5 způsobů, jak může CRM systém zlepšit spokojenost zákazníků vaší firmy

Zveřejněno 27. 7. 2023

Spokojenost zákazníků je základním předpokladem úspěchu pro každou společnost, která chce uspět ve svém oboru. Jedním z pilířů, který je nezbytný pro dosažení této spokojenosti, je implementace systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Proč?

CRM systém je pro firmy to, co dirigent znamená pro symfonický orchestr. Stejně jako dirigent řídí orchestr, aby podal harmonický výkon, tak CRM systémy slouží k tomu, aby data o zákaznících a komunikace s nimi byly lépe koordinovány a synchronizovány.

Statistiky Thrive My Way dokonce ukazují, že 47 % uživatelů CRM systémů zaznamenalo výrazné zlepšení ve spokojenosti firemních zákazníků.

Efektivním shromažďováním a správou zákaznických dat CRM systémy umožňují firmám vybudovat pevný základ pro pochopení potřeb zákazníků a rychlé reakci na ně. Jsou také důležité pro usnadnění komunikace s klienty a pro budování vztahů s nimi.

V tomto článku se podíváme na 5 způsobů, jak CRM systémy zvyšují spokojenost zákazníků. Budeme také zkoumat, jak CRM systémy usnadňují řešení problémů zákazníků prostřednictvím personalizovanějšího zážitku a týmového přístupu.

 

1. CRM systémy pomáhají k lepšímu pochopení zákazníků

CRM systémy výrazně přispívají k lepšímu pochopení zákazníků ze strany zaměstnanců. Shromažďováním a centralizací rozsáhlých dat o zákaznících poskytují CRM systémy firmám cenný vhled do preferencí, chování a potřeb jejich zákazníků.

A jak s tím CRM systémy pomáhají?

 

Podrobné zákaznické profily

CRM systémy ukládají širokou škálu informací o zákaznících, včetně kontaktních údajů, demografických údajů, nákupní historie a dalších interakcí. Tento pohled na zákazníka umožňuje firmám vytvářet detailní zákaznické profily a plně porozumět jejich preferencím, zájmům a nákupnímu chování.

 

Segmentace a cílení

S pomocí CRM systémů mohou firmy segmentovat svou zákaznickou základnu podle různých kritérií, jako jsou demografické údaje, nákupní chování nebo preference.

Toto segmentování umožňuje firmám přizpůsobit své marketingové kampaně, produktové nabídky a zákaznické služby specifickým skupinám zákazníků. Výsledkem je personalizovanější a cílenější přístup, který rezonuje se specifickými skupinami zákazníků.

 

Sledování interakcí se zákazníky

CRM systémy sledují a ukládají veškerou komunikaci se zákazníky, včetně e-mailů, telefonních hovorů, chatů nebo interakcí na sociálních médiích.

Více komplexní CRM systémy mohou poskytovat pokročilé sledování interakcí, jako jsou kliknutí na webové stránky či délka návštěvy prostřednictvím souborů cookie prohlížeče. Je však důležité si uvědomit, že tato data mohou být náročnější na zpracování, ať už z hlediska časové náročnosti, tak z hlediska odborných znalostí.

Na trhu však existují i řešení, jako je eWay-CRM, která kladou důraz na jednoduchost. Toto CRM je integrované do známého prostředí Microsoft Outlooku a je ideální pro firmy, které chtějí, aby sledování interakcí bylo snadno pochopitelné pro kohokoli v týmu.

Stručně řečeno, data ze sledování zákaznických interakcí poskytují cenné poznatky, které firmám umožňují pochopit, jak zákazníci interagují s jejich značkou, jaká jsou jejich slabá místa a jak je nejúčinněji eliminovat.

 

Zajímavost
Podle Fortune Business Insights má trh s CRM systémy aktuálně hodnotu 71,06 miliard dolarů, což je číslo, které se bude pravděpodobně nadále zvyšovat, jelikož stále více podniků zavádí CRM systémy.

 

2. CRM systémy pomáhají s personalizovanou komunikací

CRM systém je mocným nástrojem pro usnadnění personalizované komunikace se zákazníky. Využíváním zákaznických dat uložených v CRM systému mohou firmy přizpůsobit své interakce individuálním preferencím a potřebám zákazníků.

Customer Success Managers Calling Clients

Podívejte se, jak vám CRM systém může pomoci s personalizovanou komunikací:

 

Zákaznický kontakt

CRM systémy pomáhají firmám komunikovat se zákazníky personalizovaným a cíleným způsobem. Využitím zákaznických dat mohou firmy zákazníky oslovovat jménem, odkazovat na jejich předchozí komunikaci nebo nákupy a poskytovat jim personalizované doporučení nebo nabídky.

Propojení CRM systému s vaší e-mailovou službou, například eWay-CRM s Outlookem, také znamená, že tato důležitá zákaznická data jsou snadno dostupná během každé e-mailové komunikace. Vyhnete se tím také neustálému přepínání mezi několika aplikacemi.

Tento personalizovaný přístup ukazuje, že firma si každého zákazníka váží jako jednotlivce, což vede k silnějším vazbám a výrazně vyšší spokojenosti zákazníků.

 

Proaktivní přístup

CRM systémy umožňují firmám nastavit upomínky na základě chování zákazníka v minulosti nebo na základě specifických termínů.

Například firmy mohou posílat personalizované e-maily k narozeninám nebo výročí zákazníka, sledovat nákupy zákazníků nebo poskytovat proaktivní podporu, když se objeví signály potenciálních problémů u zákazníka.

 

Synchronizovaná data

CRM systémy poskytují synchronizaci zákaznických dat napříč firmou. To znamená, že celý tým prodeje a marketingu má k dispozici nejnovější informace o svých zákaznících, což jim umožňuje poskytovat včasné a relevantní interakce.

Ať už se jedná o řešení nedávného nákupu nebo o reakci na konkrétní požadavek, firmy mohou se zákazníky kdykoliv komunikovat způsobem, který odráží nejnovější dostupné informace.

 

3. CRM systémy usnadňují řešení zákaznických problémů

Poskytováním základních nástrojů a funkcí přispívají CRM systémy k rychlejší době odezvy a mnohem efektivnějšímu řešení problémů.

 

“Když si zákazníci na něco stěžují, majitelé a manažeři firem by se měli radovat. Stěžující se zákazník představuje obrovskou příležitost pro další obchod.”

-Zig Ziglar, spisovatel, obchodník a motivační řečník

 

Jak tedy CRM systémy usnadňují řešení problémů zákazníků? Podívejme se na to:

 

Centralizovaná data zákazníků

CRM systémy slouží jako centrální úložiště zákaznických informací. To eliminuje potřebu členů vašeho týmu prohledávat více systémů a zdrojů najednou, aby získali relevantní informace o zákazníkovi.

Díky rychlému a snadnému přístupu ke komplexním zákaznickým datům může zákaznická podpora rychle pochopit kontext problému, identifikovat jeho příčinu a navrhnout cílené řešení.

Když je navíc centrální databáze synchronizovaná se smartphonem, tak je veškerá komunikace přístupná na cestách, což pomáhá předcházet zpožděným termínům a případné frustraci zákazníka.

 

Zjednodušená komunikace

CRM systémy integrují různé komunikační kanály do jediné centralizované platformy, obzvlášť pak u CRM integrovaných s Outlookem.

To zajišťuje, že veškerá komunikace je snadno dostupná a viditelná v CRM systému, a členové týmu tak mohou reagovat na zákaznické problémy mnohem rychleji a plynule řešit jakékoli problémy už v zárodku.

 

V jednotě je síla

Když má celý tým přehled o komunikaci se zákazníky, řešení problémů je hračka. S nainstalovaným CRM systémem má každý člen týmu přístup ke stejným podrobným zákaznickým informacím.

To znamená, že kdokoli v týmu může řešit zákaznické problémy. Potřebné znalosti a informace jsou mu kdykoli k dispozici.

Vytvořením kolaborativního prostředí a vybavením týmu sdílenými informacemi CRM systémy umožňují plynulé řešení problémů a zvyšují celkovou spokojenost zákazníků.

 

4. CRM systémy zlepšují celkovou komunikaci

CRM systém hraje důležitou roli ve zlepšování komunikace v rámci firmy, jak interně mezi členy týmu, tak externě se zákazníky.

People Looking at PC

Jak může CRM systém pomoci ke zlepšení komunikace?

 

Snadná spolupráce

CRM systémy často obsahují kolaborativní funkce, jako jsou sdílené kalendáře, správa úkolů a sdílení dokumentů. Tyto nástroje umožňují členům týmu pracovat společně efektivně a bezproblémově sdílet informace.

Dalším cenným nástrojem pro spolupráci, který lze integrovat do CRM, je chat a videokonferenční software. Příkladem je Microsoft Teams, který se integruje s eWay-CRM, což umožňuje snadnou komunikaci o kontaktech, obchodech či úkolech v rámci týmu.

 

Automatické notifikace

CRM systémy lze nakonfigurovat tak, aby zasílaly automatické oznámení a připomínky členům týmu. Například, když je někomu přidělen nebo aktualizován úkol, může vybraný člen týmu dostat připomínku, aby úkol nezapomněl včas vyřídit.

Automatické upozornění pomáhají zefektivnit komunikaci, předcházet zpožděním a zajistit, že dotazy a problémy zákazníků budou řešeny včas.

 

5. CRM systémy pro řízení prodeje

Chcete-li usnadnit řízení prodeje ve vaší firmě, CRM systémy nabízejí plnohodnotné nástroje, které vám výrazně pomohou s organizací.

A nemusí to být vůbec složitá záležitost. Například s eWay-CRM lze prodej řídit přímo v Outlooku, což znamená, že se váš tým nemusí učit pracovat s žádným novým prodejním softwarem a e-mailové leady navíc můžete rovnou převádět na obchodní příležitosti.

Podívejte se na některé další způsoby, jak CRM systémy mohou pomoci s uzavíráním obchodů:

 

Správa a sledování leadů

CRM systémy poskytují nástroje pro efektivní správu a sledování leadů. Prodejní týmy díky nim mohou zachytit a organizovat leady a následně sledovat jejich pokrok v různých fázích prodeje. Po celou dobu mají zároveň k dispozici úplnou historii komunikace.

Díky dostupným informacím a analytickým funkcím lze také stanovit priority, zaměřit se na nejslibnější příležitosti a zajistit, aby se na žádného potenciálního zákazníka nezapomnělo.

 

Automatizace prodejního procesu

CRM systémy nabízejí automatizační funkce, které pomáhají udržovat přehled v průběhu obchodních příležitostí. Jedná se například o připomenutí úkolů, šablony e-mailů nebo plánování navazujících akcí. Automatizací těchto rutinních úkolů mohou prodejní zástupci ušetřit čas a zůstat organizovaní.

 

Závěrem: Výhody CRM systémů pro úspěch v podnikání

Pro každého, kdo hledá způsob, jak implementovat do firmy nové chytré procesy, nabízí CRM systém nespočet výhod, které přispívají ke zlepšení zákaznické spokojenosti.

Pro malé firmy, které se ptají, zda se jim přechod na CRM systém vyplatí, Business News Daily uvádí, že jim CRM přinese lepší zákaznický servis, zvýšené prodeje a zlepšenou retenci zákazníků. A nejen to.

CRM systémy hrají klíčovou roli v organizaci věcí tím, že integrují různé komunikační kanály a poskytují centralizovaný přístup k datům o zákaznících. Dobrým příklad je snadná integrace eWay-CRM do Outlooku.

Díky lepší organizaci mohou firmy přistupovat k zákaznické péči a prodeji proaktivněji, protože mají všechny relevantní informace na jednom místě.

V současném rychlém světě je kvalitní zákaznický servis nezbytný a firmy, které implementují CRM systémy, mají daleko větší šanci, že dosáhnou větší spokojenosti vlastních zákazníků a vybudují si s nimi pevné vztahy.

 

Objevte sílu a jednoduchost CRM systému přímo ve vašem Outlooku!

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce