LEAN Six Sigma: Metodika pro snížení chybovosti v podnikání

Zveřejněno 6. 2. 2023

Six Sigma (6σ) je soubor technik a nástrojů, které se používají ke zlepšení kvality podnikových procesů snížením počtu chyb. Tato metodika byla původně vyvinuta pro použití ve výrobě, ale rychle se přizpůsobila pro použití i v jiných oborech.

 

Cílem Six Sigma je dosahovat neustálého zlepšování díky identifikaci a odstraňování chyb pomocí statistické analýzy v reálném prostředí. Přestože se Six Sigma stala jedním z celosvětově nejpoužívanějších postupů pro optimalizaci procesů, většina z nás ani neví, že existuje.

Jaká je její historie? Jaký je její vztah k metodice Lean a k různým certifikacím, které se kolem ní točí? Pojďme si metodologii Six Sigma přiblížit.

 

Původ Six Sigma

Six Sigma vyvinul Bill Smith ve společnosti Motorola na počátku 80. let s cílem měřit vady a zlepšovat kvalitu výrobků a služeb. Tato původní koncepce zůstává základem technik Six Sigma s několika změnami, jako je vylepšení procesu z hlediska interakce a designu produktu.

Název Six Sigma je odvozen od křivky gaussova rozdělení a s ní spojených směrodatných odchylek. Aby byl proces považován za Six Sigma, neměly by odchylky v procesu být větší než šest směrodatných odchylek od průměru procesu.

Každá z těchto odchylek je označena řeckým znakem "sigma", a protože jich je šest, odtud pochází název Six Sigma (6σ).

Cílem systému řízení kvality Six Sigma je dosáhnout míry vad 3,4 nebo nižší na každý milion možných výsledků. Tedy poměrně blízko k dokonalosti.

normal distribution curve of Six Sigma

Zdroj: Researchgate.net

 

General Electric (GE) byla první společností, která zavedla Six Sigma ve velkém měřítku s cílem snížit plýtvání, zvýšit kvalitu výrobků a ušetřit peníze. Díky úspěchům GE začali Six Sigmu zavádět i v dalších firmách, a dnes ji využívají pro zlepšení procesů firmy po celém světě.

 

Co je to Six Sigma?

Metodika Six Sigma klade velký důraz na zákazníka a jejím cílem je poskytovat koncovému uživateli vynikající kvalitu, hodnotu a spolehlivost.

Six Sigma ve své nejzákladnější podobě usiluje o maximalizaci finančních úspor snížením počtu chyb, které se v procesu vyskytují. Čím větší je počet chyb v procesu, tím větší je množství vyhozených peněz.

Jak ale převést cíle Six Sigma do reálné praxe? Odkud vůbec začít, když jste v kanceláři a vytváříte strategii?

Nejlepším způsobem, jak pochopit Six Sigma, je porozumět principům, kterými se řídí. Pojďme se na ně podívat:

 

5 základních principů Six Sigma

1. Zákazník na prvním místě

Primárním cílem každé změny ve výrobním procesu by mělo být maximalizovat užitek pro zákazníka. Stanovení jasného standardu kvality na počátku určuje, co zákazník/trh očekává.

2. Soustřeďte se na konkrétní problémy

Ve fázi implementace je snadné nechat se strhnout lavinou změn a zapomenout na původní záměr. Shromažďování dat, která ukazují zdroj konkrétního problému, vám umožní zaměřit se na jeho přímé řešení.

3. Odstraňování problémů

Jakmile je problém odhalen, je třeba hledat způsoby, jak nedostatky odstranit. Mezi tyto strategie patří odhalování chyb a následné kroky k jejich odstranění. Je to stejné jako u jakéhokoli jiného systému řízení kvality, který se vyskytuje v průmyslu. Tyto funkce lze zefektivnit, aby se zlepšila kontrola kvality a efektivita.

4. Přehledná komunikace a školení týmu

Základním předpokladem úspěchu Six Sigma je, aby všichni členové týmu vnímali cíl projektu a byli informováni o jeho průběhu. Metodika může vyvolat výrazné změny v pracovním prostředí, protože vyžaduje specializované řízení a soustředění na zajištění hladkého průběhu celého procesu.

5. Inovace

Six Sigma hledá nedostatky a snaží se je napravit. Pro specialistu na Six Sigma nepřipadá v úvahu setrvávat u neúspěšných činností. Změny se zpočátku mohou zdát obtížné, ale v budoucnu se ukáže, že budou mít významný pozitivní dopad na vaše podnikání.

 

Metoda DMAIC

Six Sigma nabízí v praxi několik technik, kterými lze docílit neustálého zlepšování. DMAIC je jednou z nich, ne-li tou nejdůležitější.

Metoda DMAIC je jednoduchý, ale účinný nástroj, který poskytuje strukturu a umožňuje týmům rychle identifikovat problémy, najít řešení a vytvořit kontrolní metody pro zlepšení zpracování.

dmaic

Zdroj: Sixsigmadsi.com

 

Propojení Six Sigmy a metody Lean

Lean je ve výrobním průmyslu dobře známý postup, jehož cílem je odstranit z procesů plýtvání. Stejně jako Six Sigma má Lean za cíl ušetřit peníze snížením počtu vad v procesu. Když si společnosti uvědomily výhody synergie obou metodik, vytvořily kombinaci známou jako Lean Six Sigma.

Zde je krátké srovnání obou metod:

 

LeanSix Sigma
ÚčelSnižování plýtvání ve výroběSnižování odchylel ve výrobě
ZaměřeníOptimizace výrobního procesuŘešení problémů
Hlavní přínosZkracuje výrobní procesSnížení počtu výrobních vad
Další výhodyMéně plýtvání, vyšší efektivita, nižší nákladyMéně plýtvání, vyšší kvalita, nižší náklady

 

Spojením Lean a Six Sigmy vzniká přístup zaměřený na zlepšování procesů, který upřednostňuje prevenci chyb před odhalováním již vzniklých chyb. Toho dosahuje snižováním plýtvání, zkracováním výrobního procesu a jeho standardizací, což firmě v konečném důsledku přináší výhody oproti konkurenci.

 

Six Sigma certifikace

K plnému pochopení konceptu Six Sigma je třeba absolvovat další školení. Techniky a metodiky používané v Six Sigma mají mnoho vrstev. Proto existují různé úrovně certifikací, které lze získat.

Certifikace jsou podobné jako v karate, kde se používají "pásky". Školení poskytuje několik organizací a mnoho výrobců si vytvořilo vlastní interní programy, které poskytují stejnou službu zaměstnancům.

Certifikační pásky jsou následující:

  • Bílý pásek: Jedná se o vstupní kurz, který slouží jako úvod pro ty, kteří jsou v oboru noví.
  • Žlutý pásek: Zkoumá základní informace do větší hloubky.
  • Zelený pásek: Školící program střední úrovně, který vás na zlepšování procesů v organizaci připraví.
  • Černý pásek: Pokročilá úroveň školení, která vás připraví na řízení projektů a vedení projektových týmů.
  • Mistrovský černý pásek: Prestižní školicí program, který vám pomůže rozvinout dovednosti potřebné k výuce ostatních a stát se odborníkem ve svém oboru.

 

Závěr

Pro ty, kteří rádi hledají řešení problémů, je studium a pochopení Six Sigma skvělou příležitostí. V rámci metody Six Sigma je možné objevit ještě mnoho nového a možnosti jejího využití jsou prakticky neomezené.

Ačkoli byste měli používat více strategií a postupů pro řešení problémů, je nezbytné si uvědomit, že každý proces je odlišný v tom, jaké problémy řeší a jak je lze překonat. Chcete-li tedy přizpůsobit Six Sigma vašemu firemnímu procesu, měli byste do něj zahrnout i některé vlastní prvky.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce