou mít možnost růst ani vaši klienti.

A protože jsme si tohoto velmi dobře vědomi a řídíme se Baťovým Náš zákazník – náš pán, neustále na našem eWay-CRM pracujeme.

Chceme totiž, aby byl tím nejlepším CRM systémem vůbec.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce