Akademie

Jak správně vkládat obrázky v e-mailové kampani

Věděli jste, že i taková zdánlivá maličkost, jako je způsob vložení obrázku do vaší e-mailové kampaně, může nezanedbatelně ovlivnit její měřitelnost a přinést i několik dalších podstatných výhod?

 

Jak správně vkládat obrázky

Patrně většina odesílatelů e-mailových kampaní je zvyklá vkládat obrázky přímo do těla zprávy, aniž by tušila, že takovýto způsob práce s obrázky je nejen neefektivní, ale nepřímo tak porušují i zákonem vymezená pravidla pro distribuci obchodních sdělení. Řešení je přitom velmi prosté – vkládat obrázky pouze jako odkazy. Proč?

 

Co nám to přinese

Za prvé, obrázek vložený v e-mailu jako odkaz umožňuje zjistit zpětnou vazbu, tedy zda si jej příjemce skutečně zobrazil. Něco takového není možné u obrázků vložených napřímo. Pro vyhodnocení úspěšnosti marketingové kampaně přitom může mít tato informace velkou cenu. Tím ale výčet výhod nekončí. Velikost e-mailu bez vložených obrázků je rovněž mnohem menší, což umožňuje nejen rychlejší odeslání celé kampaně, ale také například velmi usnadňuje zobrazení zprávy na mobilním zařízení příjemce, které má omezenou rychlost stahování dat. Zvýší se také míra doručitelnosti kampaně, neboť zprávy s menším objemem příloh, mezi které řadíme i vložené obrázky, snáze projdou filtrem limitujícím velikost příchozích zpráv.

 

Další důvody

Pak jsou tu ale ještě jiné aspekty ke zvážení. Například v souladu se Zákonem o informační společnosti, který vymezuje pravidla, jakým způsobem mohou být obchodní sdělení zasílána, by sdělení mělo mít co nejmenší velikost. Zbytečně tak nezatěžuje schránku příjemce. V tomto ohledu je zcela zřejmé, která z uvažovaných variant bude vyhovovat lépe. Datová velikost odkazů je ve srovnání s vloženými obrázky zcela zanedbatelná.

 

Responzivita

Opomenout bychom neměli ani další důležité rozdíly. E-mail s přímo vloženým obrázkem se nebude správně zobrazovat na všech zařízeních, protože tělo zprávy prakticky nikdy nebude plně responzivní neboli optimalizované pro všechny možné typy prohlížečů. S obrázkem v odkazu takový problém neřešíte. Nakonec nezapomeňme, že obrázek umístěný v cílovém odkazu můžete libovolně měnit, aktualizovat a opravovat v něm případné chyby i poté, co již byla kampaň rozeslána. Jedinou nevýhodou tohoto řešení je, že příjemce musí kliknout v programu na „Stáhnout“ obrázky, aby je viděl.
Při zvážení všech pro a proti je přesto zřejmé, která varianta je pro použití v e-mailovém marketingu vhodnější.

 

Tento text byl převzat z blogu Emailkampane.cz. Jedná se o partnera eWay-CRM. 

eWay-CRM obsahuje modul Marketingové kampaně, které umožňují profesionální hromadnou rozesílku emailů a další komunikaci s našimi zákazníky.

-eway-
30. 10. 2018
Sdílet: