Jak na správnou anotaci e-mailu

Zveřejněno 15. 10. 2018

V poučkách e-mailového marketingu se tradičně můžeme setkat s radami, jak důležitý je předmět odeslaného newsletteru a jak lze s jeho pomocí správně namotivovat potenciální zákazníky, aby si zprávu otevřeli a seznámili se s vaší nabídkou. Zároveň je ale podstatně méně pozornosti věnováno anotaci e-mailu, přestože bez nadsázky plní neméně důležitou úlohu než předmět zprávy.

 

Co je to anotace e-mailu

Anotací se rozumí první část textu (shrnutí) v těle zprávy, který například při procházení seznamu náhledů doručené pošty vidíme hned pod předmětem zprávy. Bez ní by byl prostor za předmětem zprávy buď prázdný, nebo vyplněn útržkovitou částí samotného obsahu. To však není vhodné, protože čtenář se v prvním kroku chce dozvědět, o čem celé sdělení je a jakou pro něj má přidanou hodnotu. Anotace rozhodně nemusí být delší než jedna či dvě věty (řádky) a měla by stručně shrnout celkový obsah sdělení a navodit požadovanou atmosféru. V každém případě je lepší napsat alespoň nějakou anotaci, jistě to bude působit lépe než nic.

 

Proč používat anotaci

Anotace se hodí zejména v případech, kdy celkový obsah sdělení je poměrně rozsáhlý, což například u newsletterů nebývá nikterak vzácné. Příjemce pravděpodobně nebude mít chuť si přečíst celý obsah zprávy, když ani pořádně neví, o čem je. Vy byste tak snadno mohli ztratit potenciálního zákazníka. Tomuto zbytečnému riziku je proto potřeba předejít dobře napsanou anotací. Bezprostředně za anotací obvykle následuje text odkazu „Otevřít v prohlížeči, pokud se vám text nezobrazuje správně“. Teprve poté by měl následovat samotný obsah zprávy.

 

Jak sepsat anotaci

Ještě dříve, než se vrhnete do sepsání krátké a výstižné anotace, je vhodné si celý obsah zprávy v klidu ještě jednou přečíst a uvědomit si, které části jsou ty klíčové a mohou sloužit čtenáři jako vodítko. To by mělo být následně obsahem anotace. Anotaci nepodceňujte, mluvte v ní jen o tom, co je pro čtenáře opravdu důležité. Musíte předpokládat, že příjemci nebudou mít dostatek prostoru, aby si důkladně pročetli celý váš newsletter, ale k anotaci se jistě dostanou.

 

Tento text byl převzat z blogu Emailkampane.cz. Jedná se o partnera eWay-CRM.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce