Jak vytvořit fungující reklamu a její písemné zadání

Zveřejněno 26. 2. 2019

Minule a předminule jsme si v článcích Jak vytvořit fungující reklamu pro vaši firmu a Jak vytvořit fungující reklamu: Hlavní sdělení řekli, co všechno bychom si měli promyslet, než vůbec někomu zadáme, aby pro nás vytvořil konkrétní reklamní sdělení.

Na konci minulého článku jsme se zmínili, že je nanejvýš žádoucí takové zadání, nebo chcete-li brief, jak říkají lidé z reklamy, připravit pro tvůrce reklamy písemně.

Proč? Protože jenom tak uvidíme ve všech jednotlivých bodech, že opravdu víme, co a komu chceme sdělit, o čem ho chceme přesvědčit. Teprve když si přečteme všechny body seřazené za sebou, dojde nám nejenom to, zda jsme na něco nezapomněli, ale hlavně uvidíme, zda i celé zadání dává opravdu smysl a má jasné vyznění.

reklama retro blog eWay-CRM

 

Takže si pojďme seřadit jednotlivé body, které jsme probrali, za sebou. A přidejme ještě rozumně plánované termíny.

 

Cíl naší komunikace

Proč ji děláme, čeho chceme konkrétně dosáhnout. Změnit či potvrdit image, přimět k vyzkoušení či koupi, vyvolat nějakou interakci či účast na aktivitě značky...

 

Koho chceme ovlivnit

Kdo jsou lidé, s kterými mluvíme, co o nich víme, co je pro ně typické, zda znají či neznají náš produkt, jak ho používají atd. Někdo jim odborně, ale méně lidsky, říká cílová skupina.

 

Konkurence

Hlavní konkurenti, kdo to je, v čem nám nejvíce konkurují, jejich výrazné stránky. Zde však jako všude jinde v briefu platí ono pověstné: stručně a výstižně.

 

Hlavní sdělení

Co chceme vlastně lidem říci, jaký by z nás měli mít pocit, či k jaké akci je chceme přemluvit. To vše by mělo hlavní sdělení jednoznačně a jednomyslně vystihnout tak, aby jej pak celá nově vytvořená reklama mohla vyjádřit. Pozor, hlavní sdělení není tudíž slogan! (Čest výjimkám.)

 

Proč to můžeme tvrdit?

Je naše hlavní sdělení pravdivé? Tvrďme o sobě to, za čím stojíme, či co můžeme prokázat. To zajistí, aby reklama byla opravdu účinná.

 

Co musí ještě reklama nutně obsahovat?

Nezapomeňte na to, že často potřebujete zákazníkovi jednoduše vydláždit cestu k vám, třeba přes odkaz, telefon, adresu. Dále ten, kdo pro vás reklamu dělá, musí mít co nejkompletnější informace, aby se správně držel jak vizuálního, tak i celkového stylu vaší komunikace. A do této kolonky napište i cokoliv dalšího, co by ve vaší reklamě nemělo chybět.

Reklama blog eWay-CRM

 

Termíny a důležité milníky celého procesu tvorby

Zadání / Brief - Den, kdy vy zadáte

Debrief - Dokdy vám tvůrce řekne, jak vaše zadání pochopil, čas na dovysvětlení či zodpovězení dotazů

Prezentace základních směrů - Možné varianty komunikace ve formě skici, scénáře, nápadu

Selekce - Dokdy si vyberete jeden směr a vaše připomínky k němu

Finální návrh - Návrh ke schválení

Schválení - Kolik času si dáte na schválení vy

Realizace - Délka realizace, dodělání návrhu a jeho vytištění, natočení atp.

Odevzdání podkladů - Kdy nejpozději dodat podklady

On air - Kdy reklamu poprvé uvidí váš zákazník

 

A máte brief i s termíny.

Ten ideálně osobně projdete s tím, kdo pro vás návrhy bude dělat a pak mu ho ještě pošlete e-mailem.

 

Při hodnocení návrhů během jednotlivých kroků se nejdříve ptejte, zda odpovídají vašemu zadání a podle toho je hodnoťte.

Tak se vám podaří vytvořit reklamu, která by měla mít účinek, který chcete.

 

A s každým novým zadáním se i vy jistě naučíte briefy lépe vypracovávat, a tak se i budete čím dál tím lépe podílet na vaší účinné komunikaci.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce