Jak na SEO, 4. část: Off-page optimalizace a budování zpětných odkazů

Zveřejněno 18. 5. 2023

Jste připraveni posunout vaše dovednosti v oblasti SEO na vyšší level? Ve čtvrtém dílu naší série se zaměříme na strategie off-page optimalizace pro získání zpětných odkazů.

Tyto strategie vám pomohou navázat na předchozí práci a dále zlepšovat viditelnost a pozice vašeho webu ve vyhledávačích. Pokud jste předchozí části série Jak na SEO minuli, doporučujeme vám se k předchozím dílům vrátit.

V první části jsme představili klíčové koncepty SEO. Ve druhé části jsme se zaměřili na hledání správných klíčových slov pro váš obsah. A ve třetí části jsme vám představili techniky on-page optimalizace.

Pojďme se tedy podívat na různé strategie off-page optimalizace a budování kvalitních zpětných odkazů.

 

Obsah:

Úvod do off-page optimalizace
White hat a black hat SEO techniky
Efektivní white hat strategie
1. Vytvářejte poutavý obsah
2. Analyzujte kvalitu zpětných odkazů
3. Guest posty, recyklace obsahu, oslovování influencerů a rozbité odkazy
4. Odstraňte toxické zpětné odkazy
Závěr

 

Úvod do off-page optimalizace

Off-page Optimization and Link Building

Off-page optimalizace je soubor technik, pomocí nichž můžete zlepšovat pozice vašich webových stránek ve vyhledávačích.

Narozdíl od on-page optimalizace ale tyto činnosti budete provádět mimo vaše webové stránky. Hlavním cílem je totiž přilákat uživatele na váš web přes kvalitní zpětné odkazy na jiných webových stránkách.

Zpětný odkaz, či backlink, odkazuje z jiných webových stránek na vaše vlastní. Podobně jako v předchozí větě pod slovem backlink.

Tímto odkazem naše webová stránka, eway-crm.com, poskytuje zpětný odkaz serveru semrush.com, což vyhledávači signalizuje naši důvěru v něj jako v autoritativní zdroj pro informace o zpětných odkazech.

 

Věděli jste, že…?
Zpětný odkaz vzniká, když na vaši stránku odkazují jiné webové stránky, což zvyšuje autoritu vašeho webu. Zároveň to má pozitivní vliv na pozice vašeho webu ve vyhledávačích. Pokud však na vaši stránku odkazují spamové weby, vyhledávače by mohly autoritu vašeho webu naopak snížit, což by se mohlo negativně projevit na jeho pozicích ve výsledcích vyhledávání.

 

White hat a black hat SEO techniky

black hat a white hat techniky

Než se pustíme do efektivních strategií tvorby odkazů, je důležité si uvědomit, že některé metody pro budování odkazů jsou z pohledu vyhledávače přijatelné a jiné naopak nepřijatelné.

Obecně by se dalo říct, že Google znevýhodňuje viditelné snahy o budování zpětných odkazů, a naopak podporuje vznik odkazů přirozenou cestou (čímž se budeme dále zabývat v následující části).

 

Přečtěte si názor Googlu na přijatelné způsoby, jak budovat zpětné odkazy.

 

Metody vzniku backlinků, které odkazují na váš obsah a nejsou v rozporu s pravidly Googlu, jsou známy jako tzv. "white hat" techniky.

Naopak metody, které jsou vyhodnoceny jako porušení pravidel Googlu, se označují se jako tzv. "black hat" techniky.

 

Věděli jste, že…?
Strategie budování zpětných odkazů na váš web mohou být označeny jako „white hat“ nebo „black hat“ techniky. „White hat“ technika je ta, která dodržuje pravidla Googlu, zatímco „black hat“ techniky je porušují.

 

Abyste se vyhnuli penalizaci ze strany Google a dalších vyhledávačů, které by měly za následek snížení pozic vašeho webu, „black hat“ metod se určitě vyvarujte.

 

Efektivní white hat strategie

Pokud chcete začít budovat síť kvalitních zpětných odkazů na váš web, postupujte podle těchto čtyř kroků:

 

1. Vytvářejte poutavý obsah

Jak už jsme zmínili, Google i ostatní vyhledávače, preferují obsah, který zpětné odkazy přitahuje přirozeně.

Snažte se tedy vytvářet takový obsah, na který budou mít návštěvníci vašeho webu chuť odkazovat sami. S tím vám pomůžou postupy, které jsme popisovali v předchozí části této série: Techniky on-page optimalizace.

domain authority

2. Analyzujte kvalitu zpětných odkazů

Jakmile máte vytvořený kvalitní obsah, který zaujme čtenáře a je optimalizovaný pro vyhledávače, můžete začít pracovat na zpětných odkazech. Prvním krokem je určit potenciální weby, které by mohly pomoci zlepšit hodnocení vašeho webu.

Potenciální stránky pro umístění s kvalitních zpětných odkazů určete podle následujících kroků:

 

a) Zkontrolujte autoritu domény: Použijte nástroje, jako je Semrush, Ahrefs nebo Moz, které umí vyhodnotit autority domény. Každý z těchto nástrojů má svůj vlastní hodnotící systém, který se pohybuje od 0 do. Mějte na paměti, že webové stránky s vyšší autoritou poskytují větší přínosy vašemu webu při získávání zpětných odkazů.

b) Zkontrolujte autoritu vybrané stránky: Podívejte se i na autoritu konkrétní webové stránky, na kterou chcete umístit váš odkaz. Ta se může lišit od autority celého webu.

c) Zvažte relevanci odkazující webové stránky: Žádejte odkazy pouze ze stránek, jejichž obsah je relevantní pro váš obor. Například je přirozené, že článek o výcviku psů přitahuje odkazy z obsahu souvisejícího s výcvikem psů, ale ne z nesouvisejících témat, jako jsou třeba mobilní aplikace pro Android.

 

Užitečný tip
Věnujte pozornost relevanci a rozmanitosti textů, pod kterými je umístěn odkaz na váš web – tzv. anchor text. Weby, které odkazují na váš web, by měly používat relevantní anchor texty. Měly by také používat různé varianty textu, aby odkazy vypadaly přirozeně.

 

3. Guest posty, recyklace obsahu, oslovování influencerů a nefukční odkazy

Jakmile jste dokončili druhý krok, využijte následující strategie, které vám pomohou získat zpětné odkazy na váš web:

 

a) Guest posty: Obraťte se na stránky s vyšší autoritou a nabídněte se jako hostující bloger. Na internetu najdete spoustu stránek, které vám za určitých podmínek umožní vkládat zpětné odkazy na váš web.

b) Recyklace obsahu: Rozšiřte vaše již existující články pomocí tzv. syndikace obsahu na další platformy, jako jsou sociální sítě, nebo další tematicky relevantní weby a blogy. Může to zvýšit viditelnost vašeho obsahu. Při recyklaci obsahu tímto způsobem musí externí weby uvádět váš původní článek jako zdroj, čímž získáte zpětné odkazy od dalších zdrojů.

c) Oslovte relevantní influencery: Najděte influencery ve vašem oboru a navážejte s nimi kontakt. Můžete je požádat o zahrnutí odkazu na váš web nebo začít pracovat na společném projektu.

d) Nefunkční odkazy: Prohledejte weby související s vaším oborem a zkuste najít odkazy, které vedou na neexistující stránky (pomůže vám s tím například Ahrefs’ Broken Link Checker). Kontaktujte majitele stránek a nabídněte jim svůj obsah jako alternativu s funkčním odkazem.

 

Tím, že nabídnete řešení problému s nefunkčním odkazem a poskytnete druhé straně hodnotný obsah, zároveň získáte relevantní zpětný odkaz na váš vlastní web. Je to jednoduché řešení, ze kterého mají prospěch obě strany!

 

Užitečný tip
Při budování sítě zpětných odkazů můžete využívat různé strategie - psaní guest postů, recyklaci již existujícího obsahu, spolupráci s influencery ve vašem oboru, a zajímavé příležitosti nabízí nefunkční relevantní odkazy.

 

4. Odstraňte toxické zpětné odkazy

Mějte na paměti, že kvalita odkazů je důležitější než kvantita. Pokud na vaši stránku odkazují stránky se špatným hodnocením nebo se objevují nežádoucí zpětné odkazy, měli byste tyto odkazy odstranit.

V ideálním případě by vyhledávače měly toxické zpětné odkazy ignorovat, ale bohužel tomu tak vždy není.

Nedávno jsem se o tom přesvědčil, když na mých stránkách došlo k výraznému poklesu návštěvnosti. Při bližším prozkoumání jsem zjistil, že se na webu nahromadilo přes 8 000 nevyžádaných zpětných odkazů!

Problém jsem vyřešil tak, že jsem postupně identifikoval nevyžádané odkazy a ty jsem pomocí nástrojů od Googlu a Bingu odstranil.

 

Užitečný tip
Použijte nástroje pro sledování zpětných odkazů, jako je Google Search Console, Ahrefs, nebo Semrush, abyste identifikovali nežádoucí odkazy. Kontaktujte majitele těchto stránek a požádejte je o odstranění odkazů. V případě, že majitelé neodpovídají, můžete použít nástroje pro odstraňování odkazů.

 

Závěr

V tomto článku jsme se zaměřili na techniky off-page optimalizace a tvorba zpětných odkazů, které jsou důležité pro zlepšení viditelnosti a pozic vašeho webu ve vyhledávačích.

Zaměřili jsme se na to, jak díky vytváření zajímavého obsahu můžete přilákat kvalitní zpětné odkazy a posílit autoritu vašeho webu.

Dále jsme se podívali na analýzu kvality potenciálních zpětných odkazů, využití guest postů na jiných blogových stránkách, recyklaci obsahu, spolupráci s influencery a nefunkční odkazy.

Tím jsme pokryli klíčové techniky pro efektivní off-page optimalizaci.

A nakonec určitě nezapomínejte na průběžné odstraňování nežádoucích zpětných odkazů. Tím udržíte kvalitu zpětných odkazů i celkovou autoritu vašeho webu.

V závěrečné části našeho seriálu se budeme zabývat technikami sledování a měření úspěšnosti SEO vašeho webu.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce