Za kulisami obsahu: Rozdíly a průsečíky šéfredaktora a obsahového manažera

Zveřejněno 16. 10. 2023

Ve světě obsahu se často setkáváme s dvěma důležitými rolemi: šéfredaktorem a manažerem content marketingu (obsahovým manažerem). Co když se ale ocitnete v pozici, kdy musíte být obojím? Nebo jste marketingový ředitel, který se rozhoduje, koho najmout. Pojďme společně zjistit, kde se tyto role střetávají, a v čem se naopak zásadně liší.

Dva různé scénáře pro divadelní představení

Balancovat mezi přesností a kreativitou šéfredaktora a strategickým přístupem content marketing manažera není jednoduché. Rád bych se dnes s vámi podělil o svou zkušenost, a co si pod těmito rolemi představuju.

 

Šéfredaktor: Dohled nad kvalitou obsahu

Hlavní úkoly:

 • Garance jednotného stylu: Zajišťuje, že všechno, co je publikováno, je konzistentní a v souladu se stylem značky.
 • Kontrola chyb: Před vydáním článku šéfredaktor kontroluje, zda v něm nejsou nějaké chyby nebo překlepy.
 • Spolupráce s redaktory: Šéfredaktor dává redaktorům, copywriterům a jiným autorům zadání a zpětnou vazbu, a pomáhá jim se postupně zlepšovat. Sám má zkušenosti s psaním.
 • Plánování obsahu: Rozhoduje, co se bude publikovat a kdy. Řeší jakékoli změny v publikačním plánu.
 • Práce s redakčním systémem: Nasazuje a edituje články v CMS (např. Wordpress).

 

Content Marketing Manager: Zviditelnění obsahu

Hlavní úkoly:

 • Tvorba strategie: Zjišťuje, co čtenáři či klienti chtějí a jak jim to poskytnout.
 • Zapojení audience: Plánuje obsah, který upoutá pozornost (např. příspěvky a komentáře na sociálních sítích). Nutné je dodat, že sociálních sítí je hodně a na každé platformě funguje jiná strategie. Ve velkých firmách je tento úkol obvykle svěřován manažerům sociálních médií.
 • Distribuce obsahu: Rozhoduje, které kanály bude firma využívat pro zviditelnění obsahu (organické vyhledávání, sociální sítě, newsletter). Navazuje kontakty s influencery a vyhledává zajímavé spolupráce.
 • Analýza: Vytváří reporty, používá analytické nástroje k vyhodnocení úspěšnosti strategie a neustále hledá prostor pro zlepšení.
 • Spolupráce: Spolupracuje i s ostatními týmy, jako je prodej a design, aby zlepšil celkový zážitek z obsahu.

 

Kde se tyto role setkávají a v čem se naopak liší

Společné body:

 • Konzistence značky: Obě role se snaží zajistit, aby vše, co publikují, bylo v souladu se stylem jejich značky.
 • Směřování k cíli: Oba pracují na dosažení stejných cílů, jako je především zviditelnění značky.

Rozdíly:

 • Na co se zaměřují: Šéfredaktoři se zaměřují na kvalitu obsahu média, který mají na starosti. Content marketing manažeři se soustředí na distribuci, celkovou strategii obsahu (video, blog, sociální média) a její výsledky.
 • Zpětná vazba: Šéfredaktoři často získávají zpětnou vazbu od svého týmu (včetně content marketing manažera), přátel nebo nadřízených. Content marketing manažeři spoléhají převážně na data z Google Analytics 4.

 

Zvládání obou rolí: Moje perspektiva

Zastat obě role je náročné.

Jako šéfredaktor chci, aby bylo všechno perfektní. Dávám zpětnou vazbu autorům, kteří na náš blog přispívají. Jako manažer musím myslet na strategii, reporty a distribuci.

Tato dvojí role mi dává kompletní pohled na cestu našeho obsahu od nápadu až k jeho dopadu.

Důležité je najít rovnováhu. Kvalita je důležitá, ale stejně tak důležité je být flexibilní a strategický. A v každé fázi mít na paměti klienty a čtenáře.

V ideálním případě se obě role vzájemně doplňují, dávají si feedback a soustředí se na to, v čem jsou nejlepší.

 

Sedíte na dvou židlích zároveň?

Sezení na dvou židlích zároveň vám pomůže získat spoustu nových zkušeností a dovedností. Získáte různé perspektivy na tvorbu obsahu a uděláte si celkový obrázek na to, jak to vlastně všechno se vším souvisí.

A pokud jste podnikatel nebo marketingový ředitel, zamyslete se nad tím, co opravdu potřebujete. Obojí!

Uvidíme se u dalšího článku.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce