Nevyhazujte peníze oknem: Co je to ROI, jak na výpočet a jak tuto metriku využít v praxi

Zveřejněno 27. 6. 2023

Pro každou firmu je důležité vědět, jaká je návratnost jejich investic do marketingu (ROI). Nejde jen o to, kolik peněz vynakládáte na marketingové aktivity. Skutečně důležité je zjistit, jaký prospěch tyto aktivity přinášejí vašemu podnikání.

Ať už jste podnikatel hledající způsob, jak měřit efektivitu vašeho marketingu, nebo marketér, který se snaží ospravedlnit firemní výdaje na reklamu, tento průvodce metrikou ROI je přesně pro vás.

Dozvíte se, co je to ROI, jak spočítat návratnost investice, a jak s touto metrikou dále pracovat.

Obsah:

 1. Co je to ROI
 2. Výpočet ROI: Příklad
 3. Význam ROI v marketingu
 4. Jak optimalizovat ROI metriky
 5. Závěr

 

Co je to ROI

ROI je klíčovou marketingovou metrikou, kterou firmy používají k měření účinnosti reklamních kampaní. Vyjadřuje návratnost každé koruny, kterou utratíte za marketing, a poskytuje jasný obraz o ziskovosti vašich reklamních kampaní.

 

Výpočet ROI: Příklad

Představte si, že provozujete drobný e-shop s oblečením a rozhodnete se utratit 5 000 korun na reklamní kampaň na sociálních sítích s tím, že cílem této kampaně je zvýšit prodeje na vašem webu.

Jak spočítáte návratnost vaší investice, když po měsíčním provozování kampaně zjistíte, že přinesla obrat ve výši 20 000 korun?

 

Pro výpočet ROI této kampaně použijte zmíněný vzorec:

(Zisky z prodeje - Náklady na marketing) / Náklady na marketing = ROI

A do vzorce dosaďte čísla z vaší kampaně. Výpočet pak bude vypadat takto:

(20 000 Kč - 5 000 Kč) / 5 000 Kč = 3,0

ROI této kampaně tedy je 3,0, což můžeme přehledněji vyjádřit jako 300 %. To znamená, že za každou korunu, kterou jste utratili za kampaň, jste vygenerovali 3 koruny z prodeje.

Tento příklad by vám měl dát základní představu o tom, jak funguje vzorec pro výpočet ROI. Mějte však na paměti, že se jedná o zjednodušený příklad. V praxi obvykle vstupují do hry i další faktory, jako je přirozený růst prodeje a náklady na výrobu zboží.

 

Výpočet více kampaní současně:

Předpokládejme, že jste ve stejném období spustili 3 různé marketingové kampaně. Celkový příjem ze všech tří kampaní činil 10 000 Kč a celkové náklady na všechny tři kampaně byly 3 000 Kč.

To znamená, že za každou korunu, kterou jste v tomto období vynaložili na marketing, jste získali 2,33 Kč na tržbách.

 

Význam ROI v marketingu

Porozumění vašemu ROI je důležité z několika důvodů:

 1. Ospravedlnění nákladů na marketing: Přesné výpočty ROI vám umožní obhájit vaše současné náklady na marketing a zajistit rozpočet pro budoucí kampaně.
 2. Rozdělení marketingových rozpočtů: Jakmile budete vědět, které marketingové aktivity generují největší tržby, pomůže vám to efektivně nastavit rozpočet a rozdělit jej mezi jednotlivé kampaně.
 3. Měření úspěšnosti kampaní: Přesné měření ROI vám pomůže nastavit laťku pro budoucí kampaně a posléze vám poskytne zpětnou vazbu a možnost se rychle přizpůsobovat aktuálním výsledkům.
 4. Srovnávací analýza: Sledování ROI marketingových aktivit konkurence vám pomůže ve srovnání a zlepšování se na konkurenční úrovni.

 

Jak optimalizovat ROI metriky

Nyní, když jsme zvládli základy, se můžeme podívat na několik praktických tipů, které vám pomohou optimalizovat vaši návratnost investic do marketingu.

Optimizing Marketing ROI

 1. Nastavte si jasné cíle

Než začnete měřit vaše ROI, musíte mít jasně stanovené marketingové cíle. Tyto cíle by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (tedy v souladu s metodou SMART).

 1. Zjistěte, jaké jsou vaše náklady na získání zákazníka (CAC)

Další užitečná metrika, CAC, zahrnuje všechny náklady, které potřebujete na získání nového zákazníka. Včetně nákladů na marketing a prodej. Když budete znát CAC, umožní vám to identifikovat způsoby, jak náklady snížit a tím zlepšit i vaše ROI.

 1. Využívejte nástroje pro automatizaci marketingu

Nástroje pro automatizaci marketingu vám mohou pomoci zefektivnit vaše marketingové procesy a zbavit vás manuálních opakujících se úkolů, které pouze zabírají čas. To může vést k úsporám nákladů a zlepšení ROI.

 1. Zaměřte se na to, co vám funguje

Zjistěte, které marketingové kanály (sociální sítě, e-mailing, apod.) jsou pro váš podnik nejefektivnější a soustřeďte na ně. Můžete zkusit A/B testování různých kanálů, abyste zjistili, které přinášejí nejlepší výsledky.

 1. ROI pravidelně měřte a vyhodnocujte

Pravidelné měření a vyhodnocování ROI je klíčové pro identifikaci trendů, včasné odhalování problémů a informované rozhodování.

 1. Nezapomínejte na přirozený růst prodeje

Při vyhodnocování statistik nezapomínejte, že do nich vstupují i faktory, které neberete, a často ani nemůžete, brát v potaz. I když je důležité soustředit se na růst prodeje, který je výsledkem vašeho marketingového úsilí, počítejte s určitou odchylkou a s vnějšími vlivy a trendy.

 1. Vezměte v potaz i Customer Lifetime Value

Vedle výpočtu vašeho ROI je dobré zohlednit i Customer Lifetime Value. Jedná se o celkový příjem, který můžete očekávat od zákazníka během celé doby trvání jeho vztahu k vaší společnosti.

 1. Sledujte konkurenci

Porozumění marketingovým strategiím konkurence a jejich výsledkům vám může poskytnout cenné poznatky, které vám mohou pomoci při sestavování vaší vlastní strategie.

 1. Vaší strategii průběžně optimalizujte

Marketing je dynamický obor a to, co funguje dnes, nemusí fungovat zítra. Proto je důležité vaše marketingové strategie na základě měření vašeho ROI neustále optimalizovat.

 1. Investujte do školení a rozvoje

Vaše znalosti i vašeho marketingového týmu jsou klíčové pro váš úspěch. Proto neváhejte investovat do školení a rozvoje. Pomůže vám to k lepším marketingovým strategiím a výsledkům.

 

Závěr

Na závěr je důležité připomenout, že porozumění a optimalizace vašeho ROI není jednorázový úkol, ale kontinuální proces. Vyžaduje pravidelné sledování, analýzu a optimalizaci. Následováním kroků a strategií uvedených v tomto článku můžete zajistit, že při sestavování reklamních kampaní nebudete vyhazovat peníze z okna, ba právě naopak.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce