Ochraňte svou marketingovou kampaň. Takto zmírníte její rizika

Zveřejněno 31. 5. 2024

Podnikání je plné rizik. A otázek. Bude produkt pro zákazníky lákavý? Splní jejich potřeby? Většinou se majitelé firem dívají na ta rizika, která lze spočítat. Ale co ty, které spočítat nelze?


 

O autorce:
Jesse Liszka je komunikační specialistka ve společnosti Paylocity. Firmě vyvíjející cloudová softwarová řešení pro správu mezd a řízení lidského kapitálu. Jesse je špičkou ve svém oboru. Zaměřuje se primárně na komunikaci, marketing a tvorbu a správu obsahu. Své poznatky a zkušenosti sdílí i na svém LinkedInu.

 

Prognózy a analýza dat, díky nimž zjistíme, kdo přesně je náš zákazník, nám mohou v podnikání velmi pomoci. Jsme díky nim schopni odhadnout, zda zákazník produkt zakoupí. A jak zmírnit rizika, která jsou s jeho prodejem spojená.

Ale co marketing? Věnujete při plánování svých kampaní marketingovým rizikům dostatečnou pozornost? A co děláte pro jejich zmírnění?

 

Obsah:
Marketingové riziko, co to vůbec je?
Co si představit pod „zmírněním marketingového rizika“?
Metody zmírnění rizik
Jak se vyhnout rizikům
Závěrem

 

Marketingové riziko, co to vůbec je?

marketingová rizika

Bez ohledu na to, jak dobře naplánované a promyšlené vaše marketingové strategie jsou, vždy pro vás bude někde nějaké riziko. Marketing je postaven na datech. A tak by to mělo být.

Řízení marketingových rizik je proces. Berete zde v potaz ta místa, kde se může nacházet cokoliv, co by mohlo vaši kampaň negativně ovlivnit. Nebo dokonce tak narušit, že by nefungovala vůbec. Vašim úkolem je tedy připravit takový plán, který toto riziko sníží na minimum.

V těchto částech projektu můžete tvrdě narazit:

 

 • Propagace – Většinou nejrizikovější oblast. Problém může nastat hned ze začátku – ve zvolení špatné cesty (kanálu) propagace. Nedostanete se tak do povědomí svého cílového publika. A váš plamínek bude slábnout už ve svých počátcích. Ohlídejte si, kde a jak se svými potenciálními zákazníky komunikujete. Sedí to s jejich kulturním nastavením? Jste na správné platformě?
 • Distribuce – Logistiku možná nevnímáte jako součást marketingového plánu, ale je velmi důležitá. Pokud nedodáte produkt ve slíbený termín, svého zákazníka zklamete.
 • Cenotvorba – O ceně produktu většinou rozhoduje marketingové oddělení. To ji však může odhadnout špatně. Pokud je cena na vaší visačce o hodně vyšší než ta na visačce vašeho konkurenta, prodeje se vám nejen nebudou zvyšovat, můžete dokonce skončit ve ztrátě.
 • Zaměstnanci – Možná si to neuvědomujete, ale ztráta kvalitního zaměstnance je pro firmu opravdovým rizikem. Obzvláště v dobu, kdy rozjíždíte projekt, kterého je daný zaměstnanec důležitou součástí.
 • Reputace – Aby se vaší firmě dařilo, měli byste dělat vše pro to, aby se o vaší značce mluvilo pozitivně. Buďte ke svým zákazníkům upřímní a nic neskrývejte. Dobrá reputace je úzce spojena s důvěrou zákazníků.
 • Kroky projektu – Cokoliv, co ovlivňuje další krok vašeho projektu pro vás může být potenciálním rizikem.
 • Načasování – Představte si, že máte naplánováno spuštění vašeho produktu. Tuto novinu jste již vyslali do světa, takže o ní každý ví. Ale těsně před uvedením produktu na trh se váš konkurent rozhodne vydat ten svůj, který je lepší. Jedná se tak o velké riziko, které bude mít pravděpodobně vliv na čísla prodeje vašeho nového produktu.
 • Vnější faktory – Ne všechna rizika jsou spojena s interními záležitostmi firmy. Narazíte i na ty externí. Mezi ně patří krize trhu nebo rostoucí inflace.

 

Vaše kampaň musí být šitá na míru vašemu zákazníkovi. A i když je plán naprostou nutností, u některých elementů se nevyhnete situacím pokus omyl – například u cenotvorby.

Co se ceny týče, můžete s konkurencí bojovat dvěma způsoby. Buďto svou cenu snížíte, nebo se rozhodnete mít dražší produkt, ale s těmi nejlepšími funkcemi, které může zákazník pro danou cenovou kategorii na trhu najít.

Ve zkratce, marketingová rizika vznikají, když se něco, co jste začlenili do svého marketingu nechytí, nebo pokazí.

 

Co si představit pod „zmírněním marketingového rizika“?

řízení rizik

Snižování rizik je součástí celkového řízení této problematiky firmy. Tato aktivita se zaměřuje na jakékoliv potenciální riziko, kterému by vaše firma mohla čelit. Také se zde díváte na to, jak můžete negativní dopady zmírnit, popřípadě kompenzovat. Co je zde zásadní je jasný a funkční plán.

 

Metody zmírnění rizik

V závislosti na povaze vašeho podnikání byste měli zvážit, jaká metoda je pro vás vhodná.

A k čemu metody zmírnění rizik jsou? Pomohou vašim marketingovým týmům určit potenciální rizika, řešit je, nebo se jim úplně vyhnout.

Tyto metody jsou pro zmírnění rizik ideální:

 

1.    SWOT

swot

SWOT analýza vám pomůže potenciální rizika nejen identifikovat, ale také vám ukáže jejich silné stránky, ve kterých byste mohli najít zajímavé příležitosti.

 

2.    PESTLE

PESTLE sleduje potenciální vnější rizika, která by pro vaši firmu mohla být devastující. Přesněji se týká odvětví, jakými jsou ekonomika, technologické oblasti, nebo oblast sociální.

 

3.    TOWS

TOWS je doplněk k analýze SWOT. Zaměřuje se na strategie rozvoje vašich týmů.

 

4.    OODA

OODA, to zní jako něco od Willyho Wonky, že? Jedná se o metodu, díky níž budete schopni provádět změny ve vaší marketingové strategii v reálném čase. Například kampaň pro globálního poskytovatele služeb spojených se mzdami může vyžadovat změny poté, co se sníží ceny podobné služby, kterou nabízí její konkurent.

 

Scénáře rizik

Místo toho, abyste pro každé riziko univerzálně používali jen jednu z výše uvedených metod doporučuji, abyste si vytvořili různé scénáře. Takové, které se v budoucnu mohou odehrát. A pro každý z nich použili tu nejvíce vyhovující metodu zvlášť.

 

Matice rizik

Matice rizik je dalším nástrojem, který můžete kombinovat s výše zmíněnými metodami. Díky této matici zjistíte, jakým rizikům čelíte. A jak závažný může jejich dopad být. V čem je matice tak výhodná? Můžete díky ní upřednostňovat některá z rizik a efektivně plánovat svou taktiku jejich zmírňování.

 

Jak se vyhnout rizikům

Po přečtení předchozího bodu jste si mohli vybrat, kterou metodu/metody použijete. Teď je zásadní, abyste měli sehrané své obchodní a marketingové týmy.

Pak můžete postupovat takto:

 

Průzkum

Abyste účinně zmírnili dopady rizik, je potřeba, abyste:

 1. Produkt úspěšně uvedli na trh.
 2. Perfektně svůj produkt znali.
 3. Orientovali se na platformách, skrze které o svém produktu potenciálním zákazníkům řeknete.

 

Jen tak budete schopni potýkat se s nepříjemnými situacemi.

 

Cíle

cíle

Každá vaše kampaň musí mít jasně definovaný cíl. Ten může znít takto: Do konce roku zvýšíme prodeje o 10 %.

Přemýšlejte nad svými firemními cíli jako nad cestou. Víte, kam chcete dojet, kde je vaše cílová stanice. A pokud nefunguje prvopočáteční plán, hledejte alternativní trasy, jak se do cíle dostat.

 

ROI

Vypočítejte si ROI. A popřemýšlejte nad tím, jak by jej mohla rizika ovlivnit. Samozřejmě se chcete vyhnout ztrátě. Proto užijte takovou metodu, která zajistí, že zůstanete vždy v plusu.

 

Konkurence

Konkurenti jsou pro vaši firmu největším rizikovým faktorem. I když jim do karet nevidíte, vždy si můžete najít cestičku, jak jejich aktivity sledovat. A zjistit, co dalšího chystají.

Pokud víte, že plánují do světa vypustit nový produkt, který je podobný tomu vašemu, můžete udělat změny ve svých plánech. Například snížit cenu. Mimo jiné je důležité sledovat trendy ve vašem odvětví. A orientovat se podle nich.

 

Testování

Testování neradno podceňovat. Zřejmě si jako první otestujete, jak dobře funguje sdílení vašeho obsahu. Je ale také dobré otestovat vaše marketingové plány na zacílené skupině, nebo již známých kupujících.

 

Rozšiřování a úpravy plánu

Kombinací více taktik budete schopni vytvořit pohotovostní plány. Ty samozřejmě nebudete chtít nikdy použít, ale je dobré mít je po ruce v případě nouze. Takový plán může pokrýt vše, od užitým komunikačních kanálů, přes cenotvorbu až po sdílený obsah.

Je nemožné vytvořit plán pro každou krizovou situaci. Proto doporučuji udělat seznam s těmi největšími a nejpravděpodobnějšími riziky. A pro ně poté vytvoříte jednotlivé návrhy řešení. Tak se vám podaří optimalizovat vaše marketingové strategie.

 

Závěrem

riziko

Před některými riziky není úniku. Jsou to zpravidla ta spojená s chováním vaší konkurence.

Proto je potřeba se jejich zmírněním pečlivě zabývat. A mít nachystané jasné plány, jak si s nimi v případě, že se objeví, poradit.

Pamatujte, prediktivní analýza není exaktní věda. Může tedy dojít k odchylkám ve výsledcích. Proto s nimi nepočítejte na 100 %. Berte její výsledky s rezervou.

A dělejte vše pro to, abyste byli připraveni na jakoukoliv situaci, která může ve vaší firmě nastat.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce