10 efektivních způsobů, jak proměnit návštěvníky vašeho webu na zákazníky

Zveřejněno 25. 10. 2023

Chcete-li dosáhnout dlouhodobého úspěchu ve vašem podnikání, investovat úsilí do zvyšování konverzních poměrů je nutnost. Vědět, jak přilákat svou cílovou skupinu a přeměnit návštěvníky webových stránek na zákazníky otevírá důležité obchodní příležitosti.

Dobrá strategie pro konverzi zákazníků by měla přinést vaší společnosti vyšší příjmy. Zároveň však může otevřít i nové příležitosti pro růst vaší firmy.

Přeměna návštěvníků webových stránek na zákazníky ale přináší mnoho výzev. Vaše firma může soutěžit s mnoha konkurenty. Nízké konverzní poměry můžete mít i kvůli špatně navrženým webovým stránkám nebo neefektivní marketingové strategii.

Takže pokud chcete přeměnit návštěvníky webových stránek na zákazníky, podívejte se na 10 efektivních strategií, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

 

Obsah:
Optimalizujte webové stránky tak, aby oslovily vaši cílovou skupinu
Nabídněte řešení problémů vašich zákazníků
Vytvořte citovou vazbu
Vyzdvihněte důvěryhodnost vaší značky
Využívejte chytře konverzní prvky na vašem webu
Výzva k akci (CTA)
Cenová strategie
Zachycení potenciálních zájemců
Vytvářejte obsah, který zákazníky zaujme
Publikujte blogové příspěvky, které rezonují s vaší cílovou skupinou
Videa a vizuály, které produkt dobře představí
Zvažte investici do interaktivního obsahu
Poskytněte zákazníkům dokonalý zážitek
Závěr

 

Optimalizujte webové stránky tak, aby oslovily vaši cílovou skupinu

Nejúčinnější strategií, když chcete přeměnit návštěvníky webových stránek na zákazníky, je optimalizovat vaše webové stránky tak, aby oslovily vaši cílovou skupinu.

Nejlepší způsob, jak začít při implementaci této strategie, je definování tzv. buyer persony.

Jakmile zjistíte, kterým lidem chcete svá řešení nabízet, potřebujete kromě dobrého produktu či šlužby také zajistit, aby vaši cílovou skupinu zaujaly.

Jak na to?

 

1. Nabídněte řešení problémů vašich zákazníků

Data ukazují, že návštěvníci webu si vytvoří první dojem na webu bleskurychle. Ačkoliv většina těchto počátečních dojmů je založena na designových prvcích, měli byste se také snažit viditelně sdělit návštěvníkům vašeho webu, jak jim vaše řešení pomůže.

Využijte k tomu nejvýznačnější části vašich cílových stránek - zejména první obrazovku, která se jim zobrazí. Tím okamžitě potvrdíte, že vaše značka rozumí jejich problému a umí ho řešit.

Skvělým příkladem této strategie je stránka Real World Program na webu BaseLang, na které se firma zabývající se výukou jazyků ptá potenciálních zákazníků, jestli “zamrznou”, když mají mluvit s rodilým mluvčím ze Španělska.

Tím ukazují, že si jsou vědomi běžného problému jejich zákazníků a následně, a následně popisují, jak jim kurz k lepší španělštině pomůže. Výrazně tak zvýší šance na to, že se náhodný návštěvník webu stane platícím zákazníkem.

Baselang
Zdroj: baselang.com

 

2. Vytvořte citovou vazbu

Dalším vynikajícím způsobem, jak zajistit, aby váš web úspěšně oslovoval potenciální zákazníky, je vytvářet emocionální spojení mezi vaší cílovou skupinou a řešením vaší značky.

Vědecký výzkum ukazuje, že pocity povědomí a intimity zvyšují šanci dokončení nákupu. A když jsou podpořeny užitečností vašeho řešení, efekt se stává ještě silnějším. Ale jak emocionální spojení mezi návštěvníkem vašeho webu a vaší značkou vytvořit?

Můžete třeba zkusit ve vašich potenciálních zákaznících vyvolat pozitivní emoce, které mohou očekávat, jakmile začnou používat vaše produkty. Nebo jim můžete připomenout jejich frustrace a použít negativní emoce k tomu, abyste zdůraznili, že máte řešení jejich problému.

 

3. Vyzdvihněte důvěryhodnost vaší značky

Úspěšnost oslovování potenciálních zákazníků pozitivně ovlivňuje v neposlední řadě také to, když se vám podaří zdůraznit důvěryhodnost vaší značky. I za tímto účelem k tomu můžete využít designové prvky a text.

V době (téměř) nekonečných možností musí zákazníci poměrně důkladně vybírat, pokud si chtějí být opravdu jistí, že investují do nejlepšího řešení. Takže pokud chcete zajistit, aby investici do vašich produktů takto vnímali, zdůrazněte důvěryhodnost vaší značky společně s odhodláním poskytovat zákazníkům skvělá řešení.

S dobrým způsoben, jak podpořit důvěryhodnost značky na webu, přišla například společnost SomniFix, která na stránce Science používá skutečné vědecké citace, aby podpořila svoje tvrzení.

SomniFix
Zdroj: somnifix.com

 

Využívejte chytře konverzní prvky na vašem webu

Pro úspěch vaší strategie je také důležité vědět, kdy je vhodné “zatlačit na pilu” a podle toho se pak snažit získat více z prvků pro konverzi, které používáte na své domovské stránce a dalších stránkách na vašem webu.

 

4. Výzva k akci (CTA)

Pokud chcete dosáhnout co nejlepšího konverzního poměru, je důležité mít na webu atraktivní tlačítka s výzvou k akci (v angl. originále Call to Action či CTA). Což nemusí být nutně náročný úkol. K dosažení dobrých výsledků postačí dodržovat následující doporučené postupy:

  • Zajistěte dostatečný kontrast mezi tlačítky CTA a jejich pozadím.
  • Obklopte je dostatečným negativním prostorem, což zajistí, že tlačítka budou výrazná.
  • Umístěte CTA na dobře viditelná a logická místa.
  • Použijte krátký, snadno srozumitelný a akční text.
  • Nebojte se opakovat stejná CTA, zejména pokud to pomáhá návštěvníkům webu k intuitivnějšího procházení webu.

eWay-CRM

 

5. Cenová strategie

Ceník je dalším důležitým prvkem na vašem webu, na který byste se měli zaměřit, pokud se snažíte přeměnit více návštěvníků webových stránek na zákazníky.

Pro potenciální zákazníky, kteří se teprve rozhlížejí a nejsou v rozhodování o pořízení nového produktu daleko, hraje cena klíčovou roli v tom, aby váš produkt vůbec zařadili do užšího seznamu kandidátů.

Využijte tedy správnou cenovou strategii, abyste zajistili, že návštěvníci webu ocení hodnotu vašeho produktu, i když třeba v rámci konkurenčního boje půjdete s cenou dolů.

A přesně o tom je tzv. efekt kotvení ceny, anglicky anchoring effect.

Tato známá strategie spočívá v tom, že nastavíte základní prodejní cenu vašeho nabízeného produktu a případné slevy dáte zákazníkům dostatečně najevo. Tím využjete efekt kotvení ceny, abyste zákazníky přesvědčili o tom, že by si nabídku neměli nechat ujít. V angličtině je pro to další termín - fear of missing out.

Dobře známým příkladem této konverzní taktiky jsou například obchody s oděvy, které se snaží návštěvníkům webu dát najevo, že dostávají dražší položku za zlomek ceny. Malé, ale účinné designové prvky, v těchto případech vyvolávají strach z promeškání příležitosti výhodného nákupu. Kromě samotné cenovky v tomto směru působí i zpráva "Konec sezóny" v horním panelu a upozornění "Poslední 3 kusy!" přímo nad tlačítkem "Přidat do košíku".

Ché
Zdroj: chestudios.co.uk

 

6. Zachycení potenciálních zájemců

Pokud chcete přeměnit návštěvníky vašich webových stránek na zákazníky, nezapomeňte, že ne všichni budou aktuálně ve fázi, že by chtěli okamžitě nakupovat.

Místo toho, abyste riskovali možnost odrazit potenciální zákazníky agresivními prodejními technikami, obohaťte své webové stránky prvky, které je zachytí jako potenciální zájemce. Můžete je například pobídnout, aby se stali odběrateli vašich e-mailových newsletterů a postupně budovat vztah s potenciálními zájemci, aby se stali věrnými zákazníky.

 

Vytvářejte obsah, který zákazníky zaujme

Optimalizace vašeho prodejního textu a jeho kombinace s vhodnými konverzními prvky je vynikajícím způsobem, jak přeměnit více návštěvníků webových stránek na zákazníky. Trvalejším způsobem, jak maximalizovat šanci, že získáte zájemce na vaší stranu, je hledat způsoby, jak s vašimi zákazníky komunikovat a zapojit je.

Zapojení zájemců zvyšuje pravděpodobnost, že si budou pamatovat vaši značku. Když se navíc ponoří do obsahu na vašem webu, je pravděpodobnější, že návstěvníci na vašem webu najdou to, co hledají.

Způsobů, jak maximalizovat zapojení návštěvníků vašeho webu, existuje několik. Pokud chcete dosáhnout co nejlepších výsledků, určitě se podívejte na vaše webové stránky a vyhodnoťte, jak efektivně zachycují a udržují pozornost uživatelů.

 

7. Publikujte blogové příspěvky, které rezonují s vaší cílovou skupinou

Jednou z nejlepších strategií je vytvářet obsah, který vašim potenciálním zákazníkům přináší skutečnou hodnotu. Tím, že publikujete blogové příspěvky, které jim pomáhají k řešení jejich problémů, můžete návštěvníkům webu poskytnout další důvody, proč si vybrat váš značku.

Obsah, který uživatelům pomáhá, buduje důvěru ve vaši značku. Ukazuje odbornost a oddanost zákazníkům.

Skvělý způsob je publikovat vzdělávací obsah, který efektivně osloví návštěvníky už v rané fázi – tedy dříve, než projeví aktivní zájem o nákup. Jako na níže uvedeném příkladu, kde článek čtenářům nabízí spoustu informací, aniž by výrazněji tlačil na dokončení nákupu.

Goaura
Zdroj: goaura.com

 

8. Videa a vizuály, které produkt dobře představí

V některých případech se nedaří návštěvníky webových stránek úspěšně oslovit z jiných důvodů než z nedostatečného úsilí. Mohou to být například složité funkce produktu a z toho plynoucí nedostatečné porozumění ze strany zákazníka.

I to se ovšem dá řešit. Musíte je vytvořit obsah, který váš produkt lépe představí.

Vědecké výzkumy ukazují, že lidé používají 50 % mozku ke zpracování vizuálních informací.

Použitím obrázků, ilustrací a screenshotů můžete zvýšit šanci, že potenciální zákazníky zaujmete. Koneckonců spousta lidí dnes v internetových prohlížečích už pouze “skenuje očima” a začtou se až poté, co je zaujme nějaký vizuál.

Workday
Zdroj: workday.com

 

Nebo, pokud chcete dosáhnout ještě lepších výsledků, zvažte obohacení svého webu výukovými videi. Je prokázáno, že jsou účinné v 96 % případů při snaze o poskytování informací o produktu.

Dobrým příkladem zde může být společnost GetSafe, která na své domovské stránce umístila 3,5 minuty dlouhé video, které vysvětluje koncept svých zařízení laickým návštěvníkům webových stránek, kteří chtějí investovat do bezpečnosti ve své domácnosti.

Getsafe
Zdroj: getsafe.com

 

9. Zvažte investici do interaktivního obsahu

Interaktivní obsah umožňuje představit vašemu publiku relevantní personalizované informace. Výzkum ukazuje, že interaktivní obsah může zvýšit zapojení uživatelů o více než 50 %. Navíc může být vynikajícím způsobem, jak poskytnout uživatelům to, co hledají, bez ohledu na to, v jaké fází nákupního procesu se nacházejí.

Jak reálně využít tento formát? Pokud máte na webu hodně rozlišného obsahu, můžete například dát zájemcům vybrat z možností v rozbalovacím menu a efektivně tak zkrátit cestu zákazníka za tím, co hledá. Když pak každá z cílových stránek obsahuje opět video s ukázku produktu, může si potenciální zákazník udělat obrázek o produktu velice rychle. Zrychlit a zjednodušit cestu zákazníka k cíli je dnes v podstatě nutnost.

Etraintoday
Zdroj: etraintoday.com

 

Poskytněte zákazníkům dokonalý zážitek

To, jak váš web vypadá, přímo ovlivňuje vaši úspěšnost při konverzi návštěvníků webu na zákazníky.

Google zjistil, že i jednosekundový nárůst rychlosti načítání stránky vede k vyšší pravděpodobnosti odchodu návštěvníka. Výzkum společnosti Adobe ukazuje, že 30 % uživatelů odejde, pokud se na jejich zařízení obsah nezobrazuje správně.

Baymard Institute zjistil, že špatná uživatelská zkušenost na webu, která se projevuje dlouhým nebo složitým procesem objednávky, způsobila, že 17 % potenciálních zákazníků nákup nedokončí, přestože už mají zboží v košíku.

Při snaze o konverzi zákazníků byste tedy měli hledat způsoby, jak řešit všechny tyto problémy. Nicméně nezastavte se jen tady. Chcete-li návštěvníkům webu poskytnout nepřekonatelný zážitek, hledejte i další způsoby, jak jejich zážitek vylepšit.

Například tím, že ukážete potenciálním zájemcům, že kontaktování vašeho prodejního týmu jim přinese personalizovaný a pozitivní zákaznický zážitek.

Nebo můžete hledat příležitosti, jak přeměnit "nudné" části vašeho webu na zajímavé a zábavné stránky, které budou budoucí zákazníci milovat.

Nejčastějším takovým případem je úprava stránky 404 v tom smyslu, že zákazník namísto holého oznámení, že nenašel, co hledal, najde zábavnou animaci a vtipný text. Je pak větší šance, že když se vyskytne problém při prohlížení webu, nemusí to nutně vést k odchodu z webu a zklamání zákazníka.

Discord
Zdroj: discord.com

 

Závěr

Probrali jsme některé z nejefektivnějších strategií, jak proměnit návštěvníky webu na zákazníky.

Když ovšem tyto strategie začnete uplatňovat, nedopouštějte se chyby, že se pokusíte je všechny použít najednou. Místo toho se vydejte na postupnou cestu k optimalizaci vašeho webu. Měli byste tak být schopni daleko lépe analyzovat výkon, identifikovat možné problémy a provádět potřebné úpravy postupně.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce