Firmy, které začnou dříve řešit ESG, budou mít konkurenční výhodu [Na slovíčko v eWay-CRM s Radimem Petraturem]

Zveřejněno 23. 8. 2023

V dnešní době se společenské a environmentální otázky stávají stále naléhavějšími a ESG nabývá na významu jako nikdy předtím. Už i společnosti, které dříve měřily svůj úspěch pouze finančními výsledky, nyní začínají chápat, že je ESG pro jejich dlouhodobou životaschopnost neméně důležité.

Na slovíčko v eWay-CRM s Radimem Petraturem
Radim Petratur je zkušený manažer s dlouholetými zkušenostmi z nadnárodních firem a tzv. eko kouč, který se nyní ve společnosti Adastra věnuje digitalizaci udržitelnosti a ESG dat ve firmách.

 

Dobrý den, Radime. Mohl byste se našim čtenářům krátce představit a říct jim něco o své roli ve společnosti Adastra?

Zdravím vás. Zabývám se digitalizací udržitelnosti, nebo chcete-li ESG. S ESG jsou spojeny data a ty pomáháme firmám digitalizovat a automatizovat jejich sběr – především v případech, kdy firmy při jejich sběru a vyhodnocování narazí na pomyslný strop.

 

S termínem ESG se setkáváme často. Co to znamená a proč se tolik řeší?

ESG je zkratka pro Environment, Social a Governance – jde o to, že doposud firmy měřily jen své finanční výsledky. ESG do k tomu přidává i celou oblast udržitelného rozvoje. Když se podíváte na finanční výsledky firmy, tak vám to řekne, jak se firmě dosud dařilo a dá se z toho odhadnout, jak se jí bude dařit i příští rok, možná přespříští. Ale bude tady firma i 5-10 let? Nesfoukne ji nějaký nový trend, například globální oteplování? Není obchodní model firmy postaven na fosilních palivech? Ty tu třeba za 10 let být již nemusí. Je na to připravená? A také dívat se jen na finance a po nás “potopa”? Zkrátka ESG zasazuje firmu a to co dělá, jak to dělá, do širšího kontextu.

 

Měly by se o ESG zajímat jen velké korporace, nebo i malé a střední podniky?

Z toho, co jsem zmínil v předešlé odpovědi by se udržitelností měly zabývat všechny firmy – řekněme z pohledu celospolečenské odpovědnosti. Z pohledu zákona se ESG týká bank nebo v blízké budoucnosti bude týkat (2025) jen velkých firem nad 250 zaměstnanců a 40 mil EUR obratu. Středně velkých a malých firem se to týká, protože jsou většinou v nějakém dodavatelsko-odběratelském řetězci, ve kterém je i nějaká velká firma, která udržitelnost reportuje a pro tento report potřebuje i informace od svých menších dodavatelů.

 

Domnívám se, že by to menší firmy řešit chtěly. Obávají se ale, že je to finančně náročný proces. Nebo se zkrátka bojí, že tam není žádná návratnost investice a je to jen další zbytečný náklad...

Firmy se na ESG mohou dívat i optikou rizik – zhodnotit si, co je z pohledu ESG ohrožuje – rizika mohou být jak na vstupu, tak na výstupu. Například rizika plynoucí z výstupu: v budoucnu se dá očekávat zavedení emisních povolenek i na menší firmy, případně zdanění znečišťování – firma by se tedy měla ptát sama sebe – nemáme příliš neekologický provoz? Jak to vlastně spočítat?... A už řeší “E” část. A s tím souvisí i rizika na vstupu do firmy – nemáme dodavatele, kteří jsou příliš neekologičtí? Nejde je nahradit jinými, kteří v ESG dosahují lepších výsledků? Důvod je zřejmý – neekologický vstup (např. výrobní materiál) se započítává do ekologické stopy výrobku firmy, tj. váš zájem je mít co nejčistší vstupy.

Takže návratnost investice tam rozhodně je.

Ano. Není sice okamžitá, ale střednědobá a dlouhodobá – malé a středně velké firmy dodávající velkým firmám ESG potřebovat budou - budou to po nich chtít jejich velcí odběratelé. Z dlouhodobého pohledu do hry vstupují emisní povolenky a uhlíkové daně – pokud to budou firmy oddalovat na maximum, tak jednou peníze, které mohly dříve investovat do zlepšení ESG parametrů zaplatí státu na daních a poplatcích za znečišťování.

 

ESG reporting se neustále vyvíjí. Potřebuje jasná pravidla, standardy a návody. Pokud se malý nebo středně velký podnik rozhodne této problematice věnovat, jaké první kroky musí podniknout?

Měl by na toto zcela určitě pověřit profesionála a začít s ním téma rozkrývat krok po kroku. Samozřejmě je otázkou, jak moc rychle danou věc potřebuje řešit – zda to po firmě už někdo požaduje nebo zda se připravuje do budoucna. Pokud potřebují rychlé řešení, tak je nejlepší si najmout nějakou menší konzultační firmu.

 

A vystačí si taková firma s evidencí dat o udržitelnosti třeba v Excelu? Existuje pro to nějaká jednotná šablona?

Menší firmy si s Excelem určitě minimálně následujících pár let, vystačí. Jednotná šablona však bohužel neexistuje – je potřeba vědět jak se takové ESG reporty píší, stanovit si, jakým oblastem se firma musí věnovat, jak se data sbírají a přepočítávají a mnohé další - je to již velké know-how, které vyžaduje expertízu. Základní návod je třeba zde.

 

I když jde jen o základní návod, tak mi přijde rozsáhlý a komplexní… Vyplývá mi z toho, že běžný smrtelník si s tím neporadí. Může ADASTRA firmám v tomto směru pomoci?

Adastra pomáhá primárně větším firmám, pro které již Excel není dostačující. Tyto firmy potřebují sbírat data od hodně subjektů, například od svých dceřiných firem nebo od dodavatelů. Tyto firmy se už ESG nějakou dobu věnují, často mají na ESG dedikované lidi a potřebují se posunout dále, data automaticky sbírat a mít je online k dispozici pěkně přehledně v grafech, mít možnost vygenerovat ad-hoc reporty, nastavit si KPIs a ty průběžně sledovat.

 

Nakonec by nás zajímalo, jak se podle vás bude problematika ESG vyvíjet do budoucna. Jaké trendy a výzvy můžeme očekávat?

Často slyším, že ESG je jako GDPR – jednou ho splníme a je hotovo. Tak to ale není. ESG je dlouhodobá cesta. Pravidla se budou dále zpřesňovat, zpřísňovat, znečištění se bude postupně zdaňovat – dovedu si představit například progresivní uhlíkovou daň, kdy běžní znečišťovatelé platí minimum, ale ti velcí naopak hodně a jsou tlačeni k větší ekologičnosti jejich provozů. Ti, kdo začnou dříve, budou mít určitě konkurenční výhodu. A tato snaha o ekologičtější výrobu a především energetické vstupy, by měla jít i ze strany státu.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce