Jaké výhody přináší propojení ERP a CRM systémů

Zveřejněno 2. 8. 2023

Firmy dnes stále více spoléhají na softwarové řešení správy dat a správy vztahů se zákazníky. Integrace klíčových systémů, jako je CRM (software pro správu vztahů se zákazníky) a ERP (systém plánování firemních zdrojů), může hrát klíčovou roli při maximalizaci efektivity podnikových procesů.

Jak tedy ERP a CRM pomáhají firmě dosáhnout tohoto cíle? A jaké jsou výhody spojení těchto dvou systémů?

Rozdrobené procesy mají za následek něco, co bychom mohli označit za šedou zónu firmy. Ta často vzniká mezi důležitými nástroji, jako jsou Outlook, Excel, diáře, software pro řízení obchodu a CRM. Důsledkem toho je, že zaměstnanci pak musí data ručně přenášet mezi jednotlivými aplikacemi. To nejenže snižuje produktivitu, ale také vytváří prostředí pro chyby.

Stejné je to I mezi oddělenými ERP a CRM systémy. I v tomto případě to vede k nesourodým informacím a zbytečné práci navíc. Data mohou často chybět nebo mohou být nesprávně přenesena, což vede k dalším problémům.

Zatímco ERP systémy mohou mít vlastní CRM modul, jejich praktické použití může být omezené. Někdy bývají pro uživatele příliš složité, nelze je využívat na mobilních zařízeních, neposkytují možnost práce offline, a některým firmám může vadit chybějící integrace s Outlookem.

Pokud tyto nedostatky omezují I vás, řešením je spojit CRM systém integrovaný s Outlookem, jako je například eWay-CRM, s vaším ERP systémem. Chytřejší pracovní postupy budou v budoucnosti takřka nutností. Podle společnosti Gartner bude do roku 2025 70 % firem automatizovat firemní procesy. Tato automatizace zahrnuje i integraci CRM a ERP.

Takže pojďme se nyní podívat na výhody této integrace a prozkoumejme nejlepší strategie pro její implementaci.

 

“Soustřeďte se na to, co je důležité, na několik málo cílů, které vám mohou poskytnout konkurenční výhodu. Na to, co je důležité pro vás spíše než pro ostatní, a vaše cíle plánujte s odhodláním a pevností.”

Richard Koch, podnikatel a spisovatel

 

Jak ERP a CRM systémy pomáhají firmě? Klíčové rozdíly

Chcete-li naplno využít výhody integrace vašich ERP a CRM systémů, je důležité nejprve pochopit rozdíly mezi těmito systémy.

ERP systémy slouží jako komplexní platformy navržené k automatizaci různých interních procesů, jako je účetnictví, správa zásob a lidských zdrojů. Podle společnosti Sage Software se na ně spoléhá 70 % velkých společností. Jsou nástrojem pro udržování centralizované databáze, která usnadňuje operace a umožňuje efektivní alokaci firemních zdrojů.

Na druhé straně se CRM systémy zaměřují na správu vztahů se zákazníky, optimalizaci prodejní pipeline a poskytování personalizovaného zákaznického servisu. CRM jsou zcela nezbytnou součástí mnoha firem, jak dokládají statistiky použití - trh s nimi stoupá s předpokládaným ročním růstem o 10,16 %, jak uvádí Yahoo! Finance.

Pokud jsou CRM integrovány s Outlookem, jejich funkčnost se ještě zlepší, protože se snadno synchronizují s kontakty, kalendáři a úkoly v Outlooku. Tato integrace umožní pohodlný přístup k informacím o zákaznících a komunikaci s klienty v rámci známého prostředí Outlooku.

Výhody integrace ERP a CRM systému

Integrace CRM a ERP systémů eliminuje ruční přepisování dat a zefektivňuje firemní procesy. Když například obchodní tým vytvoří nové kontakty, díky integraci se CRM nemusí být ručně zadávány do ERP systému. Stejně tak mohou obchodní zástupci snadno zobrazit faktury z ERP systému v prostředí CRM.

Jednou z největších výhod integrace vašeho ERP a CRM systému je bezpochyby kompletní pohled na všechna data o zákaznících. To zahrnuje veškerou komunikaci, informace obchodního oddělení a faktury.

Ale pojďme se na výhody integrace CRM a ERP podívat podrobněji:

 

  • Zvýšená efektivita a produktivita: Sloučení CRM a ERP systému zvyšuje efektivitu a produktivitu ve firmě. Díky eliminaci potřeby ručního přenosu dat ušetří integrace cenný čas a sníží riziko chyb.

Obchodní zástupci se tak mohou soustředit na své hlavní činnosti. Díky zjednodušenému pracovnímu postupu mohou věnovat více času budování vztahů se zákazníky a uzavírání obchodů.

Kromě toho integrace usnadňuje sdílení informací mezi odděleními. Sdílením informací se zjednodušuje spolupráce a urychluje se rozhodování.

 

  • Viditelnost dat v reálném čase: Integrace CRM a ERP umožňuje synchronizaci dat mezi oběma systémy v reálném čase. Obchodní zástupci tak mohou získat aktuální komunikaci se zákazníky, kontakty, historii objednávek, faktury a další relevantní data na jednom místě.

To jim umožňuje provádět informovaná rozhodnutí založená na datech a poskytovat včasnou a personalizovanou odpověď zákazníkům.

 

  • Kompletní řízení obchodu: Integrace vašeho CRM, zejména pokud je již integrovaný s Outlookem, s ERP systémem přináší výhodu zachycení celého obchodního procesu zákazníka - od prvotního kontaktu až po uzavření obchodu.

Obchodní zástupci mohou zaznamenávat a sledovat každou fázi prodejního procesu v rámci CRM systému. Faktury lze přiřadit zákazníkům a stav každé faktury lze aktualizovat podle stavu platby. To umožňuje obchodnímu zástupci snadno sledovat nevyřízené faktury nebo spokojenost zákazníka s nákupem.

Nástroje, které pomáhají generovat obchodní analýzy, jako je Power BI, vytvářejí užitečné reporty, které ukazují nákupní trendy. Tyto poznatky pomáhají s přesným předpovídáním, účinným řízením pipeline a informovaným rozhodováním.

Úspěšné strategie implementace ERP a CRM

Abychom zajistili úspěšnou integraci CRM, Outlooku a ERP systémů, měli byste zvážit následující strategie:

 

  • Vyberte správnou kombinaci: Vyberte CRM systém, jako je například eWay-CRM, který nabízí bezproblémovou integraci s Outlookem i ERP systémy. Hledejte řešení, které poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní, důležité funkce a spolehlivou podporu.

 

Ujistěte se, že si vybíráte správné řešení pro vaší firmu, protože mnoho CRM je nabitých širokou škálou složitých a zbytečných funkcí, které nakonec většinou ani nevyužijete. Jiná CRM, jako je eWay-CRM, kladou na první místo uživatelskou zkušenost a nevyžadují dlouhé zaškolování díky integraci do známého rozhraní Outlooku. Navíc eWay-CRM je integrováno s platformou Zapier, což umožňuje snadný přístup k tisícům aplikací, včetně ERP.

 

  • Plánujte a připravte se na integraci: Před implementací pečlivě plánujte a připravte se na integrační proces. Posouzení požadavků na migraci dat, zajištění přesnosti a zabezpečení dat během přechodu je zásadní. Definujte jasné cíle a stanovte harmonogram pro implementaci.

 

  • Poskytněte komplexní školení a podporu: Nabídněte zaměstnancům důkladné školicí programy, aby se seznámili s integrovaným systémem a jeho funkcemi. Poskytujte trvalou podporu a pomoc k řešení případných dotazů v průběhu přechodu a i po něm.

 

  • Podporujte spolupráci a komunikaci: Nastavte podmínky pro efektivní spolupráci mezi firemními odděleními. Vytvořte kanály pro zpětnou vazbu, jako je týmový chat na Microsoft Teams, a neustále sbírejte poznatky, abyste systém zdokonalili a optimalizovali.

 

Strategický krok směrem k větší synergii

Integrace ERP a CRM má smysl pro každou firmu, která hledá způsoby jak zjednodušit pracovní postupy. Eliminací ručního přepisování dat integrace zlepšuje jak produktivitu, tak dohledávání dat.

Díky kompletnímu pohledu na celý obchodní proces mohou organizace činit informovaná rozhodnutí a zároveň poskytovat personalizované zážitky zákazníkům.

Před implementací této integrace je však třeba pečlivé plánování, abyste měli správné řešení pro svůj tým. A jakmile je systém integrován, je třeba týmu poskytnout dostatečné školení, aby mohl plně využít nové pracovní postupy. Jakmile budou všichni členové týmu na stejné vlně, bude spolupráce celého týmu efektivnější.

 

“Díky kompletnímu pohledu na celý obchodní proces mohou organizace činit informovaná rozhodnutí a zároveň poskytovat personalizované zážitky zákazníkům.”

 

Firemní oddělení budou díky integraci lépe propojeny. Zvažte tedy propojení těchto nástrojů a zefektivněte vaše firemní procesy i vztahy se zákazníky.

 

CRM hrají klíčovou roli v budování vztahů se zákazníky. Přečtěte si tedy článek s 5 nejlepšími způsoby, jak může CRM vést k větší spokojenosti zákazníků.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce