Umělá inteligence: Pokročilý software, nebo průměrná náhrada lidského myšlení?

Zveřejněno 31. 5. 2023

Během mých rozhovorů s různými jazykovými modely (Bing Chat, Google Bard, HuggingGPT, ChatGPT, Anthropic Claude) jsem narazil na zajímavý paradox. Umělá inteligence možná není jen neuvěřitelně propracovaný software, ale někdy se překvapivě chová jako člověk.

Spolehlivost, přesnost, konzistence – to jsou kvality, které od softwaru očekáváme. S příchodem umělé inteligence (AI) se však svým způsobem mění pravidla hry. Najednou se u “dobře vychovaného software” začínají projevovat vlastnosti, které si obvykle spojujeme s lidmi: flexibilita, schopnost se učit, a dokonce něco jako empatie.

 

Obsah:

Setkání s “lidskými prvky” v umělé inteligenci
Přijetí umělé inteligence a zachování lidskosti
Život a práce s AI
Závěr

 

Setkání s “lidskými prvky” v umělé inteligenci

"Umělá intelligence jednou bude nejvyšší formou Googlu." - Larry Page, spoluzakladatel Googlu.

AI: Konzistentně nekonzistentní jako člověk?

Když jsem poprvé začal zkoumat různé jazykové modely, narazil jsem na něco, co si zaslouží pozornost. Když se zeptáte na stejné otázky různých modelů, pravděpodobně dostanete od každého různé odpovědi.

Připomíná mi to skupinovou diskusi, kde každý odborník přináší svůj jedinečný pohled. Zpočátku může tato variabilita působit rušivě, jelikož jsme zvyklí od softwaru očekávat konzistentní výsledky. Umělá inteligence ale očekávanou konzistenci významně narušuje.

 

Reakce ChatGPTReakce ChatGPT

 

Reakce Bingu
Reakce Bingu

 

Čím víc jsem s jazykovými modely ale pracoval, tím víc se mi tato "chyba" začala jevit jako přínos. Proč? Variabilita odpovědí ve skutečnosti ukazuje to, jakým způsobem AI zachycuje nuance lidského myšlení.

 

Různorodost v generativních odpovědích využijte ve svůj prospěch. Přinese vám různé perspektivy a dynamiku, jako to dělají členové vašeho týmu.

 

Co kdyby umělá inteligence uměla cítit?

Dále mě také zarazilo, že umělá inteligence někdy zní empaticky. Je velice diskutabilní, zda AI sdílí lidské emoce. Co se ale popřít nedá je fakt, že umí empatii dobře simulovat.

 

Simulovaná empatie může být cenným nástrojem, například při komunikaci se zákazníky. Schopnost AI odpovídat s pochopením a ohleduplným způsobem může značně přispět k tomu, aby se vaši zákazníci cítili vyslyšeni.

 

simulated empathy

 

Přijetí umělé inteligence a zachování lidskosti

"Zobrazení správných či nesprávných dat je klíčovou otázkou umělé inteligence." - Jeff Hawkins, spoluzakladatel Numenty.

AI v podnikání: Revoluce nebo rebelie?

Integrace AI do firemního prostředí je dvojsečný meč. Na jedné straně slibuje výhody jako automatizaci, škálovatelnost a schopnost pracovat efektivněji. Na druhé straně s sebou však přináší prvky nepředvídatelnosti.

Navíc se stále častěji se setkáváme s problémem tzv. “černé skříňky". Jedná se o situaci, kdy AI učiní složité rozhodnutí, a dokonce i ti, kdo tuto AI vytvořili, mají problém pochopit, jak se k tomuto rozhodnutí dostala.

 

Vedení týmu v éře umělé inteligence

Zavedení AI ve vašem týmu není jen technický upgrade. Je to kulturní změna. Vedoucí pracovníci by měli tuto přechodovou fázi ostatním členům týmu co nejvíce zjednodušit. To znamená podporovat kulturu učení a flexibility, která nové technologie přijímá, místo aby se jich bála.

Přijetí nástrojů umělé inteligence může vyvolávat obavy mezi zaměstnanci ohledně jistoty zaměstnání a výzvy spojené s učením se pracovat s novými systémy. Abyste tyto obavy zmírnili, měli byste udržovat otevřenou komunikaci o tom, jakým způsobem budete AI využívat.

 

Jděte příkladem. Ukažte svému týmu, že AI je tu pro zlepšení jejich schopností, nikoliv pro jejich nahrazení. Podporujte je, aby sílu nástrojů umělé inteligence prozkoumali a objevili nové způsoby práce a řešení problémů.

 

ai era

 

Život a práce s AI

"Budoucnost nemůžete zastavit. Stejně tak nemá smysl snažit se vracet do minulosti. Jediným způsobem, jak se skutečně posunout, je stisknout tlačítko play." - Jay Asher, spisovatel.

Jsme připraveni na budoucnost plnou robotů?

AI se postupně stává trvalou součástí našich pracovišť. Nastal čas začít přemýšlet o tom, jak se můžeme připravit na tuto novou realitu. Podle mě je prvním krokem si uvědomit, že umělá inteligence není hrozba (prozatím). Je to pomocník, na kterého si člověk musí jen zvyknout a najít s ním společnou řeč.

 

Aby se to vám i vašemu týmu dařilo, pěstujte kulturu celoživotního vzdělávání. Podporujte zvědavost a otevřenost. Nabádejte členy vašeho týmu, aby zlepšovali své dovednosti, získali znalosti o AI a prozkoumali, jak z ní mohou co nejvíc vytěžit.

 

Závěr

Paradox umělé inteligence přináší jedinečnou výzvu: musíme ji přestat vnímat jako obyčejný software a začít s ní svým způsobem jednat jako s člověkem.

Spojením algoritmické přesnosti a lidské všestrannosti nás AI přinutí opustit tradiční paradigmata. Aby se nám to podařilo, měli bychom přijmout, že různorodost a empatie už nemusí být výhradně lidské schopnosti.

 

Stojíme na prahu této nové éry a jedno je jasné: AI s námi už zůstane. Budoucnost patří těm, kteří dokážou skloubit spolupráci mezi lidmi a AI.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce