Chcete být skutečný lídr? Vaše práce není motivovat lidi

Zveřejněno 28. 6. 2023

Myslíte si, že práce manažera a dobrého lídra, je motivovat lidi? Možná vás to překvapí, ale není.

Jako manažer marketingu jsem zažil různé výzvy. Vždy jsem si myslel, že moje role je motivovat můj tým. Ale významný psycholog a podnikatel Jordan Peterson mi otevřel oči. Manažeři, kteří se soustředí pouze na motivování lidí, podle něj často působí hloupě.

Podívejme se podrobněji na to, proč a jak skutečné vedení není pouze o motivaci:

 

Obsah:

Co je skutečné vedení
Proč se nesoustředit pouze na motivaci
Jak být skutečným lídrem?
Přístup Satyi Nadelly k vedení Microsoftu
Další myšlenky
Závěr
 

Co je skutečné vedení

Skutečné vedení neznamená pouze povzbuzování svého týmu, aby dosáhl cílů. Jde o to mít cíl, jasnou vizi, a vědět, jak tam dospět. Lídr, jak to vyjádřil Jordan Peterson, "je někdo, kdo ví, kam jde".

To znamená mít étos, příběh, do kterého vy i váš tým zapadá. Je to příběh, který má vás i váš tým hluboký význam a popisuje principy, kterými se řídíte.

Navzdory všeobecnému přesvědčení však motivace sama o sobě nestačí. Proč? Protože motivace bez směru je jako loď bez kompasu. Jim Rohn, významný podnikatel a motivační řečník, jednou řekl:

"Motivace je to, co vás dostane do pohybu. Zvyk je to, co vás udržuje."

Platí to ale i v těžkých časech?

Podívejme se na příběh Indry Nooyi, bývalé generální ředitelky společnosti PepsiCo. Pod jejím vedením vzrostly prodeje PepsiCo o 80 %! Jak? Nezaměřovala se pouze na motivování svých zaměstnanců. Soustředila se na inovaci a na to, aby měla vliv na životy zákazníků. Taktéž podporovala svůj tým, aby přemýšlel v dlouhodobém měřítku a aby firmu přivedl k prodeji nejen nápojů a občerstvení.

 

Indra NooyiSource: Dropoutdudes.com

 

Proč se nesoustředit pouze na motivaci

Proč je důležité, aby se vedoucí pracovníci nesoustředili pouze na motivaci? Odpověď spočívá v konceptu "stavu rovnováhy" (v angl. originále tzv. “equilibrated state”. Tento koncept, představený vývojovým psychologem Jeanem Piagetem, naznačuje, že situace, které se každý účastní dobrovolně, je udržitelnější a produktivnější než ta, které jsou lidé donuceni se účastnit.

Tým, který je motivován pouze vnějšími faktory, jako jsou peníze nebo strach z trestu, je z dlouhodobého hlediska odsouzen k neúspěchu. Peterson zdůrazňuje, jak je Piagetův stav rovnováhy podobný dětem, které hrají nějakou hru. Při tom každé z nich musí dobrovolně přijmout svou roli, nebo hra skončí. A to samé platí i pro váš tým.

 

Jak být skutečným lídrem?

Teď už pojďme k tomu, co vás nejspíš zajímá ze všeho nejvíc. A to je odpověď na otázku, jak být skutečným lídrem.

1.     Nastavte si jasnou vizi

Měli byste vědět, kam jdete. Nemít jenom mlhavou představu, ale jasnou, oslnivou vizi. Tato vize by měla být něčím, čemu hluboce věříte a co se dokáže osobně dotknout i vašeho týmu.

2.     Sdílejte svou vizi

Komunikace je základ. Sdílejte svou vizi a cíle se svým týmem. Ujistěte se, že rozumí nejen tomu "co", ale také tomu "proč".

3.     Propojte osobní cíle s těmi firemními

Podpořte svůj tým v tom, že týmové cíle nastavíte v souladu s jejich osobními cíli. Peterson říká, že jedinci, kteří mají svou životní vizi, byli o 10% produktivnější než ti, kteří se zaměřovali pouze na svou kariéru. Říká: "Pokud se vaše zaměstnání vymyká z vašeho života, jak máte proboha být motivovaní?"

4.     Podporujte princip dobrovolnosti

Vytvořte prostředí, ve kterém jsou členové týmu povzbuzováni k dobrovolné účasti. To povede k angažovanějšímu, produktivnějšímu a udržitelnějšímu týmu.

5.     Umožněte dlouhodobé vzdělávání

Jak správně řekl americký autor a pastor John C. Maxwell: "Vedení se netýká titulů, pozic nebo organizačních schémat. Je to jeden člověk ovlivňující druhého." Proto svým zaměstnancům I sobě dopřejte možnost dlouhodobého vzdělávání a buďte pro svůj tým příkladem.

 

Přístup Satyi Nadelly k vedení Microsoftu

Když Satya Nadella v roce 2014 přebíral roli CEO, měl Microsoft problémy. V jejich oboru jim ujížděl vlak a zaostávali za konkurencí. Také se snižovaly prodeje operačního systému Windows. Ani z organizačního hlediska uvnitř společnosti to v tu dobu nebylo ideální.

Nadella se však nesoustředil na přehazování odpovědnosti. Místo toho se vydal na cestu přeměny prostřednictvím učení a inovace.

Jednou z prvních věcí, kterou Nadella udělal, bylo nastavení pozitivního smýšlení o růstu společnosti. Byl hluboce ovlivněn knihou Caroly Dweckové "Mindset: The New Psychology of Success" a chtěl do firemní kultury vtisknout myšlenku, že dovednosti jsou budovány prostřednictvím tvrdé práce a vytrvalosti. Vyzval své zaměstnance, aby nepřemýšleli jako “všeználci” a probudili v sobě touhu po vzdělávání.

Pod vedením Nadelly dosáhl Microsoft významného pokroku v oblasti cloudových služeb. Satya sehrál klíčovou roli při návratu Microsoftu na přední pozice v oboru. Rozpoznal, že budoucnost spočívá v cloudu a investoval velké prostředky do vývoje Microsoft Azure. A nyní Microsoft pod jeho vedením věnuje velké úsilí umělé inteligenci.

 

Satya NadellaZdroj: Fonearena.com

 

Nadella také prokázal, že důležitou roli hraje empatie a začlenění do společnosti. V knize "Hit Refresh" hovoří o své osobní cestě a o tom, jak zkušenosti z rodičovství dítěte se speciálními potřebami ovlivnily jeho názory na vedení a empatii. Věří, že empatie není jen příjemnou vlastností, ale je to základní dovednost, která může podporovat rozvoj podnikání.

Vedení Satyi Nadelly je výborným příkladem toho, jak skutečné vedení překračuje motivaci a zaměřuje se na udržitelný rozvoj a inovaci.

 

Další myšlenky

Psychologický aspekt

Empatie a porozumění jsou pro vedení lidí zásadní. Jak dobře znáte svůj tým? Jste si vědomi toho, čím procházejí?

Jako opravdový lídr byste neměli být jen šéfem, ale i živým podpůrným systémem. To platí zejména v době krize. Podívejte se, jak novozélandská premiérka Jacinda Ardern provedla svou zemi různými krizemi s empatií a jasnou komunikací.

 

Síla otázek

Zkusme ještě jiný úhel pohledu. Co když síla vedení není jen v odpovědích, které dáváme, ale i v otázkách, které klademe? Třeba otázky "Jaký chceme mít dopad?" nebo "Jak můžeme něco změnit?" mohou být velmi podnětné. Mohou otevřít dveře k dalším inovacím a efektivní spolupráci.

 

5 zásadních knih pro začínající lídry

  • “Hit Refresh” od Satyi Nadelly: Tato kniha vypráví o Nadellově osobní cestě, jeho zkušenostech ve společnosti Microsoft předtím, než se stal generálním ředitelem, a o jeho nápadech na změnu firemní kultury.
  • "Start With Why" od Simona Sinka: Tato kniha pojednává o tom, jak je důležité vědět proč děláte to, co děláte, a jak je to zásadní pro skutečného lídra.
  • "Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us" od Daniela H. Pinka: Pink rozebírá vědecké poznatky o motivaci a o tom, jak může její pochopení vést k lepšímu vedení lidí.
  • "The Five Dysfunctions of a Team" od Patricka Lencioniho: Tato kniha se zabývá týmovou dynamikou a tím, jak mohou vedoucí pracovníci vytvářet soudržné týmy.
  • "The Lean Startup" od Erica Riese: Přestože je tato kniha zaměřena na startupy, principy v ní obsažené o budování udržitelného podnikání jsou použitelné pro vedoucí pracovníky v jakémkoli oboru.

 

Leadership Books

 

Závěr

Na závěr bych rád upřímně dodal, že nejsem vrcholovým manažerem jako ti, které jsem v tomto článku zmínil. Neříkám, jak být takovým lídrem, snažím se na to přijít. A z nesčetných zdrojů, které jsem studoval, jsem se naučil, že umění managementu nemá univerzální návod. Je to směs emoční inteligence, inovací, psychologického porozumění a etiky.

Nemusíme mít všechny odpovědi. Ale pokud se zavážeme k tomu, že se budeme učit, rozvíjet a hlavně nám bude záležet na lidech, se kterými pracujeme, jsme na správné cestě.

Překročme tedy tradiční představu managementu založeném na motivaci a snažme se být opravdovými přirozenými lídry, jejichž nástrojem není jen finanční motivace a pochvala.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce