Jak může CRM pomoci zvýšit výkonnost vaší firmy?

Zveřejněno 6. 9. 2023

Pokud podnikáte, CRM je něco, o čem už jste nejspíš slyšeli. Je to nástroj, který pomáhá podnikům růst. A co je důležité, není to nástroj pouze pro velké organizace. Každá firma, od malých po velké, může těžit z výhod, které CRM přináší.

Přemýšlíte o tom, jak poskytovat svým zákazníkům lepší služby nebo jak zvýšit efektivitu svého týmu? CRM vám s tím může pomoci. CRM software pokryje stovky firemních procesů – je jako centrální středisko, kde sledujete každý detail o svých zákaznících.

A teď zdánlivě trochu odbočíme. Používáte Outlook pro e-maily a schůzky? Některé CRM systémy se totiž mohou snadno integrovat do Outlooku, takže můžete pracovat ve známém uživatelském prostředí. Představte si mít všechny ty detaily o zákaznících přesně tam, kde je potřebujete, aniž byste se museli učit spoustu nových věcí.

V tomto článku se podíváme na to, jak může CRM posílit vaše podnikání, zaměříme se na to, jak zlepšit spokojenost vašich zákazníků, jak pomoci vašemu týmu pracovat lépe a jak vaše CRM ovládat ze známého rozhraní Outlooku.

 

Věděli jste, že...?
Při správném řízení vztahů se zákazníky můžete zvýšit prodej o zhruba 29 %.

 

Obsah:

Důležitý nástroj pro podnikání: CRM software pokryje stovky firemních procesů
Integrace s Outlookem: Uživatelsky přívětivý přístup
Rozhodování: Je CRM správný nástroj pro vaše podnikání?
Implementace CRM s Outlookem do vašeho podnikání
Jak pomohla eWay-CRM zlepšit produktivitu v MBK Consulting
Příležitost k růstu a efektivitě podnikání

 

Důležitý nástroj pro podnikání: CRM software pokryje stovky firemních procesů

Od malých firem po nadnárodní korporace, CRM software může pokrýt i stovky firemních procesů. Nejenže zjednodušuje provoz, ale také zvyšuje produktivitu týmu. Jak?

Podívejme se blíže na výhody, které CRM přináší do podnikání:

 

Větší spokojenost zákazníků

 • Personalizovaná komunikace: CRM systémy ukládají individuální profily zákazníků, včetně jejich preferencí, nákupní historie a interakcí. Tyto informace umožňují firmám personalizovat nabídky, doporučení a komunikaci, čímž podporují loajalitu a opakované nákupy.

 

 • Efektivní reakce na dotazy zákazníků: Okamžitý přístup k informacím o zákaznících, který CRM poskytuje, zajišťuje rychlé a efektivní vyřešení dotazů zákazníků. Ať už jde o fakturační problémy nebo dotazy na produkty, všechno potřebné k uspokojení zákazníka je snadno dostupné.

 

Lepší týmová produktivita

 • Automatizace rutinních úkolů: CRM automatizuje opakující se úkoly, jako je plánování hovorů, odesílání upomínkových e-mailů nebo správa marketingových kampaní. Tato automatizace uvolňuje ruce zaměstnancům, aby se mohli soustředit na významnější úkoly, které vyžadují lidskou kreativitu.

 

 • Zvýšený důraz na firemní cíle: Tím, že CRM centralizuje data a poskytuje cenné informace, pomáhá firmám identifikovat trendy, měřit výkon a činit kvalifikovaná rozhodnutí na základě dat. Dokáže tak sladit všechna firemní oddělení směrem k společným cílům.

 

 • Analýza a reporty v reálném čase: Integrace s analytickými nástroji jako je Power BI poskytuje reálný pohled na prodejní trendy, chování zákazníků a další. Tyto informace v reálném čase umožňují firmám rychle reagovat na změny na trhu a na různé příležitosti.

 

Věděli jste, že...?
CRM může zvýšit produktivitu týmu téměř o 40 %.

 

Lepší týmová spolupráce

 • Centralizovaný informační systém: S CRM jsou všechny interakce se zákazníky zaznamenány a dostupné všem příslušným zaměstnancům. Ať už jde o prodej, marketing nebo podporu, každý má společný přístup k informacím, zajišťující konzistenci komunikace a spolupráce napříč týmy.

 

 • Koordinace mezi odděleními: CRM přináší větší propojení mezi firemními odděleními tím, že poskytuje jednotnou platformu, kde každý vidí, jaká je jeho role. Tato transparentnost podporuje spolupráci a synergií mezi týmy.

 

 • Podpora pro práci na dálku: Cloudové CRM a mobilní řešení umožňují vzdálený přístup odkudkoliv, zajišťují nepřetržitou spolupráci a přístup k důležitým informacím odkudkoliv.

 

Široké možnosti řízení projektů

 • Monitorování projektů, úkolů a podúkolů: Od počátečního plánování po dokončení projektu poskytuje CRM přehled ve všech etapách. Pomáhá sledovat termíny, spravovat zdroje a identifikovat možné problémy. Tím se zajišťuje včasné a efektivní dokončení projektu.

 

 • Centralizovaná komunikace: Nástroje pro komunikaci v rámci CRM udržují veškeré interakce týmu na jednom místě, podporují spolupráci a minimalizují případná nedorozumění. Upozornění a oznámení zajišťují, že nikdo nezapomene na žádný důležitý úkol.

 

 • Docházka: Funkce zadávání docházky v CRM umožňuje zaznamenávání a sledování odpracovaných hodin, což zpřehledňuje alokaci lidských zdrojů a fakturaci.

 

Zefektivnění prodeje a analýzy

 • Jednotné řízení obchodu: CRM nabízí sjednocený pohled na všechny poptávky a obchody. Obchodní týmy mohou sledovat pokrok, určovat prioritu obchodní příležitosti a efektivně spravovat celý prodejní cyklus z jedné platformy.

 

 • Integrace s nástroji pro generování obchodních příležitostí a Power BI: Integrováním s jinými platformami a nástroji se CRM stává silným centrem nejen pro správu příležitostí, ale i pro jejich generování. Propojení s Power BI umožňuje hlubší analýzy, převádí surová data do použitelných poznatků.

 

E-mail marketing

 • Komplexní správa kampaní: CRM umožňuje vytváření, přípravu a sledování e-mail marketingových kampaní. Můžete segmentovat své publikum, personalizovat obsah, sledovat aktivitu potenciálních zákazníků, konverze a návratnost investic na jednom místě.

 

 • Snazší cesta k obchodním příležitostem: Analýza chování uživatelů skrze CRM umožňuje firmám identifikovat obchodní příležitosti a přizpůsobovat komunikační strategie. Porozumění tomu, co rezonuje s potenciálními klienty, umožňuje vytvářet personalizované nabídky, které přetvářejí zájemce v reálné zákazníky.

 

Malé shrnutí: CRM podporuje loajalitu zákazníků prostřednictvím personalizované komunikace a efektivní správou poptávek. Automatizací rutinních úkolů CRM zvyšuje produktivitu týmu a zlepšuje týmovou spolupráci.

Díky širokým možnostem projektového řízení CRM zjednodušuje plánování a komunikaci, zatímco jeho integrace s nástroji jako Power BI umožňuje tvorbu obchodních reportů. V e-mailovém marketingu pak CRM poskytuje komplexní platformu pro správu kampaní, ze kterých posléze vznikají obchodní příležitosti.

 

Integrace s Outlookem: Uživatelsky přívětivý přístup

Nyní, když jsme si přiblížili výhody, které CRM do podnikání přináší, pojďme se povídat na to, jak integrace CRM s Outlookem přináší ještě větší přidanou hodnotu.

Možná, že už Outlook používáte pro e-maily, plánování a kontakty. Ale přemýšleli jste někdy o tom, co by se stalo, kdybyste do něj mohli svoje CRM přímo začlenit?

 

CRM in Outlook

 

Podívejme se na to, co tato integrace přináší:

 

Známé rozhraní

 • V systému se rychle zorientujete:
  Představte si, že používáte CRM systém, který vypadá jako Outlook. Při učení se práce s novým systému tak budete mít pocit, jako byste skládali test z předmětu, který již zvládáte.

 

 • Do vašeho týmu brzy zapadne:
  Díky povědomému prostředí Outlooku může váš tým začít CRM v Outlooku používat okamžitě. Nemusíte dlouho čekat, až si na nový systém všichni navyknou a začnou jej využívat naplno.

 

Zlepšená komunikace a spolupráce

 • Bezproblémová integrace s e-maily, kalendářem a kontakty:
  Zapomeňte na přepisování dat, informace o zákaznících se do vašeho CRM načtou přímo z e-mailů v Outlooku. A co takhle převést e-mail na úkol? S těmito rutinními úkoly vám integrace CRM a Outlooku snadno pomůže.

 

 • Všechno najdete v Outlooku:
  Už žádné přeskakování mezi aplikacemi. Váš tým může sdílet soubory, poznámky, kontakty a další informace pohodlně v prostředí Outlooku.

 

Věděli jste, že...?
Personalizovaný obsah na základě zákaznických dat je v současné době pro zákazníky jednou z nejpreferovanějších forem uživatelského zážitku.

 

Vylepšené schopnosti CRM

 • Využití vlastností Outlooku v rámci CRM:
  Máte rádi způsob, jakým v Outlooku spravujete e-maily a schůzky? Tyto samé funkce můžete používat i ve svém CRM.

 

 • Lepší dostupnost dat:

Přístup k informacím o zákaznících, obchodním datům nebo úkolům a výkonnosti týmu najdete přímo v rámci Outlooku. Vše je k dispozici ihned, ušetříte tak čas a budete se moci rychleji rozhodovat.

 

Bezpečnost především

 • Důvěryhodná platforma:
  Outlook je důvěryhodná platforma a integrací CRM do něj zajistíte, že budete stavět na pevném a zabezpečeném základě. 

  Integrace CRM s Outlookem přináší zjednodušení a zefektivnění spousty úkonů. Bere sílu CRM a dává ji do nástroje, který váš tým již dobře zná. Pokud se vám někdy zdálo, že zavést CRM je příliš náročné, tohle by mohlo být řešení, na které jste čekali.

 

Rozhodování: Je CRM správný nástroj pro vaše podnikání?

Manager

 

Každý podnik má jedinečné potřeby a výzvy. Jak tedy můžete zjistit, zda je CRM systém, zejména ten integrovaný s Outlookem, pro vás tou správnou volbou?

Podívejte se, co byste měli zvážit:

 

Porozumění potřebám vaší firmy

 • Identifikace klíčových výzev: Jaké jsou aktuální překážky v uspokojování zákazníků, produktivitě týmu nebo spolupráci? Porozumění těmto výzvám vám pomůže vidět, jak může CRM konkrétně řešit vaše potřeby.

 

 • Hodnocení stávajících nástrojů a procesů: Splňují vaše stávající nástroje vaše potřeby, nebo je zde prostor pro zlepšení? Někdy se můžete topit a ztrácet v tabulkách a rozdrobených procesech, což způsobuje mezery ve vztazích se zákazníky. Pokud ano, CRM by mohlo být perfektní vylepšení.

 

Proces implementace

 • Snadná integrace se stávajícími systémy: Krása integrace CRM s Outlookem je také v tom, že jelze integrovat nejen navzájem, ale i s dalšími firemními systémy.

 

 • Sladění s firemní kulturou a pracovními návyky: Zavedení nového CRM systému neznamená pouze technickou integraci. Musí se také sladit s pracovními návyky vašeho týmu a vaší firemní kulturou.

 

CRM, které se integruje s povědomými nástroji jako je Outlook, je navrženo tak, aby podporovalo návyky a rutiny, které váš tým již má. Tato kompatibilita snižuje odpor vůči novému systému a urychluje jeho rychlé přijetí a efektivní použití od prvního dne.

 

Zvážení investice

 • Analyzujte poměr cena-výkon: Zvažte náklady na implementaci v porovnání s očekávanými přínosy v efektivitě, spokojenosti zákazníků a spolupráci týmu. Investice do CRM často přispívá k růstu firmy, ale je potřeba zvážit výši investice.

 

 • Škálovatelnost pro budoucí růst: Očekáváte, že vaše firma poroste? Vyberte si CRM systém, který může růst s vámi. Flexibilita pro přizpůsobení a rozšíření je klíčová.

 

Integrace CRM s Outlookem může být pro vaše podnikání jako zapnutí turbo módu. Zlepšuje vztahy se zákazníky, produktivitu týmu a spolupráci. Ale jako u každého důležitého rozhodnutí, vyžaduje pečlivé zvážení.

 

Implementace CRM s Outlookem do vašeho podnikání

Support team

 

Integrace CRM s Outlookem není jen o přidání nového softwaru. Jde o rozumnou volbu, která ladí s jedinečnými potřebami a cíli vaší firmy.

Zde je kompletní průvodce, který vám pomůže dostat z tohoto řešení maximum:

 

Výběr správného CRM

 

 • Zvažte vaše specifické potřeby: Různé firmy mají různé potřeby. Pojmenujte vaše základní požadavky a porovnejte je s funkcemi nabízenými CRM.

 

 • Vyhněte se zbytečné složitosti: Zajímavé funkce mohou vypadat lákavě, ale jsou všechny nezbytné pro vaši firmu? Nezaplétejte se do příliš složitých systémů, které by mohly být pro uživatele komplikovaného a pro firmu nákladné.

 

 • Dbejte na srozumitelnost poskytovaných dat: CRM systém, který vyžaduje tým expertů k dešifrování dat, nemusí být tím nejlepším. Hledejte systémy, které poskytují jednoduché reporty, umožňující vašemu týmu efektivně využívat informace.

 

Naplánujte si implementaci nového systému

 

 • Stanovte si jasné cíle a časový rámec: Stanovte si realistická očekávání a časový rámec, který vyhovuje vaší firmě, abyste se vyhnuli stresu nebo zpomalení procesu.

 

Školení pro váš tým

 • Poskytněte zdroje a podporu: Průběžný trénink, zaměřený na specifické funkce, které budete používat, zajišťuje úspěšnou adaptaci na nový systém.

 

 • Podporujte otevřenou komunikaci: Pěstujte prostředí, kde jsou otázky a zpětná vazba vítány. Otevřený dialog usnadní přechod a pomůže rychle reagovat na výzvy.

 

Průběžně vyhodnocujte a reagujte

 • Sledujte váš pokrok podle stanovených metrik: Pravidelně hodnoťte, jak dobře se CRM systém integruje do denních operací a zda splňuje stanovené cíle.

 

 • Přizpůsobujte dle potřeby: Buďte flexibilní a ochotní provádět nutné úpravy na základě průběžné zpětné vazby a hodnocení výkonu.

 

Jak pomohla eWay-CRM zlepšit produktivitu v MBK Consulting

Po třiceti letech v oboru poradenství se MBK Consulting začalo potýkat se stále složitějšími operacemi díky rostoucímu počtu klientů a rozšiřujícím se službám. V této části vám podrobně popíšeme implementaci eWay-CRM a jeho pozitivní vliv na firemní procesy a celkovou výkonnost MBK Consulting.

 

Výzvy MBK Consulting

Složitý management: Růst firmy postavil MBK Consulting před nové výzvy. Se zvýšením počtu klientů a zavedením nových služeb se objevily obtíže v získávání klientů, plánování školení, řízení projektů a sledování plateb. Rozšíření služeb udělalo administrativu složitější.

 

Neefektivní stávající systémy: Spoléhání MBK Consulting na nástroje jako Microsoft Access a Excel mělo svá omezení. Problémy s dohledáváním informací, omezenými možnostmi sdílení a možností ztráty dat bylo potřeba řešit. Potřebné znalosti pro správu důležitých dat měla dříve pouze provozní ředitelka, což zpomalovalo všechny zaměstnance a snižovalo efektivitu firmy.

 

Řešení eWay-CRM

Zjednodušení marketingových strategií: Implementace eWay-CRM umožnila MBK Consulting vytvářet a spravovat e-mailové kampaně přímo v Outlooku. Schopnost zaměřit se na konkrétní cílové skupiny oboru klientů nebo účasti na předchozích školeních učinila kampaně účinnějšími a osobnějšími.

 

Komplexní řízení projektů: Automatizace převodu kurzů na projekty pomocí eWay-CRM ušetřila zaměstnancům manuální rutinní úsilí a zajišťuje větší přesnost v datech. Tato automatizace spolu s přizpůsobitelnými fázemi projektových workflow usnadnila monitorování projektů. Automatické generování certifikátů pro účastníky školení pak ušetřilo další hromadu času zaměstnanců.

 

Sjednocení komunikace a úspora času: eWay-CRM slouží jako centralizovaná platforma pro marketing a komunikaci. Eliminuje zbytečné rutinní úkony, které předtím zaměstnanci museli dělat ručně. Ti se tak mohou věnovat kvalifikovanějším činnostem. Kromě toho přístup k datům pro celý tým zlepšuje spolupráci a slouží jako základ pro informovaná rozhodnutí.

Petra Císařová - MBK Consulting

Výsledky a vliv na firmu

Zjednodušení workflow: Management pomocí eWay-CRM zlepšuje efektivitu a minimalizuje chyby v MBK Consulting. Hladký přechod z Mailchimp na eWay-CRM sloučil veškeré marketingové úsilí v jedné platformě – MS Outlooku. To přispívá k více souvislé firemní strategii.

 

Zvýšená kontrola a efektivita: eWay-CRM poskytuje pohled na stav projektů v reálném čase, což zajišťuje lepší kontrolu nad celým procesem. Automatizace kontroly faktur a vydávání certifikátů minimalizuje nutnost rutinních úkonů a zrychluje firemní procesy.

 

Kontrolovaný růst podnikání: Díky škálovatelnosti celého systému se eWay-CRM průběžně přizpůsobuje růstu MBK Consulting. Díky možnostem přizpůsobení lze CRM vždy nastavit v souladu s konkrétními potřebami a požadavky poradenského odvětví, čímž se stává do budoucnosti stálým řešením.

 

Zlepšení spokojenosti zákazníků: Rychlý přístup k reakcím na e-mail marketingové kampaně nabízený eWay-CRM zlepšil komunikaci se zákazníky. Personalizované marketingové kampaně tak prohloubily vztahy se zákazníky a zvýšily spokojenost.

 

Využití CRM systému pro růst firmy

Příklad MBK Consulting ukazuje, jakou roli může mít eWay-CRM ve zjednodušování firemních operací a jak mohou být CRM systémy využity k růstu, efektivitě a lepší spokojenosti zákazníků v různých oblastech podnikání.

 

Příležitost k růstu a efektivitě podnikání

Investice do CRM je skvělou příležitostí pro zvýšení výkonnosti firmy. Je potřeba ale pečlivě zvážit vaše firemní potřeby. Dalšími faktory jsou složitost funkcí, uživatelská přívětivost a dostupnost poskytovaných dat.

Dostupné řešení, jako je eWay-CRM, může zjednodušit firemní procesy. Silný důraz na školení týmu navíc zajišťuje plynulé zavedení systému a maximalizuje jeho výhody.

Tímto způsobem můžete sladit svůj výběr CRM s potřebami vaší frimy, vyhnout se zbytečným výdajům a složitostem a zavést tak systém, který skutečně zvýší vaší produktivitu.

Výhody mluví samy za sebe. Rozhodnutí implementovat CRM s Outlookem by mohlo nastartovat novou úroveň vašeho podnikání.

 

Zvažujete CRM jako je eWay-CRM, které je přímo integrováno do vašeho Outlooku?

RPřečtěte si naše užitečné rady o tom, Jak nainstalovat CRM pro Outlook

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce