9 cest k dosažení symbiózy mezi obchodním a marketingovým týmem v roce 2024

Zveřejněno 16. 4. 2024

Obchodní a marketingový tým, nejspíše nejsilnější dva články vaší firmy. Občas mezi nimi vznikají boje a napětí jde cítit na hony daleko. Pokud jste si tohoto všimli i ve vaší společnosti, nejste jediní. Jedná se o poměrně častý problém, obzvláště ve větších firmách. Vztahy těchto dvou silných týmů jsou komplikované primárně kvůli jejich cílevědomým jedincům. Ti z prodeje věří, že jsou nejrychlejšími běžci na trati. A místo toho, aby ocenili snahy marketérů o tu nejlepší propagaci značky se na ně dívají jako na loudali, kteří jim jen zhoršují čas.


 

O autorovi:
Matt Nawrot je zkušený podnikatel a nadšenec do online marketingu. Pomáhá firmám s podnikáním a růstem v online prostoru. Pokud vás zajímá více, navštivte jeho web MattNawrot.com nebo LinkedIn.

 

Možná je to ale právě naopak. Marketingový tým se cítí být důležitější než ten obchodní. A vaše prodejce vnímá jako nezodpovědné hráče, kteří jen utrácejí za golf s potenciálními zákazníky.

Ať už je důvod jejich komplikovaného vztahu jakýkoliv, potěším vás. Celou situaci lze poměrně snadno řešit. Stačí jen vědět, jak na to.

Můj článek vám pomůže zakopat válečnou sekeru mezi prodejci a marketéry. A pomůže vám vytvořit perfektní symbiózu, díky níž bude moci vaše firma prosperovat.

 
Obsah
Proč na symbióze marketingového a obchodního týmu tolik záleží?
1. Stanovte společné cíle
2. Dejte komunikaci jasná pravidla
3. Řekněte to nahlas
4. Empatie na prvním místě
5. Pospolu - jedno digitální pracovní prostředí
6. Stanovte metriky a KPI
7. Spolupracujte
8. Zefektivněte procesy získávání nových zákazníků
9. Oslavujte každý úspěch společně, i ten malý
Závěrem

 

Proč na symbióze marketingového a obchodního týmu tolik záleží?

Marketingový a obchodní tým jsou jako bratři. Jedná se o nejdůležitější články vaší firmy, na kterých závisí vše spojeno s růstem a prosperitou. Tyto týmy mají na starost vše od tvorby příležitostí až po péči o vztahy s vašimi partnery a zákazníky.

Pokud mezi nimi vládne nesoulad, ovlivní to logicky atmosféru celé vaší společnosti. Pro lepší představu to pak vypadá tak, že se netáhne za jeden provaz, ale naopak se tyto dva týmy o provaz přetahují.

Naopak pokud je spolupráce ideální, vaší firmě se bude lépe dařit. A celková efektivita práce bude stoupat.

Vytvoření symbiózy mezi těmito dvěma týmy tak není něco, co by pro vás bylo pouhou možností. Troufám si říci, že je to nutnost. A jediný způsob, jak dosáhnout vašich firemních cílů.

 

1. Stanovte společné cíle

Prvním krokem k symbióze by pro vás mělo být stanovení společných cílů.

To oba týmy přiměje soustředit se na stejnou věc. A tím pádem je to automaticky donutí spolupracovat.

Pokud pak každý bude dělat to, co má, celá firma bude fungovat jako celek. A nakonec dojdete společně přesně tam, kam potřebujete.

 

terc

 

2. Dejte komunikaci jasná pravidla

Krok č. 2, sjednoťte komunikaci v rámci celé vaší firmy.

Je potřeba, aby každé vaše oddělení komunikovalo s vašimi partnery, stejně jako se zákazníky, jedním daným způsobem. Předejdete tak nedorozuměním a podpoříte to, jak se vaše firma prezentuje. Toto jde ruku v ruce s budováním důvěry u vašich klientů.

Jak taková pravidla jednoduše nastavit?

Stačí je sepsat do tzv. komunikačního manuálu. Ten pak s týmy sdílejte a popřípadě některé body ještě dovysvětlete.

Na každém slově totiž záleží. A pokud nebudou všichni vaši zaměstnanci komunikovat stejným tónem, uškodí to jménu vaší firmy.

Za ty roky, co se v marketingu pohybuji, vím, jak nebezpečné je nevěnovat budování značky dostatečnou pozornost.

Vybudovat značku není snadné. Přece jen neexistuje žádný ověřený recept, jak na to. Proto se často rozhoduje na základě emočního rozpoložení jedince sedícího ve vedení.

Toto ale vede k jedinému – k naprostému chaosu.

Vyhněte se proto této časté chybě obloukem.

A věnujte čas a energii sepsání směrnic pro obchodní a marketingové týmy.

Díky nim dáte komunikaci jasná pravidla. A zajistíte tak bezproblémový tok informací uvnitř i vně vaší firmy.

 

3. Řekněte to nahlas

Pokud se svými kolegy nebudete komunikovat a nenecháte je vypustit páru, atmosféra mezi týmy začne houstnout.

Nakupí se stres a frustrace, které vyústí v zuřivost.

Tomuto můžete zabránit. Naplánujte pravidelná setkání, na kterých se budete zaměřovat na potřeby a pocity svých zaměstnanců.

Takovéto mítinky jsou skvělou cestou, jak společně zvládat stres a emoce s ním spojené. Dejte týmům prostor promluvit o svých problémech. A otevřete diskuzi o tom, jak je možné jim předcházet a řešit je.

Z praxe mohu potvrdit, že tato setkání obchodní a marketingový tým opravdu sbližují.

Když si totiž společně procházíte něčím náročným, utužuje to vztahy mezi vámi. Také to zlepšuje firemní morálku a přispívá k loajalitě zaměstnanců.

Čas vyhrazen na pravidelná setkání, díky nimž vytvoříte bezpečný prostor pro sdílení emocí, je časem investovaným.

Zajistíte si tak:

 • větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě,
 • přátelštější atmosféru na pracovišti,
 • šťastnější zaměstnance,
 • vyšší produktivitu celé firmy,
 • snížení vzniku konfliktů na pracovišti,
 • celkově lepší spolupráci.

Vnímejte důležitost komunikace. Pojmenujte problémy v jejich počátcích a sledujte pozitivní změny, které vaše nová rutina přinese.

 

boss and employee

 

4. Empatie na prvním místě

Empatie je nedílnou součástí efektivní komunikace.

Primárně zde jde o vzájemné pochopení jeden druhého. A projevení úcty k druhému člověku. Empatická komunikace je o otevřenosti. Ptejte se svých kolegů, zajímejte se o ně a nebojte se mluvit o emocích.

Když se vám na pracovišti sejde několik zapálených lidí, srdcařů a vášnivých nadšenců, budou součástí tohoto prostoru také emoce. Rozum tak bude někdy až na druhém místě. A spíše bude vyhrávat aktuální nálada a vášně.

Toto není vůbec špatně!

Naopak, můžete takových situací využít. A věnovat několik momentů tomu, abyste rozpoložení a emocím vašeho kolegy porozuměli. Vznikne tak prostor k tomu jeden druhého poznat a posílit tak vaše přátelství.

Trik je v tom nevyhýbat se náročným rozhovorům. Nebojte se jich. A dejte všem zúčastněným prostor svobodně vyjádřit své obavy. Ideálně byste měli tyto konverzace podstupovat pravidelně.

 

5. Pospolu - jedno digitální pracovní prostředí

Pokud nedostanete všechny na jedno místo, do jednoho digitálního prostoru, chaosu se nevyhnete.

Jen si to představte. Když bude Marek pracovat s Dokumenty Google, Zuzana s desktopovou verzí Microsoft Word a Jiří se nevzdá svého papírového notýsku, dojde k tomu, že budete od každého dostávat finální práci v jiném formátu. A bude pro vás dost složité a časově náročné dát všechny informace do podoby, se kterou se vám bude příjemně pracovat.

Pokud tedy chcete docílit efektivní spolupráce, vytvořte jedno digitální pracovní prostředí.

Vyberte si nástroje, které budete moci vzájemně integrovat. A které pokryjí všechny vaše organizační potřeby:

A. Řízení vztahů se zákazníky:

B. Komunikace v rámci firmy:

 • Slack,
 • Microsoft Teams.

C. Systémy na projektové řízení:

 • Asana,
 • Trello.

D. Sdílení souborů:

 • Google Drive,
 • OneDrive,
 • Dropbox.

 

Tip
Pokud si toto pohlídáte a budete pracovat v jednom prostředí, zvýšíte produktivitu všech oddělení. A také podpoříte vzájemnou spolupráci týmů.

 

6. Stanovte metriky a KPI

Metriky a KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) jsou pro obchodní a marketingový tým bolestivým místem.

Často o něm totiž vedou debaty a nedokáží se shodnout:

Které z čísel je nejdůležitější?

Kdo je za dané číslo zodpovědný?

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že je nejlepší soustředit na jedno, a to na zisk.

Od tohoto společného cíle se můžete vracet k jednotlivým procesům a hledat problémová místa, která vyžadují pozornost.

Procesy marketingového a obchodního týmu vnímejte jako cesty vedoucí seshora dolů v prodejním trychtýři.

Za všechny části prodejního trychtýře, od fáze budování povědomí o vaší značce až po získávání nových zákazníků, je zodpovědný vás marketingový tým.

Fáze budování povědomí o značce:

 • viditelnost značky,
 • klíčová slova,
 • návštěvnost webu,
 • popularita na sociálních sítích,
 • zpětné odkazy.

Získávání nových zákazníků:

 • cena za konverzi,
 • cena za počet zobrazení,
 • míra prokliku,
 • míra okamžitého opuštění,
 • návratnost investic na reklamu.

Konverze a udržení zákazníka, dvě fáze, které má na starost obchodní tým.

Konverze:

 • konverzní poměr,
 • cena za konverzi,
 • celkový počet konverzí,
 • průměrná výše objednávky.

Udržení zákazníka:

 • hodnota zákazníka očima firmy,
 • popularita produktu,
 • míra odlivu,
 • měsíční obrat.

Stanovte mety, na které se se svými týmy chcete dostat.

Postupně se tak budete přibližovat té největší – vysokému zisku.

 

KPI

 

7. Spolupracujte

Práce na společných projektech podporuje týmového ducha.

Váš marketingový a obchodní tým spolu často zápasí, jenom protože nevědí, na čem ti druzí pracují. A neuvědomují si, co všechno obnáší role jejich kolegů.

Nejlepší způsob, jak donutit vaše týmy spolupracovat je přimět je jeden druhému pomoci.

Nechejte marketéra vyřídit několik hovorů, o které se normálně starají vaši obchodníci.

Naopak obchodníkovi zadejte, aby se postaral o seznam kontaktů vašich potenciálních zákazníků.

Samozřejmě se může jednat o jakýkoliv úkol. Cílem je, aby každá ze stran respektovala práci té druhé. A věděla, s čím se kolegové denně potýkají. Jaké problémy musejí řešit a jak náročná jejich práce doopravdy je.

Člověk totiž nikdy nemůže plně pochopit to, co nepocítil na vlastní kůži.

 

8. Zefektivněte procesy získávání nových zákazníků

Pokud chcete spojit svůj marketingový a obchodní tým, je potřeba zefektivnit vaše procesy získávání nových zákazníků.

Naštěstí to není nic složitého.

Prvním krokem je pořízení spolehlivého CRM systému, který budete používat napříč celou firmou.

Druhým je vložení všech informací o vašich potenciálních zákaznících do vámi vybraného CRM systému. Jde nám o jakousi centralizaci.

Je důležité, aby měli všichni přístup ke stejným informacím. A aby byl každý ve firmě o zákazníkovi informován do největšího možného detailu.

Zatřetí, ptejte se svých zákazníků, jak a kde se o vás dozvěděli. Našli si vás na sociálních sítích? Dostali na vás kontakt od někoho ze svých známých? Tato informace je pro vás cennější než zlato.

Budete díky ní vědět, na co se při propagaci své značky zaměřit.

Spravujte informace o svých potenciálních zákaznících chytře. Využívejte k tomu profesionální systém, který vám usnadní práci a umožní vašemu marketingovému a obchodnímu týmu být vždy ve střehu.

 

9. Oslavujte každý úspěch společně, i ten malý

Slavení úspěchů povzbuzuje týmového ducha.

Ty velké jsou samozřejmostí, ale vyplatí se oslavovat i ty menší výhry. Sdílení úspěchu totiž pomáhá budovat silnější pouta mezi lidmi.

Nápady, jak společně slavit:

 • naplánování společného obědu,
 • pochválení jednotlivců před jejich kolegy,
 • rozdávání bonusů.

Buďte kreativní a oceňujte své zaměstnance nejen za jejich práci, ale i za snahu.

Budete tak posilovat vztahy uvnitř firmy a podpoříte soudržnost týmů.

 

Závěrem

I když to tak někdy nemusí vypadat, obchodní zástupci a marketéři jsou si velmi blízcí.

Občas se však nechají strhnout a rádi mezi sebou soutěží.

Nenechejte nic náhodě a buďte proaktivní. Pracujte na tom, aby mezi sebou měli hezké vztahy. A primárně se naučili spolupráci.

Věřím, že vám můj článek pomůže jít symbióze marketingového a obchodního týmu naproti. Také doufám, že díky němu zvýšíte svou efektivitu, posílíte vztahy se svými zákazníky a zajistíte si tak vyšší zisky.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce