Využijte průzkum trhu jako základ datově orientovaného online marketingu

Zveřejněno 2. 5. 2023

V rychle se měnícím světě online marketingu je udržení kroku s konkurencí závislé na hlubokém porozumění vaší cílové skupině. Proto společnosti využívají průzkumu trhu k tomu, aby dělaly chytrá rozhodnutí ohledně toho, jak propagovat své produkty.

Pojďme se podívat, jak využít průzkum trhu v online marketingu založeném na datech. Také se dozvíme, jak tržní výzkum může pomoci vytvořit ještě lepší kampaně a lépe porozumět naší cílové skupině.

Co obnáší průzkum trhu

Pracovat s průzkumem trhu je klíčové pro jakoukoli online marketingovou strategii, která si klade za cíl udržet si náskok před konkurencí. S rozšířením digitálních platforem a dostupnosti dat je důležitější než kdykoliv předtím využívat průzkum trhu. Pomůže vám to získat vhled do cílových skupin, porozumět trendům a učit se od konkurentů v odvětví.

Existují dva hlavní druhy průzkumu trhu: primární a sekundární průzkum.

 

Primární průzkum trhu

Primární tržní výzkum spočívá ve sbírání nových a specifických informací přímo ze zdroje. Můžeme to dělat různými způsoby: položením otázek, skupinové diskuse nebo pozorováním lidí. Tyto metody lze rozdělit do dvou skupin: kvantitativního a kvalitativního výzkumu.

 • Kvantitativní výzkum měří postoje, názory a chování pomocí numerických dat. To se provádí prostřednictvím průzkumů, dotazníků a statistické analýzy.
 • Kvalitativní výzkum detailně analyzuje názory, postoje a chování na menším vzorků lidí. Tento typ výzkumu zahrnuje skupinové diskuse, hloubkové rozhovory a pozorování. To může pomoci získat vhled do motivací, přesvědčení a hodnot spotřebitelů.

 

Sekundární průzkum trhu

Sekundární průzkum trhu spočívá ve sbírání informací z již existujících zdrojů. Tyto informace můžeme najít v firemních dokumentech a zprávách. Statistiky ze zdrojů, jako jsou veřejné úřady, odborové svazy nebo tržní průzkumy, nám mohou také poskytnout další srovnání.

Sekundární průzkum trhu lze rozdělit na externí a interní.

 • Interní výzkum zahrnuje analýzu dat, která lze dohledat uvnitř firmy. Mohou to být prodejní zprávy, zpětná vazba od zákazníků nebo analýza webu.
 • Externí výzkum zahrnuje analýzu dat shromážděných z externích zdrojů, jako jsou vládní publikace nebo další průzkumy trhu.

 

 

Využití zákaznických dat pro cílení reklamy

Abyste mohli vytvářet reklamy, které lidi opravdu osloví, měli byste nejprve poznat vaši cílovou skupinu. Tu si můžete definovat vyhodnocením různých typů informací, jako je věk, pohlaví, nebo informace o tom, co si lidé prohlížejí online, a to, co si už dříve koupili. Tyto osobní charakteristiky vám mohou pomoci vytvořit reklamy, které osloví konkrétní skupinu lidí.

Pro hlubší porozumění cílové skupiny je důležité získávat informace jak z primárního průzkumu trhu, tak z externích zdrojů, jako je třeba analýza sociálních sítí. Užitečné informace můžete získat i od průzkumných agentur. To vám umožní získat široký pohled na celek, který se snažíte definovat.

Tyto údaje můžete dále analyzovat a použít k vytváření více přizpůsobených reklamních kampaní.

Mezi výhody cílené reklamy patří:

 • Větší interakce se zákazníky: Využívání kvantitativního výzkumu a metod analýzy dat vám může pomoci vytvořit reklamy, které osloví vaši cílovou skupinu. To může vést k vyšší interakci a spokojenosti zákazníků.
 • Lepší návratnost investic do marketingu: Využitím průzkumu trhu a know-how předních průzkumných agentur můžete optimalizovat reklamní výdaje a výrazně zvýšit návratnost investic do marketingu.
 • Větší věrnost zákazníků: Firmám se při hledání správné prodejní strategie také vyplácí analyzovat konkurenci. Pomůže vám to přizpůsobit vaše reklamy tak, aby vytvořily silné emocionální spojení se zákazníky, což vede k vyšší věrnosti vůči vaší značce.

 

Porozumění chování spotřebitelů pomocí průzkumů

Průzkumy jsou klíčovým nástrojem pro pochopení preferencí a chování spotřebitelů. Mohou poskytnout mnoho informací o potřebách zákazníků, jejich motivacích a problémech. Proto jsou průzkumy jako základ online marketingových strategií.

Znalost chování zákazníků a jejich zpětná vazba jsou pro úspěch v marketingu cenné, protože firmám umožňují:

 • Identifikovat oblasti zlepšení: Sbírání zpětné vazby od zákazníků pomáhá firmám doladit své produkty, služby a reklamní sdělení tak, aby byly pro cílové publicum jako šité na míru.
 • Objevovat tržní příležitosti: Průzkumy mohou odhalit tržní segmenty, nové trendy nebo změny v preferencích spotřebitelů, které firmy mohou využít k získání konkurenční výhody.
 • Testovat nové produkty: Sbírání názorů zákazníků na nové produkty nebo funkce před jejich uvedením na trh zvyšuje pravděpodobnost úspěchu a umožňuje novinky odladit.

Firmy mohou pomocí průzkumu trhu získat cenné informace o svých zákaznících, jako jsou recenze a další hodnocení, nebo statistiky používání. Tyto údaje lze studovat, aby se odhalily vzorce a trendy, které by mohly být použity k vytváření efektivních strategií pomocí analýzy dat.

 

Analýza sociálních sítí a vyhledávačů

Vaše firma může pomocí analýzy dat z vyhledávačů a sociálních sítí získat informace o tom, co hledá vaše cílová skupina, jaké jsou aktuální témata, která ji zajímají, a jaký obsah sdílí.

Tyto informace můžete využít ke zlepšení obsahu webových stránek a příspěvků na sociálních médiích, aby byly lépe přizpůsobeny vaší cílové skupině a slavily u ní větší úspěch.

Mezi analytické nástroje a techniky pro marketing založený na datech patří:

 • Google Trends: Nástroj, který umožňuje podnikům sledovat popularitu konkrétních hledaných výrazů a témat v čase. To vám může pomoci identifikovat nové trendy a využít nové tržní příležitosti.
 • Nástroje pro sledování sociálních médií: Na sociálních sítích můžete sledovat aktivitu týkající se vaší značky, konkurence i celého oboru, ve kterém podnikáte. Získané informace můžete použít pro změnu marketingové strategie.
 • Nástroje pro analýzu klíčových slov: Pomocí analýzy klíčových slov můžete snadno identifikovat klíčová slova s vysokou návštěvností, objevit skryté příležitosti v dlouhých klíčových slovech (tzv. long-tailech) a pochopit konkurenční prostředí ve výsledcích vyhledávání na Googlu.

Díky identifikaci nových trendů na sociálních sítích nebo na Googlu můžete na základě konkrétních dat přizpůsobit vaše marketingové strategie, využít nových příležitostí, a získat tak konkurenční výhodu.

 

data-driven marketing

 

Využití průzkumu trhu v B2B marketingu

V konkurenčním světě B2B marketingu se podniky musí odlišit od svých konkurentů. Toho lze dosáhnout snáz, když se marketingové kampaně řídí cennými daty z průzkumu B2B trhu. Potřeby profesionálních firemních nákupčích jsou ve srovnání s koncovými zákazníky v mnoha ohledech specifické.

Cíle průzkumu trhu v B2B:

 • Sbírání a analýza dat o firmách a klíčových osobách, které rozhodují o nákupech.
 • Lepší porozumění preferencím, problémů a nákupnímu chování podniků.
 • Získání specifických informací, které vám mohou pomoci vytvářet cílené marketingové kampaně, které osloví profesionální nákupčí a další klíčové osoby ve firmách.
 • Vytvářet efektivní B2B marketingové kampaně vedoucí k většímu množství úspěšně uzavřených obchodních příležitostí a silnějším dlouhodobým vztahům se zákazníky.

 

Vliv datově řízeného digitálního marketingu: Případové studie

Firmy v různých odvětvích v online marketingu stále více spoléhají na data. Na následujících příkladech uvidíte, jak lze datově řízený marketing aplikovat pro vytváření efektivnějších marketingových strategií a lepšího porozumění potřebám zákazníků.

 

Netflix

Netflix je vynikajícím příkladem společnosti, která data z průzkumu trhu ve svých online marketingových strategiích.

Jak streamovací společnost využívá chování uživatelů a jejich data?

 • Personalizace doporučení: Díky schopnosti analyzovat uživatelské preference a historii sledování, Netflix individuálně přizpůsobuje obsah preferencím uživatelů a tím zlepšuje uživatelskou zkušenost a zvyšuje zapojení uživatelů.
 • Vytváření nového obsahu: Identifikace nových trendů a sledování preferencí svých diváků pomáhá Netflixu investovat do tvorby nových pořadů a filmů, které skutečně odpovídají poptávce publika a zajišťují stálý přísun kvalitního obsahu.
 • Optimalizace marketingových kampaní: S využitím analýzy dat a poznatků z výzkumu trhu vytváří Netflix cílené marketingové kampaně, které rezonují s jejich diváky. Tento přístup pomáhá maximalizovat účinnost jejich marketingových snah a zvyšovat počet předplatitelů.

Při uvedení seriálu "Stranger Things" využil Netflix data k zacílení na publikum, které pravděpodobně projeví zájem o tento pořad na základě jejich sledovacích návyků. Tento datově řízený přístup přispěl k obrovskému úspěchu pořadu. Je to dynamický příklad využití síly průzkumu trhu k vytváření efektivních marketingových kampaní založených na datech.

 

Netflix

 

Walmart

Walmart využívá také sílu dat k vylepšení svých online marketingových strategií.

Největší amerických supermarketový řetězec využívá nákupních dat zákazníků následovně:

 • Personalizacě e-mail marketingových kampaní: Analýzu nákupního chování zákazníků a jejich preferencí Walmart využívá k rozesílce personalizovaných e-mailových akcí a nabídek, které se zaměřují na zájmy jednotlivých zákazníků.
 • Akce šité na míru: Walmart využívá data k vytváření cílených akcí a slev, což podporuje opakované nákupy zákazníků a zvyšuje prodeje.

Marketing založený na datech se Walmartu osvědčil při zvyšování zapojení zákazníků a růstu prodejů. Spolupráce s průzkumnými agenturami ukazuje hodnotu cenných dat o zákaznících v online marketingových strategiích.

 

Závěr

Využití průzkumu trhu je klíčové pro tvorbu efektivních digitálních marketingových kampaní. Firmy, které využívají data získaná z průzkumu trhu v online marketingu, mají větší pravděpodobnost úspěchu. Používání dat vede k informovanějším rozhodnutím při tvorbě marketingových strategiích. Můžete tak vytvořit dlouhodobý vztah se svými zákazníky a získat konkurenční výhodu.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce