EFS: Teslova technologie, která se z využití na párty přenesla do léčby

Zveřejněno 6. 10. 2023

V neustále se rozvíjejícím světě celostní medicíny se objevují různé trendy, od terapie virtuální realitou po rostlinné léky. Některé z nich časem obstojí a stane se z nich víc než jen módní vlna. My jsme si popovídali s průkopníky jednoho z těchto trendů, Energetického fitness systému (EFS), a musíme říct, že jejich zkušenosti jsou opravdu inspirativní.

Technologii EFS spustil manželský pár Justin a Shannon Brostovi před více než dvaceti lety. Je to revoluční technologie, která vyrovnává energetické úrovně buněk v těle. Koncept vznikl na základě myšlenek Nikoly Tesly, srbsko-amerického inženýra a fyzika, který se mimo jiné proslavil návrhem systému přenosu elektrické energie vícefázovým střídavým proudem. EFS dále rozvíjí a modernizuje tuto technologii, čímž ji činí bezpečnější a snazší k použití.

Využívání našich elektromagnetických polí bylo již dlouho v medicíně klíčové, včetně elektrokardiogramů pro srdce a magnetických rezonancí (MRI). Nicméně nové objevy ohledně lidského energetického systému občas mají tendence otřást naším dosavadním medicinským vzděláním. A skutečně, západní medicína nyní potvrzuje, že lidé jsou velmi složitým elektromagnetickým polem.

A přestože se svět se stává v tomto směru daleko vice vědomým, mnoho dnešních trendů je stále řízeno pouze marketingovými taktikami, což je pro spotřebitele často složité odhalit a rozeznat od skutečné vědy. Výsledkem je, že úspěch v oblasti alternativního energetického fitness vyžaduje mimořádnou odolnost, oddanost a důvěryhodnost.

Na toto téma jsme měli příležitost si promluvit s Shannon Brostovou, viceprezidentkou společnosti Energetic Fitness Systems. Brostová sama je pravidelnou uživatelkou EFS a celý svůj dospělý život strávila jako podnikatelka. V rozhovoru z jejího domova ve státě Washington nám prozradila, jak se ona a její manžel vyrovnali s různými překážkami a co je nejvíc odměňující na jejich podnikání.

 

Můžete nám zkusit stručně říct, co je EFS?

Energetic Fitness Systems (EFS) se zabývá zvyšováním hladiny energií v těle. Naše buňky komunikují harmonicky. Dokonce i v případě dominantních frekvenčních emisí z našich buněk nikdy neexistuje pouze jedna frekvence. A ty jsou všechny analogové.

Náš přístroj PEMF (Pulsed Electromagnetic Field) zvyšuje amplitudu všech našich frekvencí, aby naše tělo mohlo pracovat na svém nejvyšším a nejlepším potenciálu. Průměrný člověk si přitom ani neuvědomuje, že má energetický systém. Ale když si svůj energetický systém uvědomíte, je to jako získat další smysl.

 

A jak jste se dostali k tomu, že v této oblasti budete podnikat?

Projekt EFS jsme zahájili v roce 1999. Předtím jsme experimentovali s energetickými technologiemi a pomáhali ostatním zájemcům o alternativní energii. V tomto období jsme se seznámili se zařízením, které bylo sestrojeno podle Teslových návrhů a mělo sloužit jako párty trik. Konstruktér jej používal k posílení energetického pole těla, aby mohl pořizovat Kirlianovy fotografie aureálních polí. Jednoho z jeho přátel trápila diabetická rána na ruce, která se po této léčbě uzdravila.

Když se to rozkřiklo, další lidé začali stavět své vlastní verze tohoto zařízení. Nějakou dobu se to šířilo ve světě alternativní medicíny. My jsme se rozhodli jít více směrem k výzkumu jeho původu, vylepšování a aktualizaci podle současných technologických pokroků a standardů, učit se vše, co jsme mohli o všech jeho aspektech, ale přitom neztratit ze zřetele, že zůstává v souladu s předpisy nebo že ztrácí svou účinnost.

V komunitě, která se touto technologií zabývala, bylo všeobecně známo, že technologie pochází od Nikoly Tesly. Ti, kteří tvrdili, že ji vytvořili? Ani se nepokoušíme pochopit proč to dělali. Už kolem roku 2003 jsme potvrdili, že pochází od Nikoly Tesly.

První jednotku EFS jsme prodali ženě v nedalekém městě. Jelikož se jednalo o seniorku, dovezli jsme jí ji a nastavili ve sklepě jejího domu. Byla právě uprostřed svého prvního sezení, když domů přijel její 92letý manžel Garret. Když scházel ze schodů, vykřikl: "Myslel jsem, že už nikdy neuslyším ten zvuk," a pak se k nám připojil. Prohlásil: "Jsem další na řadě", když sledoval, jak jeho žena ukončuje sezení.

Nejprve si sundal boty a ponožky, potom naslouchadla a vzal si plazmovou žárovku od své ženy a zahnal mého manžela. Podíval se dolů, uviděl vypínač a hlasitě řekl: "No výborně, u nás žádný takový nebyl." Pak pokračoval v nabíjení dalších více než 20 minut. Jeho žena nás informovala, že ve chvíli, kdy si sundá naslouchátka, s ním nikdo nemůže mluvit. Čekali jsme. Nakonec přístroj vypnul, podal plazmovou žárovku mému manželovi, vystoupil z přístroje a nasadil si naslouchátka zpět do uší. Další věc, kterou řekl, byla: "Děkuji. Nikdy jsem si nemyslel, že to ještě někdy ucítím."

Nikdo jsme nechápali, o čem to mluví. Garret nám pak vyprávěl příběh o tom, jak si jeho dědeček pořídil Teslovo přístroj a používal ho jako teenager. Řekl nám, že ten náš se používá mnohem snadněji a že ho miluje. Přístroj jeho dědečka dodnes používat nemohl, protože mu ho ukradli ze stodoly, když byl Garret ještě mladý. Proto jsme byli všichni tak vděční za to, že mohl znovu zažít ten pocit a tu energii.

Chtěli jsme pomoci ostatním, aby prožili co nejkvalitnější život. Aby jakákoli živá bytost mohla objevit svůj energetický systém. To jsme u žádné jiné technologie nezažili. A i když to, co nejčastěji vidíme, vypadá jako magie, není tomu tak. Trvalo roky výzkumu a interakce s vědci a fyziky, než jsme zcela pochopili, čeho jsme svědky.

 

Jakým překážkám jste při svém podnikání čelili?

  • Vyvracení desítky let starých dezinformací o energii v souvislosti s živými bytostmi.
  • Pomáhání ostatním překonat strach z nového a z předsudků, které často vyvolávali i různí "alternativní léčitelé”.
  • Uvádění technologii do souladu s předpisy.
  • Zabránění tomu, aby zainteresovaní lidé ohrožovali technologii ignorováním regulačních omezení a zavádějícími nebo nepravdivými prohlášeními.
  • Rozptýlení mylné představy o tom, že technologie umí léčit to či ono konkrétní onemocnění. Technologie ve skutečnosti pouze zvyšuje amplitudu energie a vlastní fyziologie uživatele určuje, co se zvýšenou energií udělá.
  • Shánění dílů, materiálů a odborných řemeslníků, kteří by nám mohli pomoci technologii vylepšit.
  • Udržení si know-how a duševního vlastnictví a zároveň přizvání ostatních k zapojení se a účasti.

 

 

Jak jste neobvyklé výzvy, kterým jste čelili, dokázali překonat?

V prvních letech, kdy se naše podnikání rozšiřovalo mimo naši lokalitu, jsme museli hodně cestovat. Meziměstské telefonní hovory byly tehdy stále účtovány, e-mail teprve začínal a mnoho našich zákazníků nemělo ani fax, natož internet. Osobní schůzky znamenaly cestování nebo naopak pohoštění u nás. Mluvit s někým tváří v tvář elektronicky, o tom jsme si mohli nechat zdát.

Co nám rozhodně pomohlo, byla účast na klíčových veletrzích, pak také to, že se toho spoustu mezi lidmi rozkřiklo, a v posledních letech také e-mail marketingové kampaně a sociální sítě. To nám umožňuje oslovit i mezinárodní publikum.

A v neposlední řadě je pro nás zásadní použití CRM systému pro správu vztahů s klienty. Pořízení eWay-CRM ro nás bylo záchranným kruhem. Naučit se pracovat se systémem netrvalo dlouho a funkce jsou skvělé. Bez eWaye a produktů Adobe si dnes nedokážu představit, jak bychom dnes dělali marketing. Zároveň je skvělé, že zastane funkci několika aplikací v jednom známém prostředí Microsoft Outlooku.

 

Co byste řekli, že mají zákazníci na EFS nejradši? 

Nejspíš už ten pocit, který cítí, když je EFS zapnuté. Je to pohlcující energetický zážitek sám o sobě. Uživatel je součástí elektromagnetického obvodu – je zcela izolován od jakékoli elektřiny a proudu, ale zároveň je zapojen do jedinečného statického energetického pole a je jeho součástí. Je to úplně bezpečné. Nedochází k žádnému tepelnému zahřívání buněk.

Víme, že nejdůležitějším důvodem, proč se tak děje, je to, že energie, kterou se zabýváme, je analogová. Analogová energie je nejkompatibilnějším zdrojem energie pro energetický systém našeho těla. Máme zprávy od některých zákazníků, kteří byli citliví na elektromagnetické impulsy (EMP), že u nich i po pouhém jednom nabíjení příznaky ustaly. U mnohých se tato citlivost již neobjevila, a to i bez toho, aby se vyhýbali prostředí, které vnímali jako toxické pro EMP.

Většina wellness zařízení používá polovodičový výstup pro své napájecí zdroje. Ty mohou generovat pouze digitální frekvenční vzory. A tyto frekvence jsou omezeny na množství, které mohou být v daném okamžiku vysílány. Analogový výstup tato omezení nemá. EFS poskytuje našemu vlastnímu tělu podmínky pro generování a zesilování jeho frekvencí. Tyto zesílené, přirozené analogové frekvence jsou k dispozici vlastní moudrosti těla, aby je uchopila zpět a využila, což je, troufám si tvrdit, nejefektivnější a nejpokročilejší analogový počítač na planetě. Naše vlastní tělo.

 

EFS user

 

Jak se vám podařilo rozšířit povědomí a přilákat potenciální zákazníky?

Na začátku roku 2000 jsme se vrhli na internet a sami jsme si vytvořili webové stránky. Otevřeli jsme svůj domov a kancelář lidem, kteří chtěli vyzkoušet naši technologii, a začali jsme s mnohými komunikovat. To vedlo k pozvánkám na mnoho setkání po celém pobřeží Pacifiku od Kanady až po jižní Kalifornii. Chopili jsme se každé smysluplné příležitosti, abychom o sobě dali vědět.

Když se internet rozrostl do dnešní podoby a e-mail tak účinně nahradil klasickou poštu, stal se pro nás důležitým nástrojem e-mailový marketing. Marketingové kampaně na sociálních sítích mají obrovské nedostatky, když k tomu nepřipojíte e-mailový marketing. Proto jsme byli tak rádi, že jsme našli eWay-CRM.

 

eWay-CRM je bezproblémově propojeno s Microsoft 365 a udržuje nám organizaci a přehled v e-mailových marketingových kampaních. Zároveň funguje jako velmi komplexní CRM se všemi nástroji, které potřebujeme. Hodně na něj spoléháme a už při první e-mailové kampani, kterou jsme rozeslali, se nám zaplatily náklady na celoroční předplatné.

 

eWay-CRM zjevně využíváte na maximum. Ovlivnily vás nějak podmínky na trhu v posledních letech?

Covid na nás měl přímý vliv. Vzhledem k osobní interakci mezi námi a koncovými uživateli nás ohrožoval všechny. Rozhodli jsme se ustoupit, když jsme přišli o jednoho z našich terapeutů kvůli Covidu, kterým se nakazil od klienta. Zanechal za sebou manželku, rodinu a mnoho klientů. Jeho ztráta nás zasáhla všechny.

Po Covidu se náš obor wellness energetických zařízení stal trochu divokým západem. Existuje prostě příliš mnoho lidí, kteří používají "wellness" zařízení, která uvádějí nehorázná tvrzení a používají technologie, které jsou nebezpečné nebo mají nulovou šanci, že někdy přinesou nějaký užitek. Existuje příliš mnoho krásných cetek, které nedělají nic jiného, než že nechávají nepoučené lidi zranitelné.

Mnohé z nich se odvolávají na studie, které se jejich zařízení vůbec netýkají. Asi před šesti lety jsme provedli důkladný průzkum studií, na které se společnosti vyrábějící PEMF přístroje odvolávaly. Jedna z nich tvrdila, že v rekordním čase vyléčila zlomenou ruku. Když jste si na monitor dali snímky před a po, zhojená kost byla upravena Photoshopem a navíc ani ne moc dobře.

V USA se koncoví uživatelé ani příliš nezamýšlejí nad tím, "zda je to bezpečné" nebo "zda to dělá to, co se říká, že to bude dělat". Pokud se jim řekne, že to bude fungovat, je to vše, co potřebují. Pokud to pěkně bliká a připomíná to rekvizitu ze Star Treku, tak to berou všemi deseti. Vědu a fyziku považují za ztrátu času. Jeden populární influencer na sociálních sítích nám řekl, že "věda je ohlupování mysli". To si opravdu nevymýšlíme.

 

Zkusme nás rozhovor zakončit na pozitivnější notu. Co vám ve vašem podnikání přináší největší radost a co vás každý den pohání?

Největší radost máme z toho, když jsme svědky toho, že se někomu vrátí kvalita života, o které si myslel, že už nikdy nebude dosažitelná. Setkávání s těmito lidmi a sdílení s nimi, to nás drží při životě. Zdá se, že vždycky když máme pocit, že naše technologie je nedoceněná, tak nám někdo zavolá nebo narazíme na někoho, kdo nám řekne, jak EFS změnila jeho život nebo život někoho z jeho blízkých k lepšímu.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce