Jak zvýšit doručitelnost vašich e-mailových kampaní

Zveřejněno 7. 11. 2019

Lámete si hlavu nad důmyslným sdělením a perfektním designem, ale nakonec vaše e-mailová sdělení stejně skončí ve spamu? Opravdu musí být veškerá vaše snaha k ničemu?

 

Podle některých odhadů tvoří až sedmdesát procent světového objemu e-mailů spam, tedy nevyžádaná pošta. Proto se také neustále zdokonalují spamové filtry, které se učí identifikovat nevhodné e-maily s pomocí umělé inteligence a využívají i možností strojového učení.

Spam je jakékoliv nevyžádané sdělení, zaslané adresátovi bez jeho svolení nebo projevení zájmu. Speciální spamovou kategorií jsou pak phishingové, virové a hackerské útoky. Doručování nevyžádané pošty se pak snaží zabránit spamové filtry, které e-mailoví klienti a freemailové služby, jako je Outlook nebo Gmail, zapojují na ochranu svých uživatelů před nevyžádanými zprávami.

 

Klíčová je reakce adresáta

Spamové filtry jsou vlastně algoritmy, které se pomocí ratingu rozhodují, zda vaši zprávu příjemci doručí. Do úvahy přitom berou odesilatelovu reputaci, množství odeslaných mailů a odezvu adresátů. Každý spamový filtr využívá vlastní kritéria a bývá tak obtížné vyhovět všem jejich nárokům.

„Absolutně největší vliv ale má obsah mailů a chování skupin příjemců, tedy způsob, jakým na váš mail zareagují. Z toho také vychází heuristika na straně freemailů, typicky u Gmailu nebo Office 365,“ doplňuje obchodní ředitel společnosti Commerce Media Martin Stoilov. Jím zastupovanou platformu Emailkampane.cz využívá pro rozesílku e-mailových kampaní i eWay-CRM.

 

eWay-CRM nabízí vlastní Spam Assassin

eWay-CRM v rámci funkce Profesionální e-maily nabízí řadu užitečných doplňků, které napomáhají doručitelnosti vašich obchodních sdělení. Prostřednictvím nástroje Spam Assassin zjistíte, zda jsou všechny potřebné prvky vaší kampaně v pořádku. Systém vás okamžitě upozorní na zjištěné nedostatky a nabídne i podrobný návod, jak kampaň upravit do ideální podoby.

Třináct tipů pro vaše e-mailové kampaně

Jaké další kroky můžete vyzkoušet, aby se maximalizovala doručitelnost vašich obchodních sdělení?

 1. Budujte reputaci vaší domény

Nejdůležitější je vystupovat jako legitimní odesilatel. Reputace vaší domény je závislá na několika faktorech:

 • Míra spamu: množství e-mailů odeslaných z dané domény, které byly vyfiltrovány a přímo odeslány do složky Spam.
 • Míra odmítnutí: množství e-mailů odeslaných z dané domény, které byly odmítnuty serverem příjemce a vráceny odesilateli.
 • Spam hlášení: pokud příjemce označí vaši zprávu za spam, je to považováno za nahlášení spamu. Podobné označení je to poslední, co jako odesilatel chcete, protože okamžitě zaktivuje spamové filtry a výrazně negativně ovlivní doručitelnost vašich dalších zpráv.

Všechny tyto metriky je potřeba pravidelně sledovat a udržovat je na minimální možné úrovni. Napomůžete tím reputaci vaší domény.

 1. Nastavte správně odesílací e-mailovou infrastrukturu

Správné nastavení e-mailové infrastruktury je dalším faktorem, který vám pomůže v boji se spamovými filtry. Zjednodušeně řečeno musíte autorizovat doménu, ze které budete rozesílat e-maily. Jedná se o technický standard, který pomůže serveru na straně příjemce potvrdit vaši identitu a ověřit odesilatele e-mailu. Pro autorizaci domény musíte nastavit tyto tři protokoly: SPF, DKIM and DMARC.

 • Sender Policy Framework (SPF): Tento standard ověří vaši identitu potvrzením, že mail byl odeslán z autorizované IP adresy konkrétní domény.
 • Domain Keys Identified Mail (DKIM): Tento protokol připojí ke každé odchozí zprávě digitální podpis, čímž zabrání nepatřičným zásahům během přenosu.
 • Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC): systém pro ověření odesilatelovy domény a jejího souladu s protokoly SPF and DKIM. Zároveň určuje, co se má se zprávou stát, pokud tyto požadavky nesplňuje (umístit do složky spam, odmítnout apod.)

Správné nastavení SPF a DKIM protokolů by mělo ověřit vaše IT oddělení.

 1. Sledujte vaši IP reputaci

IP adresa je číslo zaregistrované pro vaši doménu, které je oprávněno odesílat a přijímat zprávy jejím jménem. Pro odesílání e-mailů používejte pouze ověřené IP adresy. Každá IP adresa má své hodnocení a čím je nižší, tím spíše budou e-maily z ní odeslané považovány za spam. Na sledování IP reputace existují online nástroje jako třeba Sender Score. Zjistíte-li, že vaše skóre klesá, je na čase omezit množství odesílaných zpráv. Kvalitní nástroj na profesionální e-mailing toto ale řeší za vás.

 1. Snažte se cílit na své zákazníky

Pouze příjemci, které vaše služby zajímají, budou číst vaše zprávy. Každý otevřený mail nebo dokonce odpověď vylepší vaše skóre v očích příjemcovy serverové služby. Tento bod pokládá za zdaleka nejdůležitější i výše citovaný Martin Stoilov z platformy Emailkampane.cz.

 1. Sledujte zapojení adresátů

Spamové filtry vycházejí z reakcí příjemců na vaše e-maily. Sledují metriky jako je počet odpovědí nebo míra prokliků a vyvozují z nich míru zájmu o vaše zprávy. Pokud adresát na váš mail odpoví nebo si vaši adresu zařadí do seznamu kontaktů, získáte v očích antispamových hlídačů na důvěryhodnosti.

 1. Minimalizujte odmítnutí

Sledujte počty a důvody pro odmítnutí vašich zpráv. E-mail je považován za odmítnutý, pokud nemůže být soustavně doručován z důvodů jako je nepotvrzená doména odesilatele nebo falešná e-mailová adresa. Čím více odmítnutí vyvoláte, tím negativnějšího skóre dosáhnete. Sledujte proto pravidelně důvody pro odmítnutí a snažte se jim předcházet.

Nejlepším způsobem, jak předejít odmítnutí vaší e-mailové zprávy, je pravidelně udržovaný seznam kontaktů. Dobře vedený seznam dosahuje míry odmítnutí pod jedno procento. Vyšší podíl varuje spamové filtry, že využíváte neověřených adres. I na jejich ověření existují webové služby jako Briteverify, Findthatlead nebo Clearout.

 1. Usnadněte odhlášení

Jedná se o jednoduchý způsob, jak omezit nahlašování vašich zpráv jako spam. Pokud se příjemce bude moci jednoduše odhlásit, nebude muset vaši zprávu označovat za spam. Nesnažte se znovu kontaktovat již odhlášené adresy a respektujte jejich rozhodnutí.

 1. Sledujte antispamové zákony

Respektováním místních antispamových předpisů omezíte množství oprávněných i neoprávněných stížností.

Zejména:

 • Uvádějte reálnou e-mailovou adresu odesilatele i další kontakty
 • Nepoužívejte zavádějící pojmy v předmětu e-mailu
 • Respektujte žádosti o odhlášení
 1. Personalizujte své emaily

Pomocí personalizace přesvědčíte adresáty, že víte, koho oslovujete. Zvyšujete tak pravděpodobnost, že si adresát váš e-mail otevře a přečte.

 1. Nepoužívejte výrazy, které zavání spamem

Snažte se vyhýbat výrazům jako Zdarma, Objednávejte nyní nebo Vydělávejte a omezte i vykřičníky nebo velká písmena. Existují i nástroje, které napodobí spam filtry a na kontroverzní výrazy vás upozorní jako třeba Mail-tester.

 1. Měňte použité výrazy

Příjemcův poskytovatel neustále sleduje vaši e-mailovou aktivitu, a když budete opakovaně posílat e-mail se stejným textem, upozorní spamové filtry. Experimentujte s jednotlivými částmi mailu a měňte pravidelně jak jeho text, tak CTA nebo předmět e-mailu.

 1. Šetřete s trackováním

Omezte množství aktivních linků v textu vašeho e-mailu, protože jejich příliš velké množství aktivuje spamové filtry. Ve zvláštních případech radši vypněte trackování, než abyste riskovali střet s antispamovými systémy na straně příjemce.

 1. Sledujte podíl textu a obrázků

Spamové filtry obvykle blokují e-maily, které nevykazují aspoň osmdesát procent textu ke dvaceti procentům obrázků.

 

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce