Budoucnost práce: Jak automatizace a umělá inteligence mění pracovní trh

Zveřejněno 11. 4. 2023

Rozvoj automatizace a umělé inteligence v budoucnu výrazně ovlivní trh práce. Přečtěte si, na co se připravit a na jaké příležitosti se můžete těšit.

Jaká je budoucnost práce? Technologie zvládnou některé činnosti stokrát nebo tisíckrát rychleji než lidé. Díky tomu se na mnoha místech zvyšuje nejen produktivita, ale i nezaměstnanost.

Poslední dobou je v tomto směru nejdiskutovanější umělá inteligence, která je stále dostupnější běžným uživatelům na internetu. Určitě už jste slyšeli přinejmenším o technologii ChatGPT, která dokáže úspěšně absolvovat přijímací zkoušky na univerzitu nebo poradit, co si uvařit z dostupných surovin ve vaší lednici.

Rozvoj nových technologií je nyní velice dynamický, a to samé se dá říct i o diskusích na téma umělé inteligence, ve kterých se objevuje spousta mýtů a polopravd.

Jaká je tedy budoucnost umělé inteligence a jaký bude mít vliv na trh práce?

 

Automatizace a umělá inteligence

Automatizace pomocí technologií umožňuje rychlejší a levnější provedení repetitivních úkolů, které dříve vykonávali lidé. Pod automatizací si většinou představíme fyzické stroje, například v automobilové výrobě. Může to být ale i software, který automatizuje vkládání nebo analýzu dat a podobně.

 

automatizovaná výrobaVýrobní procesy se v posledních desetiletích výrazně zautomatizovaly. Jaké změny přinese současný rozvoj umělé inteligence?

 

S příchodem umělé inteligence (AI) se možnosti technologií rozšiřují o schopnost provádět úkoly, které by obvykle vyžadovaly lidskou inteligenci. Například porozumění řeči nebo rozhodování na základě složitých dat. AI využívá algoritmů a strojového učení, které pomáhají počítačům učit se z dat a zlepšovat svůj výkon s časem.

 

Současný pokrok v oblasti umělé inteligence a automatizace

Diskuse o budoucnosti práce se zaměřují na automatizaci a umělou inteligenci už, řekněme, posledních dvacet let. Poslední roky však byly pro AI a automatizační průmysl zlomové, a díky nově dostupným technologiím, jako je ChatGPT nebo MidJourney, můžeme jako revoluční brát i poslední týdny. A rozjetí vývojáři OpenAI se rozhodně nezastavují.

 

GPT-4 - main imageObrázek k našemu nedávnému článku, který vygenerovala služba Midjourney (ale nebojte, článek ještě stále píše člověk).

 

Před měsícem vyšla nová verze GPT-4, která uživatelům otevírá další dosud nevídané možnosti. Její jazykový model je již na velice dobré úrovni a v některých oborech se už díky tomu s AI pracuje na profesionální úrovni.

Rychlost adaptace AI nástrojů, jako je ChatGPT, je až neuvěřitelná, a určitě se neobejde bez odezvy na trhu práce.

 

Dopad automatizace a umělé inteligence na trh práce

Automatizace a umělá inteligence změní trh práce v mnoha ohledech. Zatímco některá pracovní místa vlivem automatizací zaniknou, jiná naopak vzniknou. Společnost McKinsey & Company uvádí, že automatizace by mohla do roku 2030 nahradit 400 až 800 milionů pracovních míst. Umělá inteligence by však také mohla vytvořit až 375 milionů nových pracovních míst.

Jak říká ředitel společnosti James Manyika:

 

“Spousta lidí bude nevyhnutelně měnit povolání. Otázkou tedy je, jak podpoříme pracovníky při přechodu z jednoho povolání do druhého. Požadavky na nové pracovní pozice budou často veliké a budeme muset najít způsob, jak rekvalifikace dosáhnout dostatečně rychle.”

 

Bezesporu nás tedy čekají velké a nevyhnutelné změny.

 

Pracovní místa ohrožená automatizací a umělou inteligencí

Umělá inteligence v budoucnu pravděpodobně nahradí řadu pracovních míst, jejichž náplní jsou primárně rutinní a opakující se úkoly. Patří sem právě práce, jako je zadávání dat nebo práce na montážních linkách.

Co mají tato zaměstnání společného? Všechna tato zaměstnání jsou málo kvalifikovaná a většinou i málo placená. Povolání, která ohrožená nebudou, naopak vyžadují komplexní řešení problémů, kreativitu nebo emoční inteligenci.

 

Pracovní místa, která díky automatizaci a AI vzniknou

Díky pokroku v oblasti umělé inteligence a automatizace také mnoho pracovních míst vznikne. A většina těchto pracovních míst bude vysoce kvalifikovaná a dobře placená.

Roste poptávka po pracovnících s odbornými znalostmi v oblasti analýzy dat nebo vývoje softwaru. Tato pracovní místa vyžadují specializované dovednosti, vzdělání, a často jsou ohodnocena více než nadprůměrnou mzdou.

 

Změní se i práce samotná

Automatizace a umělá inteligence změní i stávající podobu některých pracovních míst, která dříve vykonávali výhradně lidé. Nyní je doplní technologie. To platí zejména pro odvětví, jako je zdravotnictví a finance. Tam se umělá inteligence využívá k tomu, aby pomáhala lékařům a finančním analytikům při rozhodování.

 

“Připravit se na budoucí trh práce vyžaduje proaktivní přístup.”

 

Jak se připravit na budoucnost práce v éře umělé inteligence?

Myšlenka na budoucnost práce může být skličující, ale se správným přístupem to může být velmi vzrušující období růstu plné nových příležitostí. Jaké tedy můžete udělat reálné kroky, abyste se na nadcházející změny připravili.

 

1. Naučte se se učit

Jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete v rámci přípravy na budoucí práci udělat, je přijmout koncept celoživotního vzdělávání. To znamená být otevřený získávání nových dovedností a znalostí po celou dobu své kariéry. Ať už prostřednictvím formálního vzdělávání nebo školení na pracovišti. V neustále se vyvíjející ekonomice je nezbytné být přizpůsobivý a ochotný učit se novým věcem.

 

2. Rozvíjejte technické dovednosti

S rozšiřováním automatizace a umělé inteligence poroste poptávka po pracovnících s technickými dovednostmi. To zahrnuje dovednosti, jako je zmíněné programování nebo analýza dat. Pokud si chcete zajistit kariéru do budoucna, investice do těchto dovedností je sázka na jistotu.

 

3. Pracujte i na vašich “soft skills”

Technické dovednosti jsou důležité, ale nesmíme zapomínat ani na osobní kvality, jako je komunikace, řešení problémů a schopnost spolupráce. Tyto dovednosti mají zásadní význam na pracovišti, kde se cení týmová práce a kreativita. A s tím, jak automatizace a umělá inteligence převezmou více rutinních úkolů, budou tyto dovednosti stále častěji rozhodující na miskách vah.

 

4. Zkoumejte nové příležitosti, které AI přináší

Společnosti se mohou připravit na budoucnost práce tím, že budou vyhledávat nové příležitosti, které automatizace a umělá inteligence přináší. Investicí do automatizačních technologií nebo implementací umělé inteligence si firmy mohou udržet náskok před ostatními, a zajistit si tak úspěch na rychle se měnícím trhu práce.

 

5. Investujte do vzdělávání zaměstnanců

Firmy mohou investovat do svých zaměstnanců tím, že jim nabídnou možnosti vzdělávání a školení. Pracovníkům to pomáhá rozvíjet nové dovednosti a zároveň firma jim tímto způsobem zároveň dává najevo, že se o ně stará a chce, aby se stále zdokonalovali. Kombinace zvyšování kvalifikace I loajality zaměstnanců je prostě smysluplná investice při pohledu na trh práce budoucnosti.

 

6. Legislativní řešení

Lidé i firmy by měli vyvíjet tlak na zákonodárce, aby vytvořili pravidla, která vliv automatizace a umělé inteligence na trh práce usměrní. Další cestou pak je vytvoření vzdělávacích programů, které zaměstnancům přechod na nové povolání usnadní.

Proaktivní přístup je nutný, chcete-li se připravit na změny, které AI a automatizace přinese. Poctivá příprava zahrnuje celoživotní vzdělávání, rozvoj technických dovedností i “soft skills”, investice do školení zaměstnanců ze strany firmy či prosazování vládních politik, které změny zaměstnancům i firmám usnadní.

 

budoucnost práce

Jaké jsou nejžádanější pracovní pozice budoucnosti?

S tím, jak se technologie zdokonalují, mohou některé práce vykonávat stroje místo lidí. Stále však budou existovat pracovní místa, která vyžadují lidské vlastnosti, jako je schopnost samostatného řešení problémů, kreativita a komunikace.

Mezi tato pracovní místa patří služby zákazníkům, vzdělávání, kvalifikované řemeslné práce, práce ve zdravotnictví či kreativní pozice. Jakým směrem se tedy při plánování budoucí kariéry vydat?

 

1. Zdravotníci

Jedním z odvětví, které bude podle očekávání nadále růst a vyžadovat odborné znalosti lidí, je zdravotnictví. Jak lidé stárnou, budeme potřebovat více zdravotníků, kteří se o ně postarají. Práci lékaře, zdravotní sestry a fyzioterapeuta budou stále vykonávat lidé, kteří narozdíl od strojů umí mluvit s pacienty, chápat jejich pocity a činit těžká rozhodnutí. Nové technologie ve zdravotnictví naopak vytvoří ještě více pracovních míst pro lidi v tomto oboru.

 

2. Kreativci

Ani grafici, umělci, a další kreativní profese se o svá místa bát nemusí. Lidi, kteří dokáží přicházet s novými nápady a vytvářet jedinečná díla, budou vždy žádaní a nenahraditelní. Umělá inteligence narozdíl od nich nemůže vytvářet skutečně originální obsah, protože může dělat jen to, co jí bylo řečeno. V tomto oboru se tedy nové AI technologie budou muset smířit s rolí pomocníka.

 

kreativci a umělá inteligenceUmělá inteligence kreativní profesionály neohrozí, měla by jim naopak pomáhat.

 

3. Řemeslníci

Kvalifikované instalatérské, elektrikářské a tesařské práce budou potřebné i v budoucnu. Stroje tyto práce nezvládnou, jelikož neumí používat ruce a nemají specifické dovednosti řemeslníka. S rostoucím počtem obyvatel budeme dokonce řemeslníků potřebovat ještě více, aby stavěli a spravovali více budov a další infrastruktury.

 

4. Pedagogové

S rostoucí důležitostí vzdělávání bude učitelů a dalších pedagogických pracovníků potřeba stále více. AI technologiemi tato pracovní místa nahradit nemůžeme, protože si nedokážou uvědomovat emoce a přizpůsobovat se novým situacím. I v tomto oboru mohou nové technologie naopak vytvořit více nových pracovních míst pro učitele a vychovatele, kteří je budou umět používat.

 

5. Zákaznické služby

Existují scénáře využití AI technologie, kdy například chatbot může pomáhat v nočních hodinách, když reálná zákaznická podpora spí. Jinak ale v zákaznickém servisu stále potřebujeme lidi. Na těchto pozicích musí být milí lidé, kteří umí dobře řešit problémy a komunikovat se zákazníky. V praxi bychom samozřejmě některé neochotné zaměstnance v zákaznickém servisu nejraději za roboty vyměnili, ale to už je jiné téma.

 

kind compassionate personTechnologie nám usnadnila například placení. Jinak si však v zákaznickém servisu stále ceníme laskavých a empatických lidí.

 

Závěr

Automatizace a umělá inteligence trh práce výrazně mění. Nové technologie mohou vytvářet nová pracovní místa a zefektivňovat práci, ale mohou představovat i hrozbu pro lidi, kteří pracují postaru. Aby se pracovníci i podniky s těmito změnami vypořádali, musí se jim přizpůsobit, a osvojit si nové dovednosti.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce