Castell Project pomáhá ženám k úspěšné kariéře v cestovním ruchu

Zveřejněno 9. 5. 2022

Castell Project je americká nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat ženám dosáhnout na vedoucí pozice v oborech cestovním ruchu a hotelnictví. V posledních letech roste zájem o jejich výukový program Castell@College. Vzhledem k tomu, že se počet účastníků přednášek a spolupracujících škol rozrostl, řízení organizace se také stalo náročnějším. Deborah Cox, viceprezidentka Castell Project, nám odvyprávěla jejich příběh a také nám řekla, jak jim na cestě k úspěchu pomohla eWay-CRM.

 

Mohla byste nám přiblížit vznik vaší organizace?

Castell Project vzniknul asi před 6 lety během přípravy na konferenci Hunter Investment - jednu z největších událostí v oboru cestovního ruchu. Pozdější zakladatelky Castell si tehdy všimly nedostatku žen mezi přednášejícími, a ještě méně těch, které by v cestovním ruchu zastávaly vedoucí pozice. Pod vedením Peggy Berg tak vznikla organizace Castell Project s cílem identifikovat, co brání ženám v kariérním postupu, a následně vypracovat výukové program, které ženy připraví na nejvyšší vedoucí pozice v oboru.

Abychom zmapovali, jaké je přesně zastoupení žen na vedoucích pozicích v cestovním ruchu, inicioval Castell v roce 2017 výzkum, jehož výsledkem je výroční zpráva Women in Hospitality Leadership. Se vznikem hnutí Black Lives Matter jsme také začali monitorovat zastoupení černochů v cestovním ruchu a diverzitu v zastoupení ve správních radách společností.

 

Jaké z těchto zpráv vyplynuly závěry?

Výzkum ukázal, že do tohoto oboru přichází spousta žen, ale zhruba 67 % z nich pracuje na nižších pozicích. Jakmile půjdeme v hierarchii nahoru, zjistíme, že zastoupení žen je čím dál nižší.

Když jsme začaly blíže zkoumat příčiny, našly jsme 5 oblastí, ve kterých se ženy učí a pracují jinak: vystupování, vyjednávání, kariérní rozvoj, vytváření sítě kontaktů a obhajoba vlastní práce I kolegů. Trénink těchto pěti oblastí pomáhá ženám v kariérním postupu.

 

Jak si program Castell@College vede dnes?

Uvědomujeme si, že je potřeba inspirovat více studentů, aby uvažovali o dlouhodobé kariéře v tomto odvětví. Studenti si často nejsou vědomi kolik možností kariérního rozvoje cestovní ruch nabízí, nebo se obávají, že požadavky oboru jim zabrání vést plnohodnotný rodinný život.

Na začátku jsme měly čtyři ženy z vedoucích pozic, které na školách seznamovaly studentky s jejich příběhy a osobními kariérními zkušenostmi. Na jaře 2020 jsme byly domluveny už s 15 školami, jenže pak zasáhla pandemie. Z jedné ze škol se nám ale ozvali, zda bychom mohly udělat virtuální program. Tak jsme to udělaly a nyní přednášíme online pro asi 2000 studentek na 60 školách. To nám umožňuje nejen pomáhat další generaci spět, ale také vytvářet novou komunitu přednášejících z žen ve vedoucích pozicích.

eWay-CRM nám velmi pomohla s organizací a řízením komunikace více než 300 přednášejícími. Snažíme se, aby demografické zastoupení školy odpovídalo složení přednášejících. Chceme ženy z různých prostředí, odlišných etnik, ale také z různých rolí v cestovním ruchu. Proto jsme do eWay-CRM přidali vlastní pole pro označení mnoha identifikátorů – pracovní funkce, škola, LinkedIn profily, poznámky z konverzací a tak dále. Máme mnoho kategorií a identifikátorů – primárně využívaných iniciativou Castell@College – ale také pro naše jiné iniciativy, jako je Fortuna’s Table.

Deborah Cox (Castell) rozhovor

Bude program Castell@College pokračovat stále virtuálně i po skončení pandemie?

Když pandemie začala, museli jsme se přizpůsobit, a budeme přizpůsobiví i nadále. V tomto semestru budeme mít čtyři akce, které budou živě. Aktuálně živé akce děláme pouze ve větších městech. Myslím, že se budeme i nadále vyvíjet podle toho, jak se budou měnit potřeby trhu.

 

Obdivuji, jak rychle jste se dokázali oklepat a vytěžit ze situace v době pandemie maximum. Když se vrátíme k eWay-CRM, mluvili jsme o některých vlastních uživatelských polích, které jste do systému přidali. Jakými dalšími způsoby jste si jej přizpůsobili?

Já například ukládám e-maily do eWay-CRM, abych vytvářela to, čemu říkáme joblisty. Jinak eWay většinou používáme k třídění databáze podle našich vlastních polí – je tak mnohem snazší najít to, co hledáme. Obzvlášť když se snažíme přiřadit přednášející ke školám.

 

Používáte také nástroj pro hromadnou e-mailovou rozesílku?

Ano, pomocí eWaye posílám pozvánky na naše akce a každých 7-10 dní rozesílám náš Fortuna newsletter.

 

Kdy a jak jste pocítili potřebu začít používat CRM systém?

CRM jsme začali hledat v roce 2020, protože excelové tabulky už pro nás nebyly dostačující. Když se počet přednášejících, které potřebujete spravovat, zvedne z 15 na 300 a více lidí, potřebujete efektivní způsob, jak spravovat informace spojené s každou osobou. Jedna z našich dobrovolnic se tedy podívala na různá CRM řešení a doporučila eWay-CRM.

V databázi máme také kolem 4 tisíc sponzorů, potenciálních sponzorů a dalších firem z oboru, se kterými dlouhodobě pracujeme, abychom i nadále získávali finanční podporu pro naše programy.

Přestože jsme byli před vypuknutím pandemie dobře financovaní, byli jsme si jako nezisková organizace také velmi dobře vědomi toho, že musíme co nejúsporněji hospodařit, protože naše odvětví bylo vážně zasaženo. Potřebovali jsme tedy řešení, které by odpovídalo našemu rozpočtu.

Další důvod, proč se eWay-CRM ukázala jako správná volba je, že vypadá jako Outlook. Já osobně pracuji ve světě software už 25 let, takže se nových technologií opravdu nebojím, ale některé kolegyně ano, a tak je pro ně jednodušší se naučit pracovat s novým CRM, když vypadá jako Outlook, který už dobře znají.

 

Takže implementace eWay-CRM do vašeho týmu probíhala dobře?

Stejně jako u každého softwaru se mi osvědčilo začít se učit používat systém tím, že jej začnu používat, a občas k tomu vyhledám nějaké výukové materiály. S naší stážistkou jsme si sdíleli tipy, jak nejlépe spravovat systém, a poté jsme si nastavili jednotný postup pro celý tým, jak tento skvělý zdroj nejlépe využívat.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce