Pět tipů k překlenutí mezery mezi marketingovým a prodejním týmem

Zveřejněno 14. 10. 2019

Jedním z hlavních problémů, které sužují obchodní společnosti, je nedostatečné propojení mezi prodejním a marketingovým týmem. Ve společnostech se sice zdůrazňuje, že klíčem je komunikace, na spojení mezi prodejem a marketingem se ovšem často zapomíná. Z hledání cest k vytvoření konkrétních, reálných řešení k překlenutí této mezery se nakonec stal jeden z hlavních cílů pracovníků v marketingu a vedoucích prodeje. Níže naleznete pět tipů, které vám s překonáním mezery mezi marketingovým a prodejním týmem pomohou.

 

Pořádejte pravidelné schůzky

Jedním z prvních kroků, které můžete při propojování obou týmů podniknout, je konání pravidelných setkání. Zaveďte si čas a místo, kde se budou moci členové obou týmů scházet, kde budou moci začít plánovat počáteční strategie a formulovat, co si myslí, že by mohlo přilákat a udržet nové zákazníky. Tento krok přispěje k naladění obou týmů na společný cíl a umožní aktivně zabránit případným nedorozuměním.

 

 

Vytvořte hodnotný obsah

Prodejní týmy často od pracovníků v marketingu chtějí především velké množství kvalitnějších příležitostí. Je prokázáno, že pracovníci v marketingu, kteří vytvářejí hodnotný obsah, dokáží takové příležitosti generovat s větší pravděpodobností. Obsah, kterým se odlišíte od konkurence, a který posiluje vztahy s potenciálními zákazníky, je proto nedocenitelný. K vytváření takových příležitostí, které posléze prodejním týmům pomohou, může přispět interaktivní obsah a nejrůznější kampaně na sociálních médiích. Naopak neosobní obsah generického charakteru a určený k oslovení mas zklame jak vaše prodejní týmy, tak i zákazníky.

 

Využijte systém pro řízení vztahů se zákazníky

CRM platformy jsou obvykle chápány jako něco, co patří výhradně do rukou prodejních týmů. Mohou být ale užitečné i pro pracovníky v marketingu. V rámci vzájemného propojování marketingových a prodejních týmů je vhodné se pokusit oba týmy ještě více přiblížit tak, že se pracovníkům v marketingu umožní přístup k CRM platformě. Řada společností začala na CRM platformy nahlížet jako na cenné nástroje, které pracovníkům v marketingu umožňují posouvat prodejní příležitosti dále v „pipeline“, místo aby došlo k jejich ztrátě. Oba týmy si tak mohou aktivně zobrazovat kampaně a rozhodovat o tom, co funguje a co ne. Prostřednictvím vzájemné spolupráce tak mohou oba týmy budovat vazby, jež povedou k efektivnímu zlepšení komunikačních kanálů, které propojují všechny mezi sebou navzájem.

 

Zpřístupněte materiály všem

Dalším krokem, který můžete při propojování týmů podniknout, je zpřístupnění všech svých dat a materiálů členům obou týmů. Pro vytvoření značky, která dokáže přilákat a udržet zákazníky, je zásadní jednotnost a konzistence. Vytvořením prostředí, v němž je podporováno sdílení materiálů, se můžete aktivně vyvarovat nesrovnalostí a z nich vyplývající frustrace. Bez ohledu na to, zda nakonec vznikne interní systém pro správu digitálního obsahu nebo dokonce Dropbox pro soubory, je vhodné zajistit, aby bylo vše snadno přístupné. Nakonec může tento jednoduchý krok vést k radikální změně toho, jak spolu oba tyto týmy interagují.

 

Definujte společnou terminologii

A konečně, je záhodno věnovat potřebný čas kontrole a zajištění toho, aby marketingový i prodejní tým používaly společné termíny a definice. Pokud se neshodnou na tom nejjednodušším, může to vést ke zpomalení prací a ke vzniku frustrace mezi oběma týmy. Pokud věnujete patřičnou snahu definování společných konceptů a výrazů konzistentním způsobem pro oba týmy, můžete jim pomoci i při tvorbě nových kampaní. To má zásadní význam pro zvýšení efektivity vaší společnosti.

Co lze říci závěrem – měli byste proaktivně hledat nové cesty, jak komunikaci mezi oběma týmy zlepšit. Pro společnost, která se snaží růst, je prodej a marketing zásadní. Zlepšování komunikace je pomalý proces, který si bude vyžadovat řadu fází a kroků, může se ale nakonec ukázat jako nedocenitelný.

 

Corey Tyner je vlastníkem We Buy Land Arizona, Phoenix Fast Sell Home Buyers a Austin Fast Sell Home Buyers. C. Tyner je jedním z hlavních realitních investorů v Arizoně s více než desetiletými zkušenostmi. S jeho prací a myšlenkami se můžete seznámit na Bigger Pockets, v časopise Real Estate Agent Magazine a v několika dalších publikacích pro realitní investory.

 

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce